Nová odborná publikace - Svařování plynovodních a vodovodních trubek z plastů

Nová odborná publikace - Svařování plynovodních a vodovodních trubek z plastů

Publikace Svařování plynovodních a vodovodních trubek z plastů je uceleným dílem, v nímž jsou prostřednictvím prezentace výsledků víceletých praktických zkušeností autorù vysvětleny základní poznatky z materiálové oblasti, oblasti technologie svařování plastových trubek, zkoušek svarových spojů a zpracování, resp. schvalování postupů svařování plastů.

Autormi publikácie sú: Viliam Leždík, Miloš Mičian, Jaroslav Bohinský a  Ján Straško. Kniha je určená hlavne pracovníkom priemyslu, ktorí pôsobia v oblasti technológie zvárania plastov. Mala by byť návodom na rýchlu a praktickú orientáciu v tejto problematike. Publikácia je však koncipovaná tak, že je s plnou mierou možné využiť ju ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov technických univerzít v študijných programoch zameraných na zváranie a zváracie procesy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
Hlavný obsah publikácie je rozdelený do dvoch základných častí, pričom prvá sa zaoberá potrubnými systémami a činnosťami pri ich výstavbe pre rozvod plynu a druhá pre rozvod vody. V oboch je však postupne poukázané na základné materiály a tvarovky, z ktorých sa vytvárajú jednotlivé úseky potrubných systémov.
Ďalej sú v nich uvedené najrozšírenejšie technológie zvárania plastových rúr, a to: zváranie horúcim telesom na tupo, zváranie elektrotvarovkou a polyfúzne zváranie. Skúšanie zvarových spojov je vysvetlené na príkladoch skutočných realizácii zvarových spojov, pričom sú podrobnejšie opísané potrebné skúšky pre oblasť realizácie potrubných systémov a skúšky pre certifikáciu zváračov podľa jednotlivých modulov.
Časť publikácie je ďalej venovaná činnostiam, ktoré sú okrem zvárania potrebné pri realizácii potrubných systémov. Sú v nej uvedené príklady často používaných pomôcok a zariadení pri realizácii zemných prác. Pri zváraní plastov sa postupuje podľa vypracovaných WPQR ktoré sa schvaľujú skúšobnou organizáciou a následne sa vypracujú WPS. Tu je nutné podotknúť, že pre oblasť prípravy WPQR a WPS pre zváranie plastov a jej nasledovného schvaľovania nie sú použiteľné žiadne normatívy, či už rady EN alebo ISO. V tomto prípade je ale možné vypomôcť si normami pre vypracovanie WPQR a WPS pre zváranie  kovov, pričom niektoré parametre treba vhodne upraviť pre potreby zvárania plastov. Pre rozsah skúšok a rozsahy platnosti WPQR sa používa norma STN EN 13 067.
 
________________________________________
Vydavateľ: INŠTITÚT KVALITY A VZDELÁVANIA, spol. s r.o.
Rozmery: 180 x 250
Počet strán: 75
V predaji od: 2009
Väzba: tvrdá
Jazyk: slovenský


Predajca:
INŠTITÚT KVALITY A VZDELÁVANIA, spol. s r.o.
ul. 1.Mája 32, 010 01 Žilina, areál ŽU,
tel.:0915 802 459
tel./fax: +421-041-724 10 32,
e-mail: institut@mail.t-com.sk

 • autor:
 • redakcia PP

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat


  • Výroba automobilů v Česku v prvním pololetí 2023 rostla

   Výroba automobilů v Česku v prvním pololetí 2023 rostla

   V první polovině roku 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 738 454 osobních vozidel, tedy o 21,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Čtrnáctiprocentní nárůst zaznamenal i samotný měsíc červen, ve kterém z linek tuzemských výrobců sjelo celkem 142 874 osobních...

  • Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

   Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

   Více než 45 účastníků z 37 organizací se zúčastnilo dne 22.6.2023 v hotelu Mikádo v Nitře zasedání Valného shromáždění SPK a semináře „Když plastový odpad není odpad“. Na zasedání valné hromady SPK se zúčastnilo 23 členských firem s možností řádného...

  • Trend růstu výroby vozidel pokračuje

   Trend růstu výroby vozidel pokračuje

   V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 595 580 osobních vozidel. To je o téměř čtvrtinu více než ve stejném období minulého roku. Růstovou tendenci potvrdil i samotný měsíc květen, kdy produkce vzrostla o 9 %. Tento trend se projevuje také v segmentu elektrických vozidel, kterých...


   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník