V roce 2012 tržby Unipetrolu vzrostly o 10 % na 107 miliard

V roce 2012 tržby Unipetrolu vzrostly o 10 % na 107 miliard

Výsledky skupiny Unipetrol byly v roce 2012 ovlivněny jednorázovým zaúčtováním snížení hodnoty fixních aktiv rafinérského segmentu v hodnotě -4,386 miliardy korun. Společnost tak dosáhla provozního výsledku (EBIT) -4,014 miliardy Kč, při obratu 107,281 miliardy Kč. Čistá ztráta ve stejném období dosáhla hodnoty 3,414 miliardy Kč.

„Rozhodli jsme se přistoupit k zaúčtování jednorázového snížení hodnoty fixních aktiv rafinérského segmentu, v důsledku zhoršení externího rafinérského prostředí. EBIT očištěný o tento jednorázový vliv v roce 2012 dosáhl kladné hodnoty 372 milionů korun,“ řekl místopředseda představenstva Unipetrolu Piotr Wielowieyski a dodal: „Nejlepší výsledky vykázal za rok 2012 rafinérský segment, zejména s ohledem na velmi dobrou výkonnost ve čtvrtém čtvrtletí. Maloobchodní segment v loňském roce vygeneroval EBIT 207 milionů korun, ačkoliv zaznamenal nižší prodejní objemy, a to především u benzínu. Jedním z důvodů tohoto stavu je nárůst dovozů pohonných hmot v rámci šedé ekonomiky.“ 

 

rafinérském segmentu dosáhl v roce 2012 objem zpracované ropy 3927 kt, což je hodnota srovnatelná s rokem 2011 (3942 kt). Využití rafinérských kapacit v roce 2012 vzrostlo o 5 % v meziročním srovnání a dosáhlo úrovně 82 %. Provozní výsledek rafinérského segmentu ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl -4,806 miliardy korun, zejména s ohledem na jednorázové snížení hodnoty aktiv. Mezi další faktory, které ovlivnily výsledek ve čtvrtém čtvrtletí, patří významný nárůst dovozů pohonných hmot v rámci šedé ekonomiky, nižší objem zpracované ropy (-7 % mezikvartálně) nebo nižší prodejní objemy, zvláště v případě benzínu, způsobené sezónností. Silnější kurz koruny vůči dolaru měl rovněž negativní vliv na ziskovost. Naopak pozitivně se do výsledku rafinérského segmentu promítl vyšší průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural.

Provozní výsledek petrochemického segmentu za čtvrté čtvrtletí letošního roku činí               +432 milionů korun. Výsledek pozitivně ovlivnila výrazná stabilizace externích tržních podmínek ve smyslu cen ropy a cen petrochemických surovin. Kladný EBIT společnost vykázala i díky výsledkům interních optimalizačních projektů. V rámci srovnání s předcházejícím čtvrtletím Unipetrol zaznamenal vyšší modelovou marži z olefinů, která byla částečně kompenzována nižší modelovou marží z polyolefinů. Prodejní objemy petrochemických produktů meziročně vzrostly o 17 % na úroveň 453 kt ve čtvrtém čtvrtletí, zejména díky vyšší poptávce po polymerech a cyklické zarážce v litvínovském provozu na přelomu 3. a 4. kvartálu 2011. Zlepšenému výsledku napomohly také výrobní výpadky některých konkurentů. K 1. lednu 2013 došlo podle plánu k trvalému odstavení jednotky výroby močoviny v Litvínově. 

Maloobchodní segment ve čtvrtém kvartálu 2012 vygeneroval provozní výsledek -25 mil. Kč. Velmi negativně se do výsledku promítl výrazný nárůst dovozů pohonných hmot v rámci šedé ekonomiky. Výsledek segmentu ovlivnily také nižší prodejní objemy, především u benzínu, a to v důsledku slabé sezónnosti, recese české ekonomiky a velmi ostré cenové konkurence na tuzemském trhu. Provozní výsledek segmentu ovlivnilo i jednorázové snížení hodnoty aktiv v hodnotě -40 milionů korun. Společnost zaznamenala vyšší jednotkové marže z benzínu, ale mírně nižší jednotkové marže z motorové nafty. Ve čtvrtém kvartálu BENZINA dokončila implementaci gastronomického konceptu STOP CAFE, když otevřela poslední z 88 plánovaných restaurací. Během prosince pak BENZINA zprovoznila dvě nové prémiové čerpací stanice BENZINA PLUS na dálnici D3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

  • autor:
  • Mikuláš Duda, UNIPETROL, a.s.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník