Základní odborný celní kurz - minimum celního deklaranta

  • 07.07.2015 - 09.07.2015 | Trenčín | Slovensko
Cílová skupina: Pracovníci celně-oznamovacími firem, logistiky, obchodních, výrobních, spedičních společností, celní zástupci, nákupčí, obchodníci. Vhodné také pro nákupčí, expedientov, dispečerů, disponenty, advokátů a pracovníků v zahraničním obchodě.

Cieľ kurzu:

  • naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi,
  • naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK, EÚ), správne aplikovať pravidlá pôvodu a colnej hodnoty,
  • vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázami, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, T2L) a inými informáciami.


Pozvánka »

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník