• Úvod
 • Odborné články
 • Projekt „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ z OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 jde do finále

Projekt „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ z OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 jde do finále

Projekt „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ z OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 jde do finále

V roce 2008 se začal realizovat projekt č.22410320008 s názvem „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“. Partnery projektu jsou střední průmyslové školy v České republice (SPŠ Otrokovice) a ve Slovenské republice (Spojená škola Partizánske – org. složka SPŠ).

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému inovačního odborného vzdělávání na Střední průmyslové škole Otrokovice (ČR) a Spojené škole Partizánske (SR).
Specifickými cíli projektu jsou  podpora žáků technických oborů ve Zlínském kraji a Trenčínském samosprávném kraji, - zvýšení kvality přípravy žáků na trh práce za účelem rozvoje zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů v příhraničních regionech (nejen českých žáků v ČR a slovenských žáků v SR, ale i českých žáků v SR a slovenských žáků v ČR),  zavedení inovačních prvků a metod v systému odborného vzdělávání - plastikářského a strojírenského, zvýšení odborných znalostí pedagogů zejména v oblastech moderních technologií (plastikářství, strojírenství) výměna zkušeností, přenos know-how nejen prostřednictvím využívání partnerských technologií (centra odborného vzdělávání).l Kromě těchto odborných záležzitostí je nadmíru důležitá  obnova a navázání kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit v příhraničních oblastech Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje, které byly částečně zpřetrhány rozdělením státu na 2 samostatné republiky.

V rámci projektu byla vybudována 2 centra odborného vzdělávání na partnerských školách - Střední průmyslové škole Otrokovice (odborné technologické pracoviště plastikářské) a Spojené škole Partizánske (odborné pracoviště grafických systémů - strojírenských), které poskytují vzdělání v technologiích potřebných pro daný region.
Práce v Centrech odborného vzdělávání přináší nové podněty, získávání know-how, které by mělo velmi napomoci zaměstnatelnosti žáků zúčastněných škol a posílení profesionality pedagogických pracovníků.

Dosud bylo také realizováno 7 vzájemných výměnných stáží pedagogických pracovníků do uvedených škol do nově vybudovaných Center odborného vzdělávání; 7 výměnných stáží studentů škol se současným poznáváním sociokulturních aspektů příhraničních regionů – tj. Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraja.

Přínos výměnných stáží je enormě vysoký. Ukázalo se totiž, že generace, která vyrostla již  ve dvou samostatných státech, často sousední stát nikdy nenavštívila, nezná jazyk a často se podivuje zvyklostem, které jsou pro starší generaci samozřejmostí. Již nyní se ukazuje, že projekt splnil očekávání a je jednoznačně přínosem nejen pro zúčasněné školy.

logo  
  
logo efrz 
  

 • autor:
 • Marie Homolková


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník