MSV, Transport a Logistika - pøedbìžná zpráva a fotoreportáž

MSV, Transport a Logistika - pøedbìžná zpráva a fotoreportáž

Mezinárodní Strojírenský veletrh potvrdil svou kvalitu a vedoucí postavení mezi prùmyslových veletrhy støední Evropy iv obtíží hospodáøské situaci. Mezi vystavovatelé nechybìlo lídøi prezentovaných branží, podíl zahranièních firem dosáhl 37 procent. Pøíslibem do budoucna byla úèast 250 nových vystavovatelù. Dominantní obor obrábìcí stroje se prezentoval v novém pavilonu P, který je nejvìtší a nejmodernìjším výstavní halou støedoevropský regionu.

Ve srovnání s loňským jubilejním 50. ročníkem MSV poklesla návštěvnost o deset procent. Účast odborníků přesto většinu vystavovatelů příjemně překvapila, protože tak kvalitní návštěvnickou strukturu nečekali. Návštěvníci se zajímali zejména o vystavené inovativní produkty a vedli konkrétní jednání o dodávkách, někteří přímo na veletrhu podepisovali objednávky a uzavírali kontrakty. Podíl zahraničních návštěvníků se přiblížil deseti procentům; mise zahraničních podnikatelů opět dorazily jak ze sousedních zemí, tak ze států SNS, regionů Ruské federace, Číny, Egypta a dalších zemí.
Na brněnské výstaviště se upřela pozornost politiků, ekonomů i médií. Národní ekonomická rada vlády (NERV) si veletrh zvolila za místo prezentace své závěrečné zprávy. Tradiční sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti premiéra Jana Fischera a ministrů jeho vlády řešil ožehavé otázky, jako je sestavování státního rozpočtu nebo podpora výzkumu a vývoje. Slavnostního zahájení veletrhů a předávání čtyř ocenění Zlatá medaile MSV se zúčastnili také představitelé zahraničních zemí, generální sekretář Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů CECIMO Philip Geerts, prezident Evropské logistické asociace Alfonz Antoni, poslanci, senátoři, rektoři VŠ a další VIP hosté.
Zvýrazněné téma energetika se odrazilo ve vysoké účasti odborníků na mezinárodní konferenci „Jádro proti krizi?“, zájem firem o projekt „Moderní zdroje energie“ potvrdil jeho smysluplnost i do dalších ročníků. Druhým klíčovým tématem byla spolupráce průmyslu a vysokých škol. V rámci nového projektu „Transfer technologií a inovací“ se prezentovalo čtyřicet výzkumných týmů a center z deseti technických univerzit a Akademie věd ČR.
Mimořádně zajímavý doprovodný program měl veletrh Transport a Logistika, mj. se uskutečnila Mezinárodní železniční konference a odborná konference České logistické asociace.
Partnerskou zemí MSV 2009 bylo Slovensko, na veletrhu proběhly mj. kooperační burza a konference o podnikatelském prostředí v obou zemích. Daný formát se osvědčil a partnerskou zemí MSV 2010 bude Rakousko.

Čísla z předběžné statistiky  Základní statistické údaje 2009
1 Počet vystavovatelů 1507
2 Počet zúčastněných států a zemí 29
3 Čistá výstavní plocha v m2 51 062
4 Počet návštěvníků 88 000*)
5 Počet akreditovaných novinářů 404


  *) kvalifikovaný odhad

Na pokladnách se zaregistrovali zahraniční návštěvníci z padesáti zemí, nejvíce jich přijelo ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a Itálie.
Z průzkumu vyplynulo, že 81 % návštěvníků se zúčastnilo již několika ročníků a 90 % plánuje návštěvu MSV i v příštím roce. Pro 44 % návštěvníků byly hlavním cílem novinky v nabídce produktů a služeb, 19 % přijelo především vést jednání a navazovat obchodní kontakty. S návštěvou veletrhu bylo spokojeno 75 % respondentů.
V Press centru se během prvních čtyř dnů akreditovali 404 zástupci médií z osmi zemí. Zahraničních novinářů přijelo 83, a to z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Švýcarska.

 • autor:
 • BVV

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník