Skupina Slovnaft zvýšila prodej na vývozních trzích meziročně o 5,6%

Skupina Slovnaft zvýšila prodej na vývozních trzích meziročně o 5,6%

Skupině Slovnaft se navzdory ekonomické recesi a globálním přetlaku nabídky ropných produktů podařilo v roce 2009 meziročně zvýšit prodej rafinérských produktů na vývozních trzích o 5,6%. Export se tak na celkovém prodeji podílí už 74,6%.

Vďaka exportu tak Skupina Slovnaft napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze zvýšila objem predaja ropných výrobkov v roku 2009 o 1,1%. Predaj na domácom trhu v roku 2009 medziročne klesol o 11,2 %. Hoci objem predaja výrobkov sa medziročne zvýšil, tržby z ich predaja v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 klesli o 32 %. Hlavným faktorom poklesu tržieb sú nižšie kótované ceny ropných výrobkov.

V roku 2009 prevádzková strata Skupiny Slovnaft dosiahla 62,1 mil. EUR v porovnaní so ziskom 55,4 mil. EUR v roku 2008. Prevádzkovú stratu ovplyvnil hlavne nepriaznivý vývoj externého prostredia v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, najmä v podobe výrazne nižších  kótovaných cien palív. V prípade  motorovej nafty, ktorá tvorí približne polovicu tržieb Skupiny Slovnaft, bol zaznamenaný prepad crack spreadov oproti minulému obdobiu o 68%, čo výrazne ovplyvnilo prevádzkový výsledok.
Zlepšenie naopak nastalo v petrochemickom segmente, ktorý v porovnaní s rokom 2008 zredukoval prevádzkovú stratu o 21,5 mil. EUR. Zahraničný predaj  polymérov v roku 2009 vzrástol o 10,2%, zatiaľ čo predaj na domácom trhu mierne poklesol o 0,1%.

„V Q4 2009 naďalej pretrvával vplyv nepriaznivého externého prostredia, k čomu sa pridal aj sezónny pokles predaja ako i vplyv jednorazových položiek. Skupina Slovnaft sa v týchto podmienkach naďalej sústredila na systematické opatrenia v snahe znížiť vplyv hospodárskej recesie. V tomto mimoriadne ťažkom externom prostredí sa Skupine podarilo nielen znížiť prakticky všetky prevádzkové náklady a udržať si trhové pozície doma i v okolitých krajinách ale i zachovať si finančnú stabilitu“, povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju externého prostredia sa spoločnosti podarilo udržať spracovanie ropy na vysokej úrovni a to 5 796 kt ( medziročný pokles o 2%). V roku 2009 výroba automobilových benzínov poklesla medziročne len o 0,8 %. Počas roka 2009 spoločnosť vyrábala autobenzíny s prídavkom ETBE (etyl-terc-butyl-éter) s podielom 66,6 % na celkovej produkcii autobenzínov a autobenzíny s priamym primiešavaním etanolu s podielom 33,4 % na celkovej produkcii autobenzínov.
Výroba motorovej nafty bola v roku 2009 vyššia v porovnaní s minulým rokom o 1,3 % vzhľadom na skutočnosť, že v lete 2008 bola realizovaná mesačná plánovaná generálna revízia výrobnej jednotky HRP7.

V roku 2009 Slovnaft vyrábal výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry (do 10 ppm), z čoho 83,0 % predstavovala motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým v roku 2008 to bolo 78,0 %.
V roku 2009 maloobchodný predaj pohonných hmôt v medziročnom porovnaní klesol o 8,1 %, predovšetkým ako dôsledok zníženého domáceho dopytu. Výrazne k tomu prispelo silné euro, ktoré spôsobilo presun dopytu po pohonných hmotách do susediacich krajín, najmä v prvom polroku 2009.
Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft za rok 2009 dosiahli hodnotu 99,8 mil. EUR, čo oproti roku 2008 predstavuje pokles o 50,8 mil. EUR. Významnú časť investícií v celkovej hodnote 81,3 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zvýšenie kvality výrobného procesu.

  • autor:
  • archív Slovnaft, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník