Granitol: Ekologická transformace výroby plastů pro udržitelnou budoucnost

Granitol: Ekologická transformace výroby plastů pro udržitelnou budoucnost

Plasty jsou často spojovány s negativním dopadem na životní prostředí, ale existují způsoby, jak je používat udržitelněji. Ve společnosti Granitol se aktivně snažíme přejít od lineární ekonomiky k oběhovému hospodářství, čímž významně podporujeme udržitelnost a ochranu životního prostředí.

S dôrazom na ekológiu a cirkulárnu ekonomiku

Toto odhodlanie je zreteľné aj na dôraze, ktorý kladieme na ekológiu a snahu o zníženie uhlíkovej stopy, kde sme si dali za cieľ dosiahnuť maximálnu efektivitu využívania odpadov s minimálnymi energetickými nárokmi, čo prispieva k zníženiu ekologickej záťaže.

Redukcia ekologickej záťaže

Efektívne využívanie odpadov, ochrana životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy patria medzi kľúčové ciele spoločnosti Granitol. Dokazujeme to tiež aktívnou prácou v minulom roku, kde sme prostredníctvom projektov zameraných na minimalizáciu ekologického dopadu, úspory energie a podporu recyklácie ukázali neúnavnú vytrvalosť smerovať k udržateľnej budúcnosti.

 Lamibag 
   

 Naše eko kroky, na ktorých záleží

Výroba eko produktov: Iniciatíva pre udržateľnú budúcnosť

Granitol sa venuje výrobe eko produktov až zo 100% recyklovaného materiálu, čo je dôležitý krok smerom k minimalizácii ekologickej stopy.

Vlastná výroba regranulátu: Zmena s významnými výsledkami

Integrovaná výroba vlastného recyklovaného materiálu nám umožnila minimalizovať negatívny dopad na kvalitu výrobkov a dosiahnuť úsporu 40 ton emisií CO2 v roku 2023.

Udržateľné hospodárenie s paletami: Ochrana lesov a životného prostredia

Sme hrdí na našu iniciatívu v oblasti udržateľného hospodárenia s paletami. Vďaka systému, kde 18 000 palet cirkuluje a následne sa opätovne využíva, sme dosiahli úsporu 360 ton dreva.

Znižovanie odpadov

Všetok odpad v našej spoločnosti sa systematicky triedi a v závislosti od jeho povahy sa posiela na recykláciu alebo na skládku. Technologický odpad z výrobného procesu sa recykluje a následne opätovne využíva pri výrobe filmov. Vďaka zavedenému systému triedenia odpadu sme za posledných 5 rokov dosiahli výrazné zníženie množstva odpadu o 38 % a medziročné zníženie o 6 ton.

Záväzok v boji proti klimatickým zmenám

Naša uhlíková stopa dosiahla hodnotu 60 728,7 ton CO2 v roku 2022 a my odvážne  pokračujeme ďalej.

Získané ocenenia

V roku 2023 sme získali tri prestížne ocenenia v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem, 2. miesto Ceny hejtmana Olomouckého kraja a bronzovú medailu EcoVadis za naše úsilie v oblasti udržateľného rozvoja. Tieto úspechy nás poháňajú vpred, posilňujú našu odhodlanosť v boji za ochranu ekosystému nás všetkých. Sme presvedčení, že každý ďalší krok povedie k lepšej budúcnosti nie len pre našu generáciu, ale tiež pre generácie po nás.

  • autor:
  • GRANITOL akciová společnost
  • GRANITOL akciová společnost

    GRANITOL akciová společnost

    LDPE a HDPE fólie, tašky, pytle, sáčky a vázací PP pásky, plastové sáčky, stretch folie, HDPE fólie, pásky PVC, samolepící pásky.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník