5. ročník konference PMA v Bratislavě

5. ročník konference PMA v Bratislavě

Ve dnech 23. - 25. dubna 2013 se odborná veřejnost pracující v oblasti plastů, kaučuku a gumy měla možnost znovu setkat v Bratislavě na 5. ročníku mezinárodní konference Polymeric Materials in Automotive PMA 2013 a 21. ročníku Czech Rubber Conference SRC 2013. Pořadatelé konference z Ústavu polymerních materiálů FCHPT STU v Bratislavě a Ústavu polymerů SAV v Bratislavě připravili pro více než 160 účastníků konference třídenní odborný program zpestřen návštěvou mezinárodního Autosalonu v areálu výstaviště Incheba.

 

Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky dosiahnuté na výskumných a vývojových pracoviskách, prezentovať nové typy komerčne dostupných materiálov, nové techniky a postupy testovania polymérov, nové technológie spracovania plastov a elastomérov, ako aj upriamiť pozornosť na možnosti a potenciál výskumu a vývoja na Slovensku v oblasti polymérnych materiálov na báze plastov a elastomérov aplikovaných v automobilovom priemysle.  

V úvodnej prednáške prezident ZAP Ing. J. Holeček priblížil súčasnosť a smerovania automobilového priemyslu na Slovensku. Hlavný dôraz sa v prednáškach svetovo uznávaných lídrov výskumu akými sú prof. R. H. Schuster, prof. D. Paul, prof. M.M. Sain, prof. T. Nishi a prof. U. Giese kládol na nanomateriály s uhlíkovými nanorúrkami, technológie ich prípravy a charakterizáciu štruktúry vyrobených nanomateriálov, ako aj ich aplikáciu v konštrukcii automobilov.

 

Veľká pozornosť bola venovaná otázkam zhodnotenia plastov z ojazdených vozidiel, recyklácii gumových výrobkov, ako aj polymérom z obnoviteľných zdrojov. Celkovo odznelo na konferencii v oboch sekciách 52 prednášok a 53 autorov prezentovalo výsledky svojho výskumu a vývoja vo forme plagátov. Zastúpenie účastníkov konferencie zo všetkých kontinentov sveta s výnimkou Južnej Ameriky a Austrálie svedčí o tom, že konferencia si našla svoje miesto v kalendári pravidelne organizovaných medzinárodných vedecko- technických  podujatí  v celosvetovom meradle.

  • autor:
  • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník