Účast společnosti ARBURG na mezinárodním veletrhu K 2013

Účast společnosti ARBURG na mezinárodním veletrhu K 2013

Společnost ARBURG zve mezinárodní odbornou veřejnost na veletrh K 2013 – stánek 13 v hale 13. Výrobce strojních zařízení se tentokrát pod heslem “Freedom has to be experienced!”, volně přeloženo “Volnost si musíte sami zakusit!”, zaměří na témata efektivní výroby. Více než deset exponátů demonstruje, jak bude do budoucna možné být efektivní při výrobě plastových dílců. Jako vždy budou v Düsseldorfu představeny světové novinky z oblasti strojního zařízení, plastikářských procesů stejně jako plastikářských aplikací, na to si však budou muset návštěvníci počkat až do prvního dne veletrhu.


Premiéra: nový veletržní stánek


S ohledem na velkou důležitost této mezinárodní události byl vytvořen nový design dvoupodlažního stánku s plochou 1650 m čtverečných. V segmentu vstřikovacích strojů bude expozice zaměřena na elektrické stroje velkých uzavíracích sil. Dominovat bude celkem 5 exponátů z řady Edrive a Alldrive.  Tři stroje s uzavírací silou 3200 a 4000 kN budou představovat nejvyšší uzavírací síly. V segmentu aplikací bude významně zastoupeno vícekomponentní vstřikování. V oblasti automatizace budou prezentována jak jednoduchá řešení odnímání, tak komplexní pracoviště s robotickou manipulací.

Premiéra: elektrický stroj ALLROUNDER 820 A

Mezi stroji, které budou mít v Düsseldorfu světovou premiéru, bude i elektrický stroj Allrounder 820 A. Ten doplňuje řadu plně elektrických strojů Arburg a obsahuje pro tento stroj nově  vyvinutý kloubový systém s uzavírací silou 4000 kN a novou velikost vstřikovací jednotky 2100. Tímto byla mezera v produktové řadě strojů s uzavírací silou 3200 kN a 5000 kN vyplněna. Totéž se dá říci o vysoce výkonném hybridním lisu řady Hidrive, pro který bude nový kloubový uzávěr v budoucnu taktéž použitelný. S novou velikostí uzavírací síly a velikostí vstřikovací jednotky Arburg dále rozšířil modularitu svých strojů, a tím umožnil zákazníkům více adaptovat technologii vstřikování na požadované dílce s výsledkem vyšší ekonomičnosti provozu.

Arburg Allrounder 820 A

Světová premiéra: jak kloubový mechanizmus s uzavírací silou 4000 kN, tak vstřikovací jednotka o velikosti 2100 byly speciálně vyvinuty pro nový elektrický stroj Allrounder 820 A.

 

Novinka v oblasti aplikací: Kompozitní vstřikování dílců s částečnou pěnovou strukturou

Nové automatizované řešení bude prezentováno s dvoukomponentním strojem Allrounder 470 S, na kterém bude ukázka posledního vývoje technologie PCMI (Particle-foam Composite Injection Moulding - Kompozitní vstřikování dílců s částečnou pěnovou strukturou). Tento relativně nový proces vyvinutý společně s firmami Ruch Novaplast a Krallmann otevírá zcela nové možnosti v oblasti odlehčených konstrukcí. Na veletrhu K bude tímto procesem vyráběno kolečko, jehož středová část bude vstřikována přímo na vloženou pneumatiku z tvrdé pěny. Po přeložení předstříknutého polotovaru ve formě následuje obstřik z materiálu TPE. Šestiosý robot provádí všechny nezbytné manipulační úkony od založení pěnové pneumatiky až po přenos hotového dílce do balicího zařízení, které je opatřeno také potiskem jednotlivých balení.


Novinka v oblasti aplikací: přímé vstřikování dlouhých vláken v kombinaci s obstřikem organické tkaniny


Dalším inovačním procesem používaným v odlehčených konstrukcích bude přímé vstřikování dlouhých vláken. V tomto případě jsou skleněná vlákna o délce až 50 mm přímo přimíchávána do taveniny, kde jsou homogenním způsobem rozmístěna. Délku vláken, strukturu vláken a kombinaci materiálů lze individuálně přizpůsobit, čímž tento nový proces nabízí vyšší flexibilitu při vlastním vývoji produktů. Navíc přináší značné úspory v nákladech na vstupní materiál. Proces bude představen na energeticky optimalizovaném hydraulickém lisu 320 S se servopohonem a na formě od společnosti Georg Kaufmann Formenbau AG. Díky obstřiku zesíleného termoplastického zálisku (organické tkaniny) je vyroben vysoce pevný a houževnatý kompozitní díl s hmotností menší než 300 g a délkou přesahující 500 mm.

Organické tkaniny cíleným způsobem kombinují dva nebo více materiálů, díky čemuž se jejich výsledné vlastnosti významně vylepší. Použitá vlákna - obvykle sklo, uhlík, aramid ve tkané nebo netkané formě – určují mechanické vlastnosti jako např. pevnost a tuhost.  Matrice tkaniny zajišťuje přenos síly mezi vlákny v kompozitu a chrání zesílenou strukturu před deformacemi a vlivy prostředí. V aplikaci odebírá šestiosý robot organickou tkaninu ze zásobníku. Tkanina je mírně předehřívána a poté přenesena do tzv. LIPA formy (Lightweight Integrated Process Application- Aplikace pro integrované odlehčené procesy) s teplotou tvarování. Ve formě pak probíhá postupné tvarování tkaniny a vstřikování funkčních a zesílených tvarů jako např. hran, ok a žeber při celkovém cyklu cca 40 s. Finální díl poskytuje hezký příklad, jak může být odlehčený díl vyráběn s vysokou úrovní funkční integrace, při relativně krátké době cyklu v kombinaci organické tkaniny a přímého vstřikováním dlouhých vláken.


Zaměřeno na elektrické stroje


Další exponáty vyzvedávají univerzalitu a vysoký výkon elektrických strojů Allrounder, např. Allrounder 370 E z řady Edrive s integrovaným šestiosým robotem a digitálním tiskem od firmy fpt Robotik.

Allrounder 470 A poskytuje působivý příklad vysokého výkonu strojů řady Alldrive.  Se 64 násobnou formou od firmy Männer vyrábí vysoce přesné, tenké dávkovací dózy s celkovou dobou cyklu pouze 2 s. Použití elektrických strojů ve zdravotnickém průmyslu v podmínkách čistých prostor bude demonstrovat stroj Allrounder 520 A. Tento stroj s krytováním z nerezové oceli vyrábí na 64 násobné formě od společnosti Tanner pipety v celkovém cyklu 4,5 s. Jako automatizované příslušenství je použito jednoúčelové zařízení Vario-TIP system od firmy Waldorf Technik speciálně navržené pro manipulaci s pipetami.


Něco pro každého

S deseti exponáty na vlastním stánku a dalšími více než deseti stroji na stáncích partnerských firem se stává společnost Arburg prestižním veletržním vystavovatelem. Společnost se bude prezentovat napříč celým spektrem vstřikovacích strojů – elektrických, hybridních a hydraulických, horizontálních i vertikálních, včetně řešení automatizace, zpracování termosetů a silikonu, multikomponentního vstřikování, obstřiku zálisků, balení, techniky do zdravotnického průmyslu a mnohými dalšími. Všechny exponáty jsou přesně uzpůsobeny produktovým a výrobním požadavkům a ukazují, jak je možné díky technologii Arburg efektivně vyrábět plastové dílce.

www.arburg.cz

  • autor:
  • ARBURG, s.r.o.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Vstřikovací stroje, vstřikolisy, příslušenství pro plasty, dvoukomponentní vstřikování, automatizace výroby, aditivní výroba, dopravníky pro surovinu, periferie, robotické systémy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník