Praktické využití počítačových simulacích Cadmould 3D-F při návrhu vstřikovacích forem

  • 10.11.2011 - 10.11.2011 | Liberec | Česko
10.11.2011, Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, Studentská 2.
Seminář (10.11.2011) Vám umožní, abyste si při práci se softwarem Cadmould ověřili vliv polohy vtoků a temperace tvarové dutiny na výsledné deformace, vliv tloušťky stěn na tečení taveniny, možnosti výpočtových optimalizací a podobně. Tento seminář se bude konat v počítačové učebně Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Blíže opět přiložený program 10.11.2011 a přihláška .
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník