Radiačně zesítěné plasty místo kovu

Radiačně zesítěné plasty místo kovu

Levná a jednoduchá výroba robustních komponentů. Vysokoenergetické záření může zlepšit mechanické, tepelné, chemické a tribologické vlastnosti plastů do té míry, že mohou v některých aplikacích nahradit kovy.

„O výhodách radiačního síťování se mimo okruh přímých uživatelů často ví jen málo nebo vůbec nic,“ říká Dr. Michal Daněk, Key Account Manager odvětví radiačního síťování ve společnosti BGS, která je jedním z průkopníků úpravy pomocí elektronového beta nebo gama záření. „Je to škoda, protože radiačně zesítěné plasty nabízejí výhody pro výrobu celé řady automobilových, průmyslových a spotřebních výrobků.

Vysokoenergetické elektronové nebo gama záření štěpí chemické vazby v dlouhých řetězcích molekul plastů zvláštním způsobem, který je znám pod názvem „homolytický“. To znamená, že jsou některé vazby v řetězcích rozštěpeny tak, že v každém ze vzniklých fragmentů zůstává jeden ze dvou vazebných elektronů. V chemii se tyto vysoce reaktivní, a tudíž nestabilní fragmenty nazývají volné radikály. Sousední radikály pak mezi sebou reagují a mezi řetězcovými molekulami vytvářejí příčné vazby. Vzniká tak trojrozměrná, velmi stabilní síť.

Pro všechny typy plastů to však neplatí. Musí být přítomna odpovídající reaktivita. U některých plastů pomáhá tuto reaktivitu zajistit použití síťovací činidla. Na trhu jsou k dispozici vhodně upravené materiály. Kromě standardních plastů, jako je polyethylen (PE) a ethylenvinylacetát (EVA) atd., jsou pro radiační síťování vhodné technické plasty, jako je polybutylen tereftalát (PBT) a polyamidy (PA 6/66/11/12) nebo termoplastické elastomery, jako je TPE – v některých případech pouze se síťovacím činidlem. Vhodné jsou také vysoce výkonné plasty, jako je polyvinylidenfluorid (PVDF) a ethylen-tetrafluoretylen (ETFE).

BGS 
  

Vylepšení pomocí radiačního síťování


Radiační síťování výrazně zlepšuje vlastnosti těchto plastů. "Lze je pak používat i v podmínkách, které by jinak nevydržely. Materiál se skutečně vylepšuje," říká Dr. Michal Daněk.

Zvláště dobře je prozkoumán vliv radiační úpravy na polyamidech. Tyto technické plasty se vyznačují univerzálností a snadným zpracováním. Pokud však nejsou upraveny, jejich použití naráží na své limity, jakmile dojde na vysoké teploty nebo je vyžadována trvanlivost při tření nebo jiném silném mechanickém namáhání.

Radiační síťování mění chování polyamidů za tepla. Modul pružnosti nezesíťovaného PA 66 vyztuženého skelnými vlákny při teplotě kolem 240 °C například prudce klesá: materiál se začíná tavit. Radiačně zesíťovaný PA 66 je jiný: při teplotě 240 °C má modul pružnosti přibližně 120krát vyšší než nezesíťovaný PA 66. Do teploty 360 °C zbytková tuhost téměř neklesá. Celkově to znamená, že si tento zesíťovaný plast zachovává dostatečnou pevnost i při teplotách 350 °C. Radiační síťovánínavíc snižuje koeficient tepelné roztažnosti, což zajišťuje dobrou rozměrovou stabilitu vyrobených výlisků při vysokých teplotách.

Radiační úprava rovněž zlepšuje mechanické vlastnosti.Snižuje tendenci plastů k plastické deformaci při mechanickém namáhání, která může zhoršit jejich funkčnost. Snížení tohoto tečení je nezbytné k tomu, aby plasty mohly nahradit kovy například v upevňovacích prvcích nebo šroubech. Například tendence k tečení PA 6 vyztuženého skelnými vlákny se díky radiační úpravě snižuje přibližně o 70 %.

Zesítěné plasty jsou také odolnější vůči brzdovým kapalinám a dalším agresivním chemikáliím. Méně na ně působí i rozpouštědla. Projevuje se to mimo jiné tím, že si při působení rozpouštědel lépe zachovávají svou pevnost.

Dalším důležitým kritériem při výběru materiálů například pro strojní součásti je tribologické chování materiálů. O životnosti součástí, jako jsou kluzná ložiska, vodicí válečky a ozubená kola, totiž rozhodují faktory jako opotřebení a tření. Na tribologické chování má pozitivní vliv tryskání. Například u PA 66 snižuje koeficient opotřebení o 60 až 70 procent.

Radiační síťování plastu provádí na hotové součásti vždy poskytovatel služeb,“ zdůrazňuje Daněk. „Výrobce příslušné součásti tedy může provádět tvarování vstřikováním, vytlačováním nebo vyfukováním jako obvykle.“ Výrobcům tak nevznikají žádné dodatečné náklady na nákup nových strojů nebo nástrojů. Mohou provádět výrobní proces jako obvykle a optimální rychlostí. Radiační síťování u poskytovatele služeb lze bez problémů integrovat do přepravní trasy ke konečnému zákazníkovi, a ušetřit tak čas. Následné zpracování není nutné.

Nižší výrobní a materiálové náklady
Vstřikování plastů obecně eliminuje nákladné kroky následného zpracování a montáže, které jsou často nutné, když se roztavený kov nalije do ocelové formy pod vysokým tlakem a ztuhne do pevného odlitku. K tomu, aby byl kovový odlitek připraven k použití, se obvykle používají procesy, jako je odstraňování otřepů, pískování, frézování nebo řezání závitů. Další výhodou plastových dílů oproti kovovým je, že není třeba používat antikorozní ochranu. To vše přispívá k tomu, že kromě nákladů na materiál jsou výrobní náklady na vstřikované díly také nižší než náklady na tlakově lité kovové díly.

To však není vše: vstřikování umožňuje vyrábět složitější geometrie a barevné komponenty. Díky tomu vzniká větší volnost při navrhování než u tlakového lití kovů. Další výhodou plastů je, že jsou lehčí než kov. To je důležité zejména pro použití ve vozidlech: každý ušetřený gram například v elektromobilech pomáhá snížit spotřebu energie. Tím se zvyšuje vzdálenost, kterou lze ujet na jedno nabití baterie. Plastové komponenty navíc tlumí hluk lépe než kovy, což je důležité v automobilovém průmyslu i ve strojírenství.

BGS 
  

Šrouby, válečky, oběžná kola a kryty ventilátorů

„Vzhledem k možným úsporám nákladů a mnoha výhodám by si výrobci měli ověřit, zda by nemohli v určitých aplikacích nahradit kovové tlakově lité díly zesítěnými plasty,“ radí Dr. Daněk, odborník společnosti BGS. Které tlakově lité díly konkrétně? „Například šrouby, upevňovací spony a válečky v automobilech a jiných vozidlech, oběžná kola ventilátorů v tepelných čerpadlech, skříně elektronických zařízení a lepené kompozitní materiály plast-kov v lodním stavitelství, atd.“

Závěr

Je třeba zvážit mnoho faktorů: Kromě konkrétní aplikace se jedná především o počet jednotek, složitost konstrukce a požadovanou kvalitu komponent. Pro zohlednění všech aspektů se doporučuje úzká spolupráce mezi materiálovými inženýry, konstruktéry a návrháři výrobků. Pak může dojít k nahrazení kovového tlakově litého dílu cenově výhodnějším plastovým dílem vyrobeným vstřikováním.

  • autor:
  • BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.
  • BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

    BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

    Průmyslové ozařování, procesy optimalizace plastových výrobků, radiační síťování plastových výrobků, radiační sterilizace, beta a gama ozařování.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník