Technologie zpracování plastů vstřikováním, odlaďování chyb a nedostatků I

  • 11.05.2016 - 12.05.2016 | Poprad | Slovensko
Firma SimulPlast, odborník v oblasti vstřikování plastů, Vás zve na školení, které se bude konat v Popradu.

Školenie je určené  pre:
- technológov,
- konštruktérov plastových dielov,
- kontrolórov výroby,
- majstrov,
- zoraďovačov vstrekolisov,
- všetkých, ktorí chcú porozumieť procesu vstrekovania plastov.

Naše školenie zrozumiteľnou formou zoznamuje účastníkov s:
- plastovými materiálmi a systematikou ich rozdelenia,
- jednotlivými stupňami procesu vstrekovania a ich vplyvom na kvalitu výrobku,
- odlišnosťami pri spracovaní jednotlivých typov materiálov,
- metodikou odhalenia, predchádzania a odstránenia chýb.

Cena závisí od počtu zamestnancov, ktorých vyšle firma:
1 – 2 zamestnanci – 240€/osobu a školenie
3 – 4 zamestnanci – 225€/osobu a školenie
5 – 10 zamestnancov – 215€/osobu a školenie
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.


Miesto konania: v školiacej miestnosti U Septima
Velické námestie 1189
058 01 Poprad


Keďže počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku čím skôr na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk. Obratom dostanete potvrdenie objednávky a pokyny. V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť ubytovanie.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník