Synventive zve na konferenci o plastech pro automotive

  • 20.03.2014

Ve dnech 2. a 3. dubna 2014 se v německém Mannheimu uskuteční Mezinárodní konference Plastics in Automotive Engineering 2014.

Konference slouží jako zdroj informací o současné technologii plastových dílů a součástí pro automobilové aplikace. Koná se ve formě přehledových přednášek z výzkumu a trhu, aktuálních technických zpráv z automobilového odvětví, inovací v oblasti plastů a praktických příkladů zpracování plastů. Účastníci budou diskutovat o technických záležitostech na doprovodné autoshow, kde se představí nejnovější osobní a užitkové automobily.

Víc informací »

  • autor:
  • Synventive Molding Solutions, s.r.o.
  • Synventive Molding Solutions s.r.o.

    Synventive Molding Solutions s.r.o.

    Temperované vstřikovací systémy (horké vtoky), teplotní regulátory, horké vtoky, systémy horkých vtoků, normalizované díly, komponenty pro formy, topná tělesa, Topné patrony.