Zaměstnávání cizinců na Slovensku

  • 20.03.2015 - 20.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Cílem semináře je objasnit možnosti zaměstnávání občanů EU / EHP a občanů třetích zemí s místem výkonu práce na území Slovenska a legislativní změny v této oblasti platné od 1.1.2014.

Cieľová skupina seminára je veľmi široká a zahŕňa priamych zamestnávateľov, agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, spoločnosti, ktoré poskytujú služby týkajúce sa zamestnávania cudzincov, atď. Je vhodný pre riadiacich pracovníkov spoločností, riadiacich pracovníkov oddelení ľudských zdrojov, zamestnancov spoločností, ktoré poskytujú služby týkajúce sa zamestnávania cudzincov, kohokoľvek, koho zaujíma problematika zamestnávania cudzincov.

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník