Preferenční původ zboží v mezinárodním obchodě se zbožím a jeho význam

  • 31.03.2015 - 31.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Cíl semináře: dozvíte se o postupech při vydávání a sestavování důkazů původu v EU, o preferenčním rámci obchodu mezi Evropskou unií a některými zeměmi. Jak využít preferenční výhody a jak zjistíte, zda máte na ně nárok a kdy.

Cieľová skupina: obchodné subjekty, podnikatelia, obchodujúci s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník