Měřitelné a prokazatelné snižování nákladů = INTERFLON

Měřitelné a prokazatelné snižování nákladů = INTERFLON

Trend snižování nákladů ve výrobě, zvyšování produktivity práce a tím zvyšování konkurenceschopnosti na trhu je čím dál více požadavkem doby a je platný i pro plastikářskou výrobu.

Společnost INTERFLON Czech s. r. o., jako specialista na mazání Teflonem® s prokazatelnými a měřitelnými úsporami nákladů, je schopna výrazným způsobem snížit náklady na mazání vstřikovacích lisů všech typů. Technologie mazání Teflonem® se používá jak v systémech s centrálním mazáním, tak všude tam, kde se maže ručně nebo kombinací obou systémů.

Úspory nákladů se dosahují jak při mazání samotných lisů, tak i forem včetně mazání zámků, vyhazovačů/vyrážečů, obslužných robotů aj., konkrétní aplikace jsou uvedeny níže.

Princip mazání Teflonem® je založen na technologické úpravě práškového teflonu mikronizací na 0,02 mikrometru až 15 mikrometrů s cílem vyplnit nejmenší nerovnosti povrchu. Dále je teflon polarizován tak, aby se přitáhnul k povrchu a vytvořil mazací teflonový film s vysokou stabilitou a trvanlivostí.

 

Interflon 
  

Maziva INTERFLON se od klasických maziv liší nejen tím, že k mazání používají Teflon®, ale i dalšími důležitými vlastnostmi. Maziva jsou repelentní vodě, odolávají slané, teplé vodě, páře, kyselinám, zásadám, chemikáliím, barvám aj. Vodu vypuzují a chrání proti korozi. Tato vlastnost se uplatní hlavně ve výrobách, kde se používá pára. Druhou odlišností je, že nepojímají do sebe nečistoty, a tudíž netvoří brusnou pastu. Prach a nečistoty ulpí na povrchu, ale nejsou vtahovány dovnitř – mazivo naopak vytváří ochranný krunýř proti dalšímu znečištění. Výhodou je, že vyrobená produkce není např. ve formách znečišťována a samotné formy po sejmutí nepotřebují takové čištění a údržbu jako dříve. Všechny 3 vlastnosti (Teflon®, voda, nečistoty) umožňují prodloužení mazacích intervalů až na 10-ti násobek a v řadě případů i na ještě delší intervaly ve srovnání s mazáním lisů klasickými mazivy. U mazání forem je dosahováno až dvojnásobné produkce mezi jejich snímáním. Teflon® zabezpečuje vyšší spolehlivost techniky díky sníženému tření a opotřebení a tím pádem vyšší životnost důležitých komponentů. Spotřeba maziv s Teflonem® se u lisů pohybuje na úrovni 3–5 % oproti spotřebě dříve používaných maziv. Dalších významných úspor energie ve výši až 20% je dosahováno při komplexním mazání lisů Teflonem®, včetně hydraulických pohonů, což rovněž zaslouží pozornost.


V konečném součtu se jedná o nezanedbatelné úspory na pořízení maziv, na práci údržby, v životnosti dílů, na energiích a v neposlední řadě zabezpečení vyšší produkce.

Celosvětové zkušenosti s mazáním Teflonem® společnost realizuje již i v ČR např. u firem Automotive Lighting s. r. o., Josef Dvořák – Izopol s. r. o., Wavin Ekoplastik s. r. o., Pipelife Czech s. r. o., Grupo Antolin s. r. o. Turnov, Vyvaplast s. r. o., Dřevoplast s. r. o., Alema Lanškroun a. s., Laird Technologies s. r. o., Megatech Industries Hlinsko s. r. o., Linaplast s. r. o., Rompa CZ s. r. o., Mürdter Dvořák s. r. o. a mnoha dalších.

 

Interflon 
  

Konkrétní příklady:
• Grupo Antolin s. r. o., Turnov – centrální mazání vstřikovacích lisů bylo přenastaveno pro jednotlivá mazací místa tak, že došlo ke snížení spotřeby oleje Fin Food Lube G220 koeficientem 16,5 při stabilní a neměnné teplotě na lineárních vedeních, vodicích tyčích a klikových mechanismech. Náklady na nákup oleje klesly na polovinu.

• Wavin Ekoplastik s. r. o. – test ručního mazání kluzných vedení, vodících tyčí tukem Fin Grease MP2/3 na lisu Arburg (po přechodu systému mazání z oleje na tuk) byl ukončen po více jak 3,5 letech bez přemazání. Mazací interval je nyní pro všechny lisy, bez rozdílu typu lisu, stanoven na 1× za rok s tím, že je zde dostatečně veliká rezerva pro případ nesplnění plánovaného termínu mazání. Stejným tukem Fin Grease MP2/3 jsou mazány formy.

 

Interflon 
  

• Tukem Fin Grease jsou mazány vyhazovače jako je tomu u firmy Automotive Lighting, kde se dosáhlo téměř dvojnásobného intervalu mezi sejmutím formy. Roboty (ozubené tyče a lineární vedení), na lisech Battenfeld jsou mazány jednou měsíčně olejem Fin Lube TF. Jejich údržba spočívá v preventivním vyfoukání případně napadaných nečistot a namazání olejem Fin Lube TF. Čas úkonu čištění se snížil z předchozí cca 1 hodiny na 5–10 minut. Odpadá odmašťování. Promazání ložisek na lineárním vedení robotu opět tukem Fin Grease MP2/3 jednou za půl roku. V centrálních mazacích systémech je používán olej Fin Food Lube G220, prodloužily se intervaly mazání, snížily se pořizovací náklady na olej a hlavně klikové mechanismy jsou výrazně čištší.

• Alema Lanškroun a. s. – mazání lisů značky Selex, jak centrální mazání, tak ruční mazání odstranilo špinění produkce, vysokou spotřebu olejů a snížilo pořizovací náklady na maziva.

• Josef Dvořák – Izopol, s. r. o. – mazání vodících tyčí a kluzných vedení tukem Fin Grease MP2/3 na lisech Erlenbach a Hirch se prodloužilo z 100 Mh na 900 Mh.

• Laird Technologies s. r. o. – mazání zvedacích a třecích klínů a kuličkových ložisek forem přispělo výrazným způsobem k čistotě konečné produkce, mazací interval se prodloužil na 5–10-ti násobek a odpadly reklamace při galvanizaci.

• Fischer Vyškov s. r. o. – mazání lisů Arburg tukem Fin Grease MP2/3 1× za rok.

 

Interflon 
  

K dispozici máme i další příklady. Jejich výčet však není cílem prezentace mazání Teflonem®. Cílem je nabídnout novou technologii a na uvedených příkladech ukázat jakým způsobem vám společnost INTERFLON může pomoci při dalším snižování výrobních nákladů a zefektivnění činnosti vaší firmy.

Pokud vás naše technologie oslovila a máteli zájem o vice informací, návštěvu technického poradce nebo vzorek, napiště nám.

Kontakt:
INTERFLON Czech, s. r. o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
T (+420)257214169
M (+420) 604215944
F (+420) 257214169
e-mail: info@interflon.cz
http://www.interflon.cz
http://www.interflon.com

 • autor:
 • INTERFLON Czech, s. r. o.


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník