Rozhovor s riaditeľom spoločnosti Plastoplan SK, s.r.o.

Rozhovor s riaditeľom spoločnosti Plastoplan SK, s.r.o.

Přinášíme Vám krátký rozhovor s výkonným ředitelem společnosti Plastoplan CZ s.r.o. se sídlem v Seredi, Ing. Bronislavom Gajdošem.

Kedy bola vaša spoločnosť založená a akým spôsobom sa etablovala na trhu?
Plastoplan SK so sídlom  v  Seredi bol založený 1.10.2005. Reálne však tomuto vzniku predchádzala viac než  20-ročná tradícia  Plastoplanu Praha, ktorý zabezpečoval dodávanie termoplastov na Slovensko v období ešte pred vznikom našej firmy.

S akým produktami obchodujete?
Všeobecne povedané, Plastoplan dodáva predovšetkým technické plasty ako PC, PA6, PA66, PBT, PPO, PEI, ABS, ASA, plnené PP, PMMA, TPE, samozrejme plus ich blendy. Zo štandardných plastov sú to hlavne  PS, PP a PE. Podrobnejšie rozdelenie vrátane  obchodných názvov môžete nájsť na www.plastoplan.sk
  
Na čo všetko je určený granulát plastov, s ktorým obchodujete, aké má ďalšie využitie?
Hlavnou oblasťou používania našich granulátov je vstrekovanie pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

Ako hodnotíte spoluprácu s vašimi obchodnými partnermi?
Som toho názoru, že spolupráca so všetkými partnermi je všeobecne na dobrej úrovni, u niektorých je spolupráca ba až  nadštandardná, u iných je stále čo zlepšovať.

Ako sa pohybovali vaše obraty pred krízou a počas nej a kde sa pohybujú v súčasnosti, do akej miery zasiahla svetová kríza vaše obchodovanie?
Momentálny obrat našej spoločnosti je približne 9 miliónov Euro/rok. Dá sa povedať, že nás svetová kríza zasiahla najviac v prvej polovici roku 2009, kedy náš obrat klesal takmer o 40 %.

Ako sa vám podarilo preklenúť toto neľahké obdobie?
Ako väčšina firiem sme znížili stav skladových zásob, ďalšie zásadné opatrenia neboli nutné, nakoľko  po 6 mesiacoch došlo  k opätovnému oživeniu trhu.

Malo toto obdobie dopad aj na stav vašich zamestnancov?
Nie

Ako si vysvetľujete súčasnú vysokú cenu polymérov, ktorá dosahuje momentálne historické maximá? Myslíte, že je to ovplyvnené faktom, že počas krízy prišlo k zatvoreniu mnohých tovární a nastala redukcia alebo je to len otázka špekulatívnosti a istého vyčkávania....
Aktuálne vysoké ceny plastov sú podľa mňa kombináciou niekoľkých faktorov, ale nemyslím, že sa u všetkých materiálov ide o historické maximá. Ako bolo uvedené,  niektoré výrobné závody boli zrušené, tieto kapacity teraz chýbajú, vzniká prepad  v ponuke a následne priestor pre zvyšovanie cien. Cenu taktiež ovplyvňuje vysoká cena ropy a vysoký dopyt z Číny.
 
Čo predpokladáte v tomto smere do budúcnosti?
Predpovedať vývoj cien do budúcnosti je vcelku špekulatívna otázka patriaca skôr na burzu.
Ja osobne predpokladám skôr stabilizáciu cien, než nejaký ďalší dramatický nárast, výrazný pokles cien je podľa mňa ďalej nepravdepodobný.

Aké plány máte v súvislosti s vašimi obchodnými partnermi, ale taktiež ako plánujete rozvíjať svoje obchodné vzťahy s vašimi reálnymi, ale aj potencionálnymi odberateľmi?
Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom plný technický a logistický servis, tak aby i oni mali vytvorené podmienky pre dobrú konkurencieschopnosť na trhu.

Ako plány čakajú firmu v blízkej budúcnosti, ako sa budete snažiť udržať aj v budúcnosti krok so svojou konkurenciou?
Hlavným cieľom pre tento rok je stavba nové haly v Seredi a zvýšenie naších skladovacích kapacít o ďalších 1500 ton materiálov.

  • autor:
  • PaedDr.Daniela Hrnčárová
  • PLASTOPLAN SK, s.r.o.

    PLASTOPLAN SK, s.r.o.

    Termoplastický granulát, barevné koncentráty, kompaundy plastů, kompaundácia plastů, konstrukční plasty, polykarbonátové desky, polykarbonáty, termoplasty.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník