Změny ve společnosti FORMEX s.r.o.

  • 05.02.2015

Novým nabyvatelem 100% obchodního podílu se stala společnost KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že dnem 1.1.2015 došlo ke změně majitele společnosti FORMEX, s.r.o., se sídlem Brno, Švédské valy 1230/4, PSČ 627 00, IČ 46902732 a zároveň v průběhu ledna dojde i ke změně názvu výše uvedené společnosti na KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o.

Novým nabyvatelem 100% obchodního podílu se stala společnost KOH-I-NOOR MACHINERY a.s., IČ 02394391, která patří do holdingové struktury společnosti KOH-I-NOOR holding, jejíž klíčovými oblastmi podnikání jsou vedle strojírenství i výroba školních, kancelářských a uměleckých potřeb, dále pak zdravotnictví a energetika. Celá skupina zaměstnává v České republice kolem 2500 zaměstnanců a dosahuje konsolidovaný obrat ve výši 3,5 miliardy Kč. Jedná se o ryze českou entitu, jejíž struktura je zcela transparentní a jejíž majitelé drtivou většinu výnosů reinvestují do podnikatelských aktivit v ČR.

Vzhledem k tomu, že nabyvatel patří do tohoto velkého holdingového celku, dojde zapojením KIN FORMEX k využití synergických efektů a výroba v Brně bude dále rozvíjena. SBU KOH-I-NOOR MACHINERY totiž disponuje díky vlastnictví dalších velkých českých nástrojáren a lisoven potřebným oborovým know-how a zasadí se o další progresivní rozvoj společnosti. Zároveň se touto akvisicí stane SBU KOH-I-NOOR MACHINERY jedním z největších oborových hráčů v České republice.

Naším záměrem je tak zajistit kontinuitu v provozování společnosti a další rozvoj strojírenské divize, která je nedílnou součástí našeho nadnárodního holdingu.

V neposlední řadě je vyjádřeno poděkování bývalým majitelům za úspěšné vybudování a vedení společnosti v uplynulém období.

www.kohinoor.cz

  • autor:
  • Ing. Robert Záboj, generální ředitel KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.
  • KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

    KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

    Vývoj a výroba nástrojů, vstřikovací formy, vyfukovací formy, vstřikování plastů, vyfukovací stroje pro plasty, světlomety, technické díly a výlisky.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník