MSV 2011 opět v celém areálu brněnského výstaviště

MSV 2011 opět v celém areálu brněnského výstaviště

53. mezinárodní strojírenský veletrh proběhne v termínu 3. až 7. října 2011 jako nejvýznamnější průmyslová přehlídka pořádaná v nových členských zemích Evropské unie. Zájem o účast je opět stoupá a většina výstavních ploch včetně největších pavilonů je již vyprodána.

Veletrh reflektuje oživení ekonomiky
   „Přípravy jsou již v plném proudu a registrujeme vysoký zájem o účast. Po loňském ročníku, který odrážel začínající ekonomické oživení, je to další svědectví pozitivní nálady průmyslových firem,“ konstatoval ředitel MSV Jiří Rousek. Zároveň potvrdil, že počet přihlášek je již dnes v řadě oborů vyšší než loni, přičemž stále přicházejí nové. „Vracejí se vystavovatelé, kteří se MSV zúčastnili naposledy v roce 2008, tedy před ekonomickou krizí. A ; někteří tradiční účastníci rozšiřují své výstavní plochy. Většina našich hal včetně největších pavilonů  P, V a F je zaplněna téměř do posledního místa,“ upřesnil.
   Zájem o veletrh koresponduje s pozitivním vývojem ekonomiky a růstem průmyslové výroby nejen v České republice, ale také v Německu a v celém regionu střední Evropy. Tahounem domácího exportu jsou vedle automobilového průmyslu především strojírenství a energetika.

Pavilon P bude patřit kovoobráběcím strojům
   Největší výstavní hala ve střední Evropě se již potřetí stane hlavním prezentačním centrem   nosného oboru obráběcí a tvářecí stroje. Návštěvníci se mohou těšit na zatím nejvyšší počet strojních exponátů v čele s novinkami předních tuzemských i světových výrobců. Přestože se letos nekoná specializovaný veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, rozsah objednané výstavní plochy v tomto oboru již nyní překračuje skutečnost minulého ročníku, tj. veletrhu IMT 2010. „Oživení ve strojírenských oborech, o kterém se dnes hodně mluví, je skutečností a zřetelně se projevuje v zájmu o účast,“ komentoval situaci Jiří Rousek.
   Pro vystavovatele již neplatí žádná pravidla omezující prezentaci strojů, takže producenti chtějí představit potenciální klientům to skutečně nejzajímavější ze své nabídky. Jsou avizovány již i konkrétní strojní exponáty, které v Brně uvidíme. Například společnost Kovosvit MAS bude prezentovat svoji novinku roku - pětiosé multifunkční centrum MCU 630VT 5X s možností soustružení.
   Mezi vystavovateli, kteří ve srovnání s loňskem podstatně zvětšují své expozice, najdeme společnosti jako STROJÍRNA TYC, ITAX PRECISION, AGIE CHARMILLES nebo DK machinery. K firmám, které na MSV vystavovaly naposledy v roce 2008 a letos se vracejí, patří například MIKRON MORAVIA (obráběcí stroje), FEIN elektronáradie (obráběcí a tvářecí stroje, nářadí), DAYTON PROGRESS (normalizované díly pro tvářecí stroje) nebo společnost SEMACO (obráběcí stroje), která se MSV zúčastnila naposledy v roce 2005.   
   V oborovém celku „Obráběcí a tvářecí stroje, svařovací technika, povrchové úpravy a nářadí“ se zároveň představí nejvíce nováčků. Nejzajímavější premiérou bude účast společnosti YAMAZAKI MAZAK Central Europe. S nabídkou obráběcích strojů do Brna poprvé přicházejí také společnosti RIPRON, S.O.S. DIFAK, MACMATIC, MAIER CE, PELUG-TECH nebo Pavel Pardovský. K zahraničním premiérovým účastníkům patří například anglický Eclipse Magnetics Ltd (brusiva)  nebo německá společnost Peiseler (nástroje pro obrábění).

Klíčové obory ročníku
   Také vystavovatelé v dalších branžích hledí do budoucna s větším optimismem a chtějí se chopit nových příležitostí, které přináší ekonomické oživení. K nejpočetněji zastoupeným oborovým skupinám budou opět patřit Materiály a komponenty pro strojírenství, kde ve srovnání se dvěma posledními ročníky vzroste účast firem i rozsah pronajaté plochy. Vůbec poprvé se MSV zúčastní například italský ocelářský podnik MARCEGAGLIA, který v rozsáhlé expozici představí svou nabídku svařovaných ocelových trubek a rour. Obdobný sortiment bude prezentovat také další premiérový účastník Benteler Distribution Czech Republic. K nováčkům patří také společnost LubTec s nabídkou centrální mazací techniky nebo německá firma Oiles Deutschland dodávající kluzná ložiska.
   Také v oboru Materiály a komponenty pro strojírenství pořadatelé registrují významné rozšiřování expozic – nejmarkantnějším příkladem je společnost VÍTKOVICE, která si pronajímá stánek o ploše 300 m2. Společnost MORAVIA STEEL svojí expozicí opět obsadí celý pavilon H. Velkorysejším způsobem se letos hodlají prezentovat také další podniky, mezi nimi například společnost SCHWER FITTINGS, jejíž jednatel Tomáš Rýpar nám řekl: „Nevynechali jsme MSV ani v době krize, což bylo samozřejmě náročné, ale myslím, že se nám účast vyplatila. Pro zákazníky jsme nezmizeli z trhu a letos vystavujeme zase ve větší parádě než v minulých dvou letech.“ Společnost SCHWER FITTINGS v Brně představí mj. i novou nabídku šroubení pro velmi náročné technologie na rozvody čistých plynů, s vysokou těsností a odolností proti agresivním médiím.
 Z vystavovatelů materiálů a součástek, kteří se brněnského veletrhu zúčastnili naposledy v roce 2008, se letos vracejí mimo jiné firmy SCHAEFFLER CZ, VK LOŽISKA, KOVOBEL, VISIMPEX nebo rakouská společnost GRAESSNER.
   K nosným oborům MSV dlouhodobě patří také Plasty, gumárenství a chemie. Již loňský veletrh K v Düsseldorfu ukázal, že krize v tomto odvětví je minulostí a vzhledem k dynamickému růstu automobilového a elektrotechnického průmyslu jako hlavních odběratelů poptávka po plastikářských technologiích dále stoupá. Významní vystavovatelé jako KUBOUŠEK, PLASTOCHEM nebo WITTMANN BATTENFELD meziročně rozšiřují plochy, vracejí se například firmy MAPRO a MOLD-MASTERS. Ze zahraničí poprvé vystavují slovenský MIKON, ADDIPLAST z Francie nebo izraelská společnost POLYMER GVULOT. K tuzemským nováčkům oboru patří Plastikářský klastr a firma G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly.
   Dalším oborem, který již dnes zaujímá větší plochu než na minulém ročníku, jsou Pohony, hydraulika a pneumatika. Po třech letech opět vystavuje společnost FESTO s nabídkou pneumatických prvků, příkladem společnosti rozšiřující plochu je CHARVÁT Group a k novým účastníkům patří rakouský GKN Service Austria v oboru hydraulické prvky a systémy.

Přehlídka progresivních technologií
   Letošník ročník se primárně zabývá tématem efektivity průmyslové výroby. Do popředí se dostávají nová řešení pro úspornější využití vstupů, snížení spotřeby energie a materiálů a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Nabídka těchto progresivních technologií se zdaleka netýká jen energetiky, ale prolíná se všemi obory, nicméně právě v oborovém celku Energetika a silnoproudá elektrotechnika očekávají pořadatelé zajímavou účast. Poprvé bude regulárním vystavovatelem ruská společnost Atomexpo v oboru jaderná energetika a po několika letech se na MSV vrací společnost Phoenix-Zeppelin, divize Elektro, s nabídkou elektrocentrál. Nebude chybět ani Český svaz zaměstnavatelů v energetice, odborný garant oboru, který na svém stánku bude zastupovat členské firmy a odborné školy. Zúčastní se také doprovodného programu na téma „Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku“.
   V oboru Ekotechnika si zaslouží pozornost premiérová účast společnosti CAMFIL FARR, což je  světová jednička ve výrobě a vývoji vzduchových filtrů a řešení pro čistění vzduchu.
   Zajímavým faktem, který rovněž potvrzuje pozitivní vývoj ekonomiky, je historicky nejvyšší účast finančních institucí – bank, pojišťoven a leasingových společností – v oborovém celku Výzkum, služby a instituce.
   Zbývá dodat, že zaměření letošního ročníku na optimalizaci nákladů a zefektivnění průmyslové výroby doplní souběžně pořádaný 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika s nabídkou pokrokových řešení pro oblast zásobování, skladového hospodářství, manipulace, balení a distribuce zboží.
  
Vracejí se zahraniční vystavovatelé
   Průmyslový trh střední Evropy roste a firmy ze západní Evropy, ale také z dalších částí světa chtějí využít nové obchodní příležitosti. „Velmi nás těší zvýšený zájem přímých zahraničních vystavovatelů, a to zejména z Německa, Slovenska a Itálie,“ konstatoval v této souvislosti Jiří Rousek. Návštěvníci se tentokrát seznámí s nabídkou řady významných firem, které v Brně ještě nikdy nevystavovaly, ale cítí, že právě letos nastal ten správný čas k proniknutí na nové trhy. Jedním ze zahraničních vystavovatelů, kteří se MSV zúčastní vůbec poprvé, je globálně působící společnost BS&B Safety Systems se sídlem v Nizozemí, která vyvíjí a vyrábí speciální součástky a techniku pro měření a regulaci tlaku.
   Tradičně nejvíce přihlášek pořadatelům přichází z Německa, a to především v oborech obráběcí a tvářecí stroje a materiály a komponenty pro strojírenství. Dvě desítky německých vystavovatelů se na veletrh hlásí poprvé a celkově německá účast překoná loňský ročník jak počtem firem, tak obsazenou plochou. Opět se chtějí rozsáhle prezentovat jednotlivé spolkové země, které chystají oficiální účasti se zastoupením desítek firem z různých průmyslových oborů. Největší expozice budou mít Bádensko – Württembersko a Bavorsko, následují Hesensko, Durynsko a po přestávce se do Brna vracejí také spolkové země Sasko a Porýní – Falc.
   Jiným zajímavým návratem je švýcarská oficiální účast, kterou organizuje Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika. Další švýcarské firmy vystavují samostatně, a to zejména v oboru kovoobráběcí stroje, mezi nimi například SWISSTOOL Export – Gruppe nebo TEXIMP. Na rozsáhlém stánku společnosti Alfleth Engineering bude spoluvystavovat celkem osmnáct firem ze Švýcarska, Německa, Itálie, Francie a Indie.
   Oficiální stánky, které zřetelně ukazují, jakou váhu jednotlivé země MSV přikládají, v Brně otevřou také další země. Tradičním garantem slovenské účasti je Ministerstvo hospodářství SR, rakouskou účast zaštiťuje Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví a francouzskou Francouzsko-česká obchodní komora. K zajímavostem ročníku patří plánovaná oficiální účast Běloruska a dokonce dva velké stánky proexportních institucí z Turecka, které dokumentují současný boom této nové ekonomické mocnosti. Samozřejmě nebudou chybět ani mimoevropští vystavovatelé, mezi nimiž přibylo zejména firem z Indie a Číny.

Partnerskou zemi MSV 2011 je Polsko
   Již čtvrtým rokem na brněnském veletrhu pokračuje tradice partnerských zemí, kterými se postupně staly Německo, Slovensko, Rakousko a letos Polsko - v současnosti třetí nejvýznamnější obchodní partner České republiky. Záštitu nad polským partnerstvím převzal ministr hospodářství Polské republiky Waldemar Pawlak a jeho úřad významným způsobem podpořil účast polských vystavovatelů na letošním MSV. Tento veletrh byl zařazen mezi devatenáct akcí, na nichž letos stát hradí polským firmám 50 procent nákladů (maximálně  150.000 Kč).
   Polsko bude mít na letošním MSV oficiální expozici umístěnou v centrálním pavilonu V a její součástí bude i výstava průmyslového designu. V rámci projektu Polsko – partnerská země MSV 2011 proběhnou také bilaterální doprovodné akce v čele s druhým ročníkem Česko – polského hospodářského fóra, které se poprvé uskutečnilo v roce 2010 v prostorách Polského velvyslanectví v Praze.

Průmysl hledá mladé odborníky...
    ... a pořadatelé Mezinárodního strojírenského veletrhu vycházejí jeho potřebám vstříc. Po dvouleté přestávce zde opět proběhne projekt JobFair, který reaguje na novou poptávku zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících. „Po období stagnace se znovu začíná projevovat nedostatek mladých odborníků ve strojírenských i jiných oborech, což je známkou pokračujícího oživení. JobFair má pomoci tento problém řešit,“ vysvětlil Jiří Rousek. Smyslem projektu JobFair, který se uskutečnil naposledy při MSV 2008, je zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v různých průmyslových oborech a uchazeči o zaměstnání včetně studentů.
   Zároveň na veletrhu pokračuje atraktivní Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, která se na minulých ročnících setkala s velmi příznivým ohlasem. Organizátorem je Svaz strojírenské technologie a mladí soutěžící vypracovávají přímo na místě v časovém limitu program podle zadaného výkresu. Ty nejlepší výsledky jejich práce se rovnou uplatní na vystaveným strojích a výherci si odvezou obrobek vyrobený dle vlastního programu.
   Do třetího ročníku vstoupí projekt Transfer technologií a inovací - veletržní kontaktní centrum s prezentací vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu. Technické univerzity a jejich výzkumná centra dostanou prostor v pavilonu A1 a opět zde nebudou chybět ani zahraniční vystavovatelé, mezi nimi například Německé spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu.

  • autor:
  • archív Veletrhy Brno, a.s.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jejich hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník