Elektroerozivní děrování precizních otvorů v šesti osách!

Elektroerozivní děrování precizních otvorů v šesti osách!

Švýcarská společnost GF Machinining Solutions v reakci na zvýšené požadavky trhu představila novou výkonní řadu elektroerozivních CNC děrovacích strojů s označením DRILL 300 / DRILL 300B.

Uplatnenie nachádzajú hlavne v oblasti:

• Výroby chladiacich otvorov pre spaľovacie turbíny v leteckom priemysle a elektrárenstve
• Výroby chladiacich otvorov pre nástroje používané v trieskovom obrábaní
Výroby rôznych typov otvorov pre formy a iné výrobky
 

Základné výhody pre užívateľov stroja DRILL 300

Vysoká kvalita obrábaných otvorov je zabezpečená nasadením
high-tech ISPG generátora
• Žiadne mikrotrhliny
• Ovplyvnená materiálová zóna je menšia ako 10μm
• Vynikajúca povrchová integrita
• Otvory s vysokou presnosťou
• Planétovacie dokončovacie stratégie obrábania

Vysoká produktivita
• Vysoká rýchlosť obrábania
• Rýchle programovanie
• Rýchly cyklus ustavenia obrobkov
• Výmenníky AEC/AGC: krátky čas výmeny a dlhý čas autonómnej
práce

Vysoká fl exibilita pre produkčné nasadenie
• Fixný stôl, veľký pracovný priestor
• Sklopno-otočný stôl, naklápacia hlava je voliteľná
• Jednoduché, výkonné programovanie

Základná a sofistikovaná automatizácia
• Lineárny a rotačný výmenník elektród a vodítok - AEC/AGC
• Zariadenie je pripravené pre pripojenie externého robota

 

Agie Charmilles 
   Obr. 1: Lineárny výmenník elektród a vodítok - AEC/AGC 16/4

Nízka prevádzková cena
• Nízke opotrebenie elektród
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Malá zastavaná podlažná plocha zariadenia

Design stroja
• Kompaktný a moderný design
• Riadenie až 8 NC pracovných osí
• Široký rozsah stratégii riadenia pracovného procesu
• Vstavané riadenie teploty a hodnoty vodivosti dielektrika
• Zariadenie je postavené v zhode s predpismi a normami CE

 

Agie Charmilles 
   Obr. 2: Stroje DRILL 300/300B sú štandartne vybavené funkciou Inteligentná detekcia prechodu elektródy - IBD (Intelligent Breakthrough Detection)

Výhody IBD:

• Redukcia času obrábania
• Predchádzanie nestability procesu na výstupe elektródy
z obrobku
• Skrátenie času výstupu
• Dobrá kvalita otvoru
• Riadenie priemeru otvoru na jeho výstupe z materiálu
• Zamedzenie spätného chodu elektródy - reverzácie
• Spoľahlivé obrábanie mnohopočetných otvorov podľa
programových súradníc
• Výpočet správnej dĺžky odjazdu elektródy pre prechod
na ďalší bod
• Výpočet zostatkovej hodnoty dĺžky elektródy pre riadenie jej
automatickej výmeny

Moderný riadiaci systém AC DRILL vyvinutý spoločnosťou GF Machining Solutions s dotykovou obrazovkou a integrovaným systémom AC CAM Drill uľahčuje obsluhu zariadenia a umožňuje integráciu stroja do podnikovej siete na báze siete Ethernet a štandartného protokolu TCP/IP.
 

Agie Charmilles 

Viac informácii o zariadení DRILL 300 / DRILL 300B získate na stránkach: www.gfms.com/cz resp. v spoločnosti:

GF Machining Solutions AgieCharmilles s.r.o.
Sídlo: Dornych 54/47, 602 00 Brno,
Prevádzka: Podolí 488, 664 03 Brno Slatina, Česká republika

 

  • autor:
  • Agie Charmilles, s.r.o.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník