Společnost BASF je v oblasti výzkumu a inovací opět v čele

Společnost BASF je v oblasti výzkumu a inovací opět v čele

Společnost BASF navýšila v roce 2013 výdaje na výzkum a vývoj na úroveň 1,8 miliard eur (v roce 2012 výdaje tvořily 1,7 miliardy eur). "V absolutních hodnotách máme s našimi výdaji na výzkum a vývoj v oblasti chemického průmyslu vedoucí postavení," uvedl dr. Andreas Kreimeyer, člen rady výkonných ředitelů společnosti BASF SE a výkonný ředitel pro výzkum, na R & D tiskové konferenci v Ludwigshafenu týkající se výzkumu na téma Nanotechnologie: malé rozměry - velké příležitosti.

Spoločnosť BASF zamestnáva okolo 10 650 zamestnancov, ktorí pracujú v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch na približne 3 000 výskumných projektoch, v ktorých sa snažia nájsť odpovede na výzvy budúcnosti a zaistiť udržateľný ziskový rast spoločnosti.

Inovačnú silu spoločnosti BASF opäť preukazuje predaj nových produktov uvedených na trh v posledných piatich rokoch, v minulom roku predaj tvoril zhruba 8 miliárd eur. Len v roku 2013 uviedla spoločnosť na trh viac ako 300 nových produktov. Úspech vo výskumných činnostiach spoločnosti sa taktiež odráža v portfóliu patentov. S 1 300 patentmi podanými v minulom roku a približne 151 000 registráciami a právami duševného vlastníctva po celom svete je spoločnosť BASF na predných miestach Patent Asset Index už piaty rok za sebou.


Nové výskumné laboratóriá v Severnej Amerike a Ázii

Vzhľadom na inovatívnu pripravenosť týchto regiónov spoločnosť BASF od nich v budúcnosti očakáva silné podnety. V roku 2020 má byť až 50 % výskumných aktivít spoločnosti realizovaných mimo Európy. V roku 2013 urobila spoločnosť BASF k dosiahnutiu tohto cieľa ďalší krok a zvýšila podiel svojho výskumu mimo európskeho kontinentu na 28 % (v roku 2012 to bolo 27 %). Aby spoločnosť riadila globalizáciu výskumu ďalej vpred, zriadila, okrem iných vecí, aj šesť nových laboratórií na rôznych miestach v Ázii a v Spojených štátoch. Spoločnosť BASF v spolupráci s vysoko inovatívnymi univerzitami založila v Kalifornii „California Research Alliance by BASF“ (CARA) – Kalifornskú výskumnú alianciu. Tu sa hlavný výskum zameriava na biológiu a nové anorganické materiály pre oblasť energetiky, elektroniky a obnoviteľných zdrojov. V Ázii spoločnosť BASF spojila sily s najlepšími univerzitami v Číne, Japonsku a Kórei a založila výskumnú iniciatívu „Network for Advanced Materials Open Research“ (NAO) – Systém pre otvorený výskum pokročilých materiálov. V tomto spoločnom projekte sa realizuje výskum materiálov pre široké použitie, vrátane produktov pre automobilový priemysel, stavebníctvo, vodohospodárstvo a odvetvie veternej energie.

Spoločnosť BASF spolupracuje s viac ako 600 významnými univerzitami, výskumnými ústavmi a spoločnosťami po celom svete. „Interdisciplinárna a medzinárodná spolupráca sú rozhodujúcim prvkom Know-how Verbund spoločnosti BASF,“ dodal Kreimeyer. Ponúkať inteligentné riešenia výziev budúcnosti, ktoré sú založené na nových systémoch a funkčných materiáloch, vyžaduje nielen interdisciplinárny prístup, ale taktiež využitie prierezových technológií, akou je nanotechnológia.


Nanotechnológia – pomoc pri vývoji riešení pre budúcnosť

Nanotechnológia sa zaoberá vývojom, výrobou a použitím materiálov, ktorých štruktúra, častice, vlákna či doštičky sú menšie ako 100 nanometrov, vďaka čomu disponujú tieto materiály novými vlastnosťami. Viaceré inovácie v oblastiach, ako je automobilová technológia, energetika, elektronika či stavebníctvo a lekárstvo, by bez nanotechnológie nebolo možné uskutočniť. Spoločnosť BASF používa túto technológiu pre vývoj nových riešení a pre vylepšenie súčasných produktov.


Vysoko účinné izolačné materiály

Nový, vysoko účinný izolačný materiál spoločnosti BASF získal vďaka nanopórom špecifické vlastnosti. Slentite™ je prvý, vysoko účinný izolačný panel na báze polyuretánu, ktorý v porovnaní s tradičnými materiálmi zaberá len polovičný priestor, no ponúka rovnaké izolačné vlastnosti. Až 90 % objemu organického aerogélu obsahuje vzduchom naplnené póry v priemere len 50 až 100 nanometrov. V dôsledku toho je voľnosť pohybu molekúl vzduchu obmedzená a prenos tepla je znížené. Vysoko účinné izolačné materiály majú svoje využitie napríklad v stavebníctve, a to tak pre staré, ako aj pre nové budovy.
 

Slentite™

 

Mikroenkapsulácia

Jedna výskumná oblasť spoločnosti BASF, v ktorej nanotechnológie hrajú kľúčovú úlohu, sa zameriava na vývoj prípravkov účinných zložiek, najmä na mikroenkapsuláciu, kde sú účinné látky zapuzdrované voskom, polymérom alebo ochranným puzdrom na báze oleja. Vďaka tomu môžu byť účinné látky v danej aplikácii použité špecifickejšie a môžu efektívnejšie fungovať. Dôležitým faktorom je tu riadené uvoľňovanie účinných látok. Výskumným pracovníkom spoločnosti BASF sa podarilo v závislosti na potrebnej aplikácii navrhnúť puzdro, ktoré je tenké len niekoľko nanometrov alebo je nanoštrukturované. To umožňuje riadiť čas a rýchlosť s akou môžu byť účinné látky uvoľňované do požadovaného cieľového umiestnenia.


Grafén

Materiál, ktorý by mohol prispieť ku kľúčovému technickému pokroku organických diód emitujúcich svetlo (OLED), displejov, a dokonca i batérií a katalyzátorov, je grafén. Grafén úzko súvisí s grafitom, ktorý sa napríklad používa v tuhách ceruziek. Grafén ale na rozdiel od grafitu tvorí len jedna vrstva atómov uhlíka tenká menej ako jeden nanometer. Tento materiál je veľmi účinný vodič elektrického prúdu a tepla. Je veľmi stabilný, ale taktiež pružný a flexibilný. Vzhľadom na to, že je tak tenký, sa v skutočnosti čierny materiál javí ako priehľadný. Medzinárodný tím vedcov v spoločnej výskumnej a vývojovej platforme spoločnosti BASF a Inštitútu Maxa Plancka pre výskum polymérov v Mainzi v Nemecku v súčasnej dobe skúma vedecký základ a aplikačný potenciál inovatívnych materiálov na báze uhlíka, ako je grafén.
 

Graphene

 

Farebné filtre

Nová červená farba spoločnosti BASF, Irgaphor® Red S 3621 CF, zaručuje vynikajúcu kvalitu obrazu displejov z tekutých kryštálov (LCD). Používa sa vo farebných filtroch pre notebooky, počítače a televízne obrazovky. Čím sú častice menšie, tým intenzívnejší je jas obrazovky. Spoločnosti BASF sa podarilo vyrobiť produkt s časticami menšími ako 40 nanometrov. Vďaka malým časticiam je rozptyl svetla vo farebnom filtri podstatne menší. V porovnaní s tradičnými farebnými produktmi nová červená farba spoločnosti BASF zdvojnásobuje kontrastný pomer displeja. Obraz je vďaka tomu ostrý, čistý, farebný a s vysokým kontrastom.


Bezpečné využitie potenciálu nanotechnológie

Prístup k novým technológiám vyžaduje objektívne posúdenie tak príležitostí, ako aj rizík. Mimo výroby a vývoja nanomateriálov je ďalšou výskumnou prioritou posúdenie rizík nanočastíc. Spoločnosť BASF sa preto už asi desať rokov venuje výskumu bezpečnosti nanomateriálov. Počas tohto obdobia spoločnosť zrealizovala viac ako 150 vlastných toxikologických a ekotoxikologických štúdií a zúčastnila sa približne 30 rôznych projektov s externými partnermi.


Otvorený dialóg

Spoločenské a politické podmienky naklonené inováciám sú rozhodujúce pri plnom využití potenciálu nanotechnológie. „Verejná diskusia je pre nás veľmi dôležitá. Aktívne vyhľadávame dialógy i kritické verejné názory,“ povedal Kreimeyer. Spoločnosť BASF napríklad, ako prvá a doteraz jediná spoločnosť v Nemecku, usporadúva pravidelné diskusné fórum na tému nanotechnológia. Zamestnanci spoločnosti BASF na týchto akciách diskutujú s rôznymi zástupcami ekologických a spotrebiteľských organizácií, odborov, vedeckých inštitúcií a cirkvi, aby zvýšili porozumenie súčasných obáv, vysvetlili príležitosti, odpovedali na otázky a spoločne identifikovali konštruktívne riešenia.

www.basf.sk

 • autor:
 • BASF


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník