• Úvod
  • Odborné články
  • V Česku vznikla aliance pro podporu recyklace. Zaměřuje se na posílení a rozšíření udržitelnosti.

V Česku vznikla aliance pro podporu recyklace. Zaměřuje se na posílení a rozšíření udržitelnosti.

V Česku vznikla aliance pro podporu recyklace. Zaměřuje se na posílení a rozšíření udržitelnosti.

Aliance pro podporu recyklace (APPR), nezisková organizace zaměřená na posílení a rozšíření udržitelných recyklačních praxí, oznamuje zahájení svých oficiálních aktivit ke dni 16. června 2023. Za vznikem stojí Obalový institut Syba a Česko-slovenská iniciativa ECR.

Inaugurační setkání, které se uskutečnilo 15.6.2023, proběhlo se zástupci projektového týmu APPR a ambasadorů organizace. Toto klíčové setkání poskytlo příležitost k diskusi, výměně nápadů a sdílení osvědčených postupů. Cílem bylo vytvořit solidní základnu pro budoucí práci, která bude směřovat k prosazování a šíření recyklace na národní i mezinárodní úrovni. Obalového odpadu stále přibývá. Jedno řešení spočívá v cirkulární ekonomice, recyklaci obalů. 

"Náš tým je plný energie a připraven nastoupit do této výzvy. Věříme, že Aliance pro podporu recyklace bude představovat klíčovou sílu v prosazování změn v našem přístupu k recyklaci a přispěje k ochraně naší planety pro budoucí generace. Využití recyklátů v obalech má mezinárodní význam. Aliance je o spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce, o inspiraci, o sdílení know-how. Toto vše směřuje ke společnému cíli. Udržitelnému dodavatelskému řetězci," říká Iva Werbynská, zakladatelka a generální ředitelka APPR
 a Obalového institutu Syba.

APPR má za cíl nejen zvýšit povědomí o důležitosti recyklace, ale také podpořit výzkum a vývoj v oblasti recyklace a navázat partnerství s organizacemi se stejným cílem. S touto vizí je naše organizace připravena začít svou cestu a těšíme se na pozitivní dopad, který může mít na naše společnosti a životní prostředí.

„Obaly reprezentují cca 20–30 % uhlíkové stopy výrobků. Sdílení zkušeností a spolupráce v rámci celého dodavatelského řetězce může pomoci k dosahování cílů firem na cestě k vyšší udržitelnosti. Důležitá je rovněž podpora GS1 Czech Republic v oblasti identifikace obalů a sdílení obalových dat na základě standardů GS1,“ vysvětluje Tomáš Martoch, Senior Manager ECR ve společnosti GS1 Czech Republic. Koordinaci aktivit ECR zajišťuje GS1 Czech Republic.

„Tesco má cíl uvádět výrobky vlastní značky pouze v recyklovatelných obalech k roku 2025. Alianci pro podporu recyklace vnímáme jako unikátní možnost, kde téma recyklovatelnosti

a snižování dopadů z obalů diskutovat s výrobci a konkurenty. Oproti jiným platformám, které občas diskutují recyklovatelnost obalů, tak zde je unikátní, že se základ opírá o vědecky zpracovaný Packaging Design for Recycling, Tento manuál je zpracovaný technologicky neutrálně a zaobírá se širokou škálou různých obalových formátů a materiálů. Manuál by měl říkat, co je dobrý standard a proto rádi budeme nacházet shodu napříč výrobci a obchodníky, aby v následném krok k vyšší recyklaci mohly přispět další články v řetězci, jako jsou odpadářské společnosti a recyklátoři.“ říká Jaroslav Vodáček, CE lead packaging manager z Tesco Stores.

“Pouze obaly designované tak, aby byly co nejvhodnější k efektivní recyklaci, mohou být skutečně cirkulární. My v Danone jsme přesvědčeni o tom, že je nezbytné začít s cirkulární transformací co nejdříve, a do takové systémové změny je nezbytné zapojit co nejvíce partnerů. Proto vnímáme členství v Alianci pro podporu recyklace jako další důležitý krok v dosažení skutečné udržitelnosti obalů, které uvádíme na český trh.” říká Ivan Holub, Sustainability Lead CEE z Danone.

  • autor:
  • Aliance pro podporu recyklace (APPR)


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník