Unipetrol zaznamenal výrazné zlepšení prodejů napříč všemi segmenty

Unipetrol zaznamenal výrazné zlepšení prodejů napříč všemi segmenty

V prvním čtvrtletí letošního roku vykázala skupina Unipetrol obrat ve výši 28,809 mld. korun. To v meziročním srovnání představuje nárůst o 16 %, způsobený především navýšením rafinérské kapacity v České rafinérské (podíl 67,555 %) po dokončení převzetí 16,335% akciového podílu společnosti Shell dne 31. ledna 2014.

V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenala skupina Unipetrol kladný provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) ve výši 1,857 miliardy korun. Výsledek ovlivnilo zaúčtování zisku z akvizice ve výši 1,186 miliardy korun v souvislosti s dokončením transakce se společností Shell ve společnosti Česká rafinérská. Kupní cena 27,2 mil. USD je totiž výrazně nižší než reálná hodnota nabytých aktiv. Petrochemický segment v prvním čtvrtletí letošního roku vykázal nejlepší výsledek za posledních několik let a meziročně lepší výkonnost společnost dosáhla i v rámci maloobchodu.

„V petrochemickém segmentu se nám podařilo meziročně zvýšit prodeje o 9 %, což v kombinaci s vysokými maržemi vedlo k provoznímu zisku ve výši jedné miliardy korun. Na maloobchodním trhu se začínají pozitivně projevovat legislativní opatření na omezení šedé zóny, přijatá v říjnu loňského roku. V porovnání s velmi špatnou situací před rokem se podnikatelské prostředí na trhu s palivy částečně zlepšilo, ale ze strany podvodníků stále zaznamenáváme pokusy o opětovné posílení pozic,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. „Komplikovaný byl začátek letošního roku především z pohledu rafinérského segmentu, který se i nadále potýkal s minimální úrovní rafinérských marží,“ dodal Marek Switajewski.  

rafinérském segmentu dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2014 objem zpracované ropy 1125 kt, což představuje meziroční nárůst o 26 %. Využití rafinérských kapacit tak v prvním čtvrtletí roku 2014 dosáhlo úrovně 83 %. Ve stejném období rafinérský segment vykázal EBITDA LIFO 752 milionů korun, zejména s ohledem na zaúčtování zisku z akvizice ve výši 1,186 miliardy korun.  Bez zahrnutí této operace by byly výsledky segmentu negativní, zejména s ohledem na slabé makroekonomické prostředí charakterizované velmi nízkými rafinérskými maržemi. Za první čtvrtletí roku 2014 prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 24 % na úroveň 914 kt, a to s ohledem na navýšení podílu ve společnosti Česká rafinérská a vyšší prodeje nafty z důvodu pozvolného oživování tuzemské ekonomiky a částečného omezení šedé zóny.
 

Unipetrol s.r.o.

 

Provozní zisk EBITDA LIFO petrochemického segmentu dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku hodnoty 997 milionů korun. Prodejní objemy petrochemických produktů současně meziročně vzrostly na úroveň 440 kt (+9 %). Výsledek pozitivně ovlivnila meziročně vyšší úroveň petrochemických marží, posilování EUR vzhledem k CZK a USD nebo vyšší prodeje v důsledku lepšího využití etylenové a polyetylenové jednotky. Mírná zima způsobila rychlejší nástup poptávky po polyolefinech. Negativně se do výsledků petrochemického segmentu promítají přetrvávající vysoké poplatky za obnovitelné zdroje energií (OZE).

Maloobchodní segment vygeneroval v prvním čtvrtletí roku 2014 provozní zisk EBITDA LIFO 100 mil. korun (+57 mil. korun meziročně), zejména díky lepším palivovým maržím a vyšším prodejům paliv, ke kterým přispělo pozvolné oživení tuzemské ekonomiky, letošní mírná zima a částečně také zavedená legislativní opatření na potlačení nelegálních dovozů pohonných hmot (novela Zákona o pohonných hmotách platná od 1. října). Za lepšími finančními výsledky segmentu stojí také lepší prodeje v rámci nepalivového segmentu, zejména v síti restaurací rychlého občerstvení STOP CAFE. Negativně se do výsledku segmentu promítají přetrvávající dovozy nezdaněných pohonných hmot v rámci šedé zóny.

Dne 28. března 2014 společnost Unipetrol podepsala se společností PKN ORLEN dodatek ke smlouvě na dodávky ropy, který zvyšuje měsíční dodávky ropy pro společnost Unipetrol RPA  o 50 tisíc tun ropy REBCO. Dodatek je platný od 1. dubna 2014 do 30. června 2016 a Unipetrolu zajišťuje dodatečnou potřebu dodávek ropy ve spojitosti s vlastnickými právy ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (67,555% akcionářský podíl). 

Dne 31. ledna 2014 společnost Unipetrol dokončila transakci týkající se nákupu 152 701 akcií od společnosti Shell odpovídající 16,335% podílu na základním kapitálu České rafinérské. Kupní cena akcií dosáhla výše 27,2 mil. dolarů (USD). Na základě úspěšného dokončení transakce vzrostl podíl Unipetrolu na základním kapitálu České rafinérské z úrovně 51,22 % na 67,555 %.

  • autor:
  • Mikuláš Duda, UNIPETROL, a.s.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník