• Úvod
  • Odborné články
  • Špičkové temperační přístroje pro náročné výrobní úkoly od společnosti LUGER spol. s r.o.

Špičkové temperační přístroje pro náročné výrobní úkoly od společnosti LUGER spol. s r.o.

Špičkové temperační přístroje pro náročné výrobní úkoly od společnosti LUGER spol. s r.o.

Celá produktová řada HB-Therm Thermo-5 v současné době zahrnuje vodní a olejová zařízení a také modulové přístroje různých velikostí bez vlastního řízení. Proto dokáže HB-Therm nabídnout všem zpracovatelům umělých hmot přesně takovou kategorii přístrojů, která se i ekonomicky hodí k jejich výrobnímu programu. Všechny přístroje mají jedno společné – vysokou švýcarskou kvalitu a spolehlivost, a také energetickou úspornost, dosaženou cíleným vývojem jednotlivých modelů.

Pro všechny klienty je důležitým ekonomickým kritériem to, že ze St. Gallenu jsou dodávány kompletně vybavené, technicky velmi kvalitní špičkové temperační přístroje, určené k realizaci náročných úkolů spojených se zpracováním umělých hmot. Jsou plně vybavené, takže je není nutno nákladně dodatečně dovybavovat. S touto temperační technikou je každodenní práce jednoduchá a bezpečná. Díky integrovaným nastavovacím prvkům je obsluha přístroje Thermo-5 efektivní, technické standardy zaručují dlouhodobou trvanlivost a nenáročnost na údržbu. Temperační přístroje z této řady jsou přesné, výkonné a robustní, investice do nich se proto rozhodně vyplatí.

Velký výběr uspokojí individuální potřeby

Temperační přístroje Thermo-5 představují ucelenou výrobní řadu, kterou lze individuálně přizpůsobit každé temperační úloze. Přístroje typové řady s nepřímým chlazením vodou pracují v rozmezí 100 °C až 160 °C a existují ve velikostech 1, 2 a 3, vždy s různým topným a čerpacím výkonem a různým doplňkovým vybavením. Přímo chlazené přístroje s výkonem do 180 °C jsou k dispozici ve velikostech 2 a 3. Nepřímo chlazený olejový přístroj s výkonem až do 200 °C je k dostání ve velikosti 2, verze s výkonem až 250 °C pouze ve velikosti 3. Dále existují modulové přístroje bez vlastního řízení. I přes vysokou výkonnost zůstávají vnější rozměry a celkové hmotnosti přístrojů kompaktní. To umožňuje instalaci blízko stroje, a tím pádem i zkrácení temperačních cest.

Vývoj modelů umožňuje ještě efektivnější použití

Všechny typy Thermo-5 jsou již tradičně osazovány osvědčenými a korozivzdornými čerpadly Inox v provedení z ušlechtilé oceli a s výkony 30 a 60 l/min.

Všechna čerpadla jsou nyní bez těsnění a jsou vysoce teplotně odolná. Uzavřeným teplonosným okruhem jsou temperační média – voda nebo olej – vedena přístroji a nástroji, aniž by se dostala do styku s kyslíkem. Výsledkem jsou čistší a nerezavějící temperační kanály a také delší trvanlivost teplotního média. Nedochází ke ztrátám při přenosu tepla ani k nehomogennímu rozdělování tepla v nástroji, tím se trvale zvyšuje bezpečnost a jistota procesu.

Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na primární energie se zvyšuje význam energetické efektivity. Specialisté z HB-Therm proto i v této oblasti našli možnosti optimalizací. Beznádržové systémy Thermo-5 pracovaly vždy úsporně, ale i tak bylo použitím nových čerpadel dosaženo dalšího nárůstu efektivity. Vícerozsahová čerpadla Series 5 sice umožňovala variabilní použití v rámci široké škály napětí a frekvencí, ale většinou na úkor skutečně optimální efektivnosti. Nová čerpadla jsou nyní přesně nastavena na různá síťová napětí a frekvence používané všude na světě. Výsledkem jsou optimalizované křivky výkonu čerpadla a charakteristik. Tímto vylepšením byly zcela splněny požadavky třídy energetické efektivity IE2.

„Exciting Technology“ znamená především rozsáhlou výbavu

Thermo-5 se již v sériovém provedení vyznačují rozsáhlou výbavou, a to bez příplatků. Například měření průtoku je prováděno průběžně a bez obsluhy pomocí ultrazvuku. I při nízkých průtocích proto měření probíhají rychle a přesně. V kombinaci s kontrolou mezních hodnot mohou být včas odhaleny a poplašným hlášením signalizovány změny průtoku a opotřebení čerpadla, takže nedojde k výrobě vadného výrobku.

Temperační přístroje
   obr.: Temperační přístroje řady HB-Therm Thermo-5

Prostřednictvím samooptimalizační kaskádové regulace je dosaženo minimálních regulačních odchylek a také optimálních rozběhových charakteristik a chování při poruše. Regulace navíc pracuje adaptivně, čili se sama přizpůsobuje různým výrobním podmínkám. Výměna nástroje i rozběh bez překmitu probíhají rychle. K sériovému vybavení patří i odpojení tlaku hydraulického okruhu v poloze přístroje „vypnuto“.

Jednoznačně jednoduché: Obsluha a zobrazení

Obsluha temperačních přístrojů  Thermo-5 probíhá komfortně prostřednictvím barevného 3,5“ TFT displeje. Obsluha má k dispozici menu zohledňující individuální výrobní potřeby a online nápovědu ve volitelných jazycích. Uživatelsky vstřícná plocha jednoznačně zobrazuje příslušné funkce a poskytuje efektivní ovládací pomůcky a okamžité řešení problémů, tzv. „on the spot“.

Zobrazení data a času umožňuje využití standardní funkce časového spínače a transparentní vedení logovacího deníku k zaznamenávání chyb a archivací veškerých údajů. Prostřednictvím uložení parametrů týkajících se nástroje mohou být přístroje individuálně přizpůsobeny konkrétním výrobním úkolům. Údržba typové řady Thermo-5 je mimo jiné usnadněna portem USB na čelní straně v provedení Host a Device. Port slouží k aktualizacím softwaru a přenosu parametrů.

Seznam doplňkového vybavení: je opravdu krátký

Seznam doplňkového vybavení je vzhledem k rozsáhlé sériové výbavě temperačních přístrojů Thermo-5 opravdu krátký. K dispozici jsou například kontrola opotřebení čerpadla nebo přípojky pro alarm, externí řízení a externí čidla. Otěruvzdorné vodicí kladky z PUR jsou u Series 5 již ve standardu, ochrana klávesnice je extra. Rozhraní „HB-Therm internal“ umožňuje napojení modulových přístrojů HB-Therm bez vlastního ovládání.

Nastavují se buď přes řízení temperačního přístroje Thermo-5 nebo přes ovládací modul HB-Therm a lze je ovládat i dálkově. Přes toto rozhraní lze také řídit externí průtokoměry HB-Therm. K dispozici jsou i další volitelná sériová datová rozhraní (20 mA, RS-232, RS- 422/485, CAN-Bus, CANopen, PROFIBUS-DP a DIGITAL), takže přístroje mohou spolupracovat univerzálně se všemi běžnými strojovými ovladači.

Ideální pro všechny účely: Temperační přístroje Thermo-5 s paketem pro čisté prostory

Temperační přístroje Thermo-5 od společnosti HB-Therm se na trhu prosadily během krátké doby. A to jak v oblastech standardního užití, tak i při speciálních typech použití, jako je například práce v čistých prostorech. Se speciálním paketem pro čisté prostory pro vodní temperační přístroje typové řady Thermo-5 budete bezpečně pracovat i ve vysoce citlivých podmínkách.

Paket se vedle standardního uzavřeného temperačního okruhu a otěru odolných vodicích kladek z PUR skládá z bezvláknité izolace a vysoce lesklého lakování. Takováto výbava účinně brání vypouštění par a částic do okolí temperačního přístroje, a tedy i do kontrolovaného prostředí.

Špičkový servis a záruka 24 měsíců

HB-Therm disponuje více než 40 zastoupeními po celém světě a dokonalým zákaznickým servisem. Záruka ve výši 24 měsíců potvrzuje vysokou kvalitu výrobku a je všemi klienty velmi oceňována.


Firma HB-Therm je v Rakousku, Maďarsku, České republice a na Slovensku zastupována společností:

Luger Gesellschaft m.b.H. Werkvertretungen & Service office@luger.eu www.luger.eu
www.hb-therm.ch

  • autor:
  • LUGER spol. s r.o.
  • LUGER spol. s r.o.

    LUGER spol. s r.o.

    Periferní zařízení pro plastikářský průmysl, temperační zařízení, drtiče plastů, dopravníky plastů, separátory kovových částí, vstřikolisy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník