PRO EKO - výstava recyklace a využití odpadů

  • 04.03.2011

Ppozývame Vás na 7. ročník největší ekologické výstavy na Slovenku. \ r \ n3. - 6. Květen 2011, Banská Bystrica \ r \ nVÝSTAVNÝ AREÁL NÁMĚSTÍ SVOBODY

  • Špecializuje sa na prezentáciu komplexných ekologických služieb a produktov, pričom ako jediná na Slovenku kladie dôraz na odpadové hospodárstvo, zber a nakladanie s odpadom.
  • Súčasne ponúka kvalitný odborný a sprievodný program, ktorého súčasťou je 7. ročník konferencie Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadu. Pripravené sú odborné semináre, o ktoré sme i v predchádzajúcich ročníkoch zaznamenali zvýšený záujem.
  • Rozšírenou nomenklatúrou výstava ponúka širší záber pre prezentovanie Vašich produktov a služieb v ekológii a odpadovom hospodárstve.
  • Vystavované exponáty, prípadne služby môžete prihlásiť do súťaže TOP EKO - o najlepší dosiahnutý pokrok v recyklácii a zhodnocovaní odpadov.
  • Súbežne tematicky prepojenými výstavami sú 14. výstava stavebníctva PRO ARCH a 10. výstava regionálneho rozvoja PRO REGION.
  • Prostredníctvom Vašej prezentácie môžete osloviť zástupcov obecných a mestských úradov, vedúcich predstaviteľov krajských a obvodných úradov, manažérov firiem a spoločností podnikajúcich v oblasti ekológie, ochrany a starostlivosti o životné prostredie a manažérov firiem podnikajúcich v odpadovom hospodárstve.

Súbežné výstavy:

» Pro Arch
» Pro Region
» Úžitkové vozidlá

 

ODBORNÝ  PROGRAM nájdete na www.bbexpo.sk

  • autor:
  • BB EXPO spol. s r.o.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník