Unipetrol představil strategii pro roky 2013 - 2017

  • 12.06.2013

Společnost se hodlá soustředit na dosažení provozní dokonalosti a zlepšení efektivity napříč klíčovými oblastmi svého podnikání.

V rafinérském segmentu půjde o maximální využití výrobních kapacit. V petrochemickém segmentu Unipetrol posílí tržní pozici prostřednictvím restrukturalizace a zlepšením podmínek a výkonnosti výrobních aktiv.

Hlavním cílem pro maloobchodní segment je výrazné navýšení tržního podílu a dosažení lepších prodejů v nepalivovém segmentu. V následujících několika letech společnost Unipetrol plánuje také zabezpečení energetických potřeb při optimalizovaných nákladech.

Mezi cíle nově přijaté strategie patří:

  • Kumulovaný provozní zisk EBITDA (na bázi LIFO) v letech 2013 - 2017 na úrovni 25 miliard Kč
  • Celkové investiční výdaje (CAPEX) v letech 2013 – 2017 na úrovni 19 miliard Kč
  • Nárůst volných peněžních toků (Free Cash Flow – FCF) v průměru o 27 % na 1,5 mld. Kč ročně
  • Zvýšení podílu na maloobchodním trhu na 20 %
  • Udržení míry zadluženosti na úrovni do 20 % v průběhu časového horizontu strategie (v letech 2013-2017)

„Podle plánu jsme zahájili proces implementace strategie Skupiny ORLEN v rámci klíčových společností skupiny. Jsem přesvědčen, že rozumné předpoklady týkající se finančních ukazatelů a flexibilita v plánování investičních výdajů deklarovaná ve strategii Skupiny ORLEN bude dobře fungovat v případě Unipetrolu, který působí v extrémně náročných podmínkách tržního prostředí,“ říká Jacek Krawiec, předseda představenstva společnosti PKN ORLEN a předseda dozorčí rady společnosti Unipetrol. „Při přípravě východisek pro strategii Unipetrolu jsme museli zohlednit také specifika českého trhu, kterými jsou, kromě rozsáhlé šedé zóny, také vysoké ceny energií a výzvy v oblasti logistiky,“ doplňuje Jacek Krawiec.

Víc informací ZDE»  • autor:
  • Mikuláš Duda
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník