Exkurze v tréninkovém centru pro přípravu seřízení a operátory vstřikolisů

Exkurze v tréninkovém centru pro přípravu seřízení a operátory vstřikolisů

SPK, v rámci svých aktivit ve spolupráci s MAPRO SLOVAKIA, spol. s ro a společností A-OMEGA, sro zorganizoval 11.6.2009 exkurzi do tréninkového centra pro přípravu seřízení a operátorů vstřikolisů. Byla orientována na získání informací o obecném a specifickém vzdělávání v oblasti vstřikování plastů, znalost vzdělávacích prostor a technického zabezpečení pro praktickou přípravu.

Účastníkmi boli podniky z Priemyselného parku v Nitre, z Topolčian a Galanty a niekoľko podnikov aj z východu Slovenska, ktoré plánujú vzdelávanie pre svojich zamestnancov. Po úvodnom programe pre všetkých účastníkov, kde boli odbornými lektormi predstavené možnosti, aké školiace centrum vo vzdelávaní má, exkurzia pokračovala priamo v priestoroch praktickej výučby. Tu sa už lektori venovali zástupcom jednotlivých firiem, odpovedali na konkrétne odborné otázky, riešili organizačné zabezpečenie vzdelávania, atď.  Na trhu ďalšieho vzdelávania v SR v súčasnosti tento typ vzdelávania ,ktorý poskytuje základné vedomosti budúcim nastavovačom alebo operátorom chýba. V rámci programu exkurzie vystúpil aj riaditeľ odboru zamestnanosti Okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, ktorý poskytol zástupcom firiem informácie o čerpaní finančných prostriedkov, prostredníctvom Národného programu XI. A-OMEGA, s.r.o. už od roku 2006 pripravila prostredníctvom uvedeného programu na trh 32 nastavovačov a 32 operátorov. Títo absolventi boli zamestnancami firiem z rôznych regiónov Slovenska. 
  • autor:
  • spk
  • A-OMEGA, s.r.o.

    A-OMEGA, s.r.o.

    Personálně-poradenská a vzdělávací společnost. Zajišťuje odborné / akreditované / vzdělávání pro seřízení a operátory vstřikolisů. Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník