Nová publikace od nakladatelství Albra - Dílenské tabulky

Nová publikace od nakladatelství Albra - Dílenské tabulky

Shrnutí dùležitých poznatkù a údajù z vybraných oborù strojírenství a pøíbuzných oborù sestaven do pøehledných tabulek.

Kniha podáva prehľad  o základných informáciách z matematiky, fyziky, mechaniky, technického kreslenia, uvádza výber strojárenských materiálov a metod obrábania, tvárnenia, zvárania atd. Obsahuje starostlivý výber z odbornej literatúry, platných štandardov, (ČSN, EN, ISO) a dalších záväzných predpisov, najnovších firemných podkladov (katalogov) i z praktických skúseností, potrebných pre každodennú dielenskú prax.

Počet strán: 884

Publikácia je dostupná v redakcii PlasticPortal.

Objednávky prijímame telefonicky: + 421  /0/917 554 001, +421 /0/37 654 23 09, alebo elektronicky : office@plasticportal.eu

Cena publikácie je : 31,50€  /948,96 SKK / uvedená cena je vrátane DPH /

  • autor:
  • redakcia PP

    Fotografie    Mohlo by vás také zajímat     

    Nejbližší výstavy a semináře