Technologické dny společnosti Arburg 2015: odborná veřejnost se sešla v Loßburgu

Technologické dny společnosti Arburg 2015: odborná veřejnost se sešla v Loßburgu

Od 11. do 14. března 2015 navštívilo Technologické dny společnosti Arburg celkem více než 5 900 pozvaných hostů, kteří zde měli možnost získat podrobný přehled o trendech v tomto odvětví a o klíčových kompetencích společnosti. V centru pozornosti byla zpracovatelská technika pro efektivní výrobu, sahající od jednotlivých dílů až po velkosériově vyráběné produkty, od zařízení freeformer pro aditivní výrobu až po široký výrobní program vstřikovacích lisů Allrounder. Program byl dále doplněn Arénou efektivity, odbornými přednáškami, speciální oblastí služeb a prohlídkami závodu.

„V tomto roce jsme pro naše zahraniční hosty znovu sestavili velmi zajímavý program týkající se technologie a služeb, který obsáhle informoval o našich inovativních a efektivních řešeních a umožnil nahlédnout do budoucnosti efektivní výroby plastových dílů,“ zdůraznil Michael Hehl, výkonný ředitel a mluvčí vedení společnosti Arburg. „Tak jako každý rok jsme měli několik tisíc odborných návštěvníků z celého světa. Je tomu tak díky tomu, že na celém světě neexistuje srovnatelná akce, a protože se zde ve srovnání s odbornými veletrhy můžeme ještě intenzivněji a individuálněji věnovat našim zákazníkům.“

Přibližně 45 procent návštěvníků přijelo letos ze zahraničí. Největší skupiny pocházely z Evropy. Ze Švýcarska to bylo přibližně 280, z Francie přibližně 210, z České republiky přibližně 160 a z Polska přibližně 130 účastníků. Významné skupiny přicestovaly také ze zámoří, hlavně z USA (cca 140 návštěvníků) a z Číny (cca 100).

Technologické dny Arburg 2015
   obr.1: Na Technologické dny společnosti Arburg přijelo do Loßburgu od 11. do 14. března 2015 více než 5 900 odborníků na zpracování plastů z celého světa, aby zde získali informace o trendech a inovacích v oblasti zpracování plastů


Inteligentní individualizace velkosériově vyráběných dílů

V rámci Arény efektivity bylo předvedeno, jak lze pomocí zařízení freeformer dosáhnout individualizace u velkosériově vyráběných dílů. Na příkladu kancelářských nůžek se mohli hosté seznámit s kombinací vstřikování a aditivní výroby za použití technologií Industry 4.0. Návštěvníci si k tomu vybrali variantu polotovaru nůžek. Stroj Allrounder nastříkl rukojeti nůžek, poté byl laserem vyznačen kód pro jednoznačnou zpětnou sledovatelnost a jako informace o všech relevantních procesních údajích. Na stanici freeformer byl na nůžkách aditivně vytvořen individuální, jedinečný 3D nápis z PP.

Dále společnost Arburg společně s partnery předvedla na osmi stanicích u celého výrobního řetězce potenciály optimalizace pro efektivní výrobu plastových dílů.


Zařízení freeformer předvedla svoje schopnosti

Celkem pět zařízení freeformer předvedlo aktuální pokrok v technologii volného vstřikování plastů (AKF): Exponáty v Aréně efektivity názorně ukázaly kromě individualizace velkosériově vyráběného zboží nové možnosti designu výrobků a technologie nástrojů. Jedno zařízení freeformer zde předvedlo, jak lze během velmi krátké doby vyrobit nové funkční vzorky rukojetí nůžek a jak lze díly optimálně zkonstruovat pro aditivní výrobu. Další systém aditivně vyrobil držák nůžek jako alternativu ke konvenční výrobě zpracování plastů.

Freeformer
   obr. 2: V Aréně efektivity bylo možné vidět, jak lze pomocí zařízení freeformer dosáhnout individualizace u velkosériové výroby dílů

V technologickém středisku freeformer se např. vyráběl shrnovací měch z TPU a přívěsek na klíče z ABS s pohyblivým kloubem, přičemž druhá vstřikovací/dávkovací jednotka byla použita k nanášení speciálního podpůrného materiálu, který lze později jednoduše odstranit ve vodní lázni.


Zaměřeno na mikrosoučásti

Speciální mikrovýrobní buňka sestavená okolo elektrického stroje Allrounder 270 A pracovala s novou mikrovstřikovací jednotkou o velikosti Euromap 5. Společně s lineárním robotickým systémem Multilift H 3+1 vzniklo flexibilně použitelné systémové řešení pro opakovatelnou výrobu mikrosoučástí, zde pro kolečka s mikrorozměry a o hmotnosti pouze 0,004 g. Nová mikrovstřikovací jednotka kombinuje přesnou regulaci krátkých drah s vysoce dynamickým plněním.


Zaměřeno na lehké konstrukce

Z oblasti výroby lehkých konstrukcí zde mohli návštěvníci vidět několik zařízení. Společnost Arburg společně s Institutem pro zpracování plastů (Institut für Kunststoffverarbeitung, IKV) z Cách vyzkoumala a vyvinula metodu Profoam a představila zde nejnovější technologický stav. Při metodě Profoam se plastový granulát v podavači před vstřikovací jednotkou obohatí o hnací kapalinu. Elektrický Allrounder 820 A na příkladu krytu airbagu z lehčeného PP vyztuženého vlákny předvedl, jak se dají vyrábět lehké, stabilní a minimálně se deformující součásti s homogenní pěnovou strukturou.

Hospodárnou výrobu vysoce pevných lehkých konstrukcí metodou přímého vstřikování dlouhých vláken předvedl hydraulický Allrounder 820 S. Vyráběl vysokopevnostní pedál pro automobilový průmysl.

Na hydraulickém stroji Allrounder 470 S se vyráběly lehké součásti z částicové pěny a vstřikováním termoplastu byly integrovány další funkce.


Zaměřeno na obaly

Příkladem výrobků v oblasti obalů byly tenkostěnné výrobky a dále šroubovací, odklápěcí a vícekomponentní uzávěry. Na hybridním stroji Allrounder 570 H v provedení Packaging byla předvedena hospodárná výroba tenkostěnných kelímků. Za dobu cyklu přibližně 3,9 sekundy byly vyrobeny dva výlisky z PP, každý o hmotnosti 14,3 g. U tohoto použití se pozornost zaměřila na testovací zařízení, které lze použít u všech strojů na obalové materiály Arburg bez ohledu na jejich konstrukční velikost a lze ho používat se dvěma, čtyřmi nebo šesti dutinami. Dalším zlatým hřebem byl robotický systém Multilift V pro odebírání kelímků s novou volitelnou možností: dynamickou svislou osou.

   obr. 3: Ve společnosti Arburg se sešli odborníci z celého světa, aby zde získali podrobný přehled o trendech v tomto odvětví a klíčových kompetencích společnosti Arburg

Velkou pozornost vzbudil hydraulický dvoukomponentní stroj Allrounder 920 S, který pomocí inovativní kubické formy vyráběl uzávěry pro pětigalonové láhve na vodu. Za dobu jednoho cyklu, který trval pouze deset sekund, bylo na každé ze čtyř stran kubické formy vyrobeno a ochlazeno 32 předlisků, proběhlo vstřikování druhé komponenty a zároveň se během cyklu vstřikování odebíraly hotové výrobky. Objem zpracovávaného materiálu činil více než 120 kg za hodinu.

Dalším vícekomponentním výrobkem byl odklápěcí uzávěr. Dále zde byl předveden hybridní Allrounder 470 H, který pomocí osminásobného nástroje vyráběl šroubovací uzávěry, přičemž vyšroubovávání se provádělo pomocí hydraulického vytáčecího jádra.


Zaměřeno na lékařskou techniku

Náročnost, flexibilita a čistota: To jsou požadavky, které jsou kladené na použití v oblasti lékařské techniky. Elektrický Allrounder 370 A v provedení z nerezové oceli byl použit v čistém prostoru třídy 7 a pomocí čtyřnásobného nástroje vyráběl držáky ampulí. U exponátu se měřila a analyzovala koncentrace částic ve výrobním prostředí.

Dalším exponátem byl elektrický Allrounder 470 A, který byl vybavený speciálně pro zpracování materiálu LSR v čistém prostředí. Stroj a periferní zařízení byly umístěné mimo „čistý prostor“, což umožňuje hospodárnou výrobu v čistém prostoru.

Přehled dotvářel elektrický Allrounder 470 E s komplexním osminásobným nástrojem, vybavený systémem horkých vtoků a postranní tryskou s jehlovým uzávěrem. Vyráběl spojky ve tvaru Y pro infuzní terapii.


Bohatý rámcový program

Návštěvníci Technologických dnů měli dostatek příležitostí seznámit se také se strojovou výrobou při prohlídkách závodu. Této možnosti využilo více než 1 500 německy mluvících hostů. Kromě toho byla společnost představena v příslušném jazyce všem zahraničním skupinám, které navštívily Technologické dny pod záštitou poboček Arburg a obchodních partnerů.

Odborné přednášky na Technologických dnech
   obr. 4: Kromě praktických ukázek nabídla společnost Arburg na Technologických dnech pět různých odborných přednášek, které vzbudily velký zájem

V oblasti služeb mohli návštěvníci získat obsáhlé informace o produktových školeních, managementu náhradních dílů a preventivní údržbě pomocí speciálních servisních balíčků pro příslušné stroje. Dále byli návštěvníci seznámeni s tím, jak lze prodloužit životnost strojů pravidelnou údržbou a správnou péčí.

A nakonec přibližně 2 600 účastníků navštívilo náročné a informativní odborné přednášky v německém a anglickém jazyce. Témata byla snižování jednicových nákladů, technologie vstřikování plastů do volného prostoru (AKF), pěnové vstřikování, dodávky výrobních systémů na klíč a úspěšná historie jedné společnosti na základě změny technologie se strategickým partnerem Arburg.

www.arburg.cz

  • autor:
  • ARBURG spol. s r.o.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Vstřikovací stroje, vstřikolisy, příslušenství pro plasty, dvoukomponentní vstřikování, automatizace výroby, aditivní výroba, dopravníky pro surovinu, periferie, robotické systémy.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník