Nové požadavky, které mohou usnadnit prověřování firem působících v Číně

Nové požadavky, které mohou usnadnit prověřování firem působících v Číně

Cílem tohoto nového předpisu je mimo jiné zlepšit přístup veřejnosti k informacím o firmách působících v Číně. Doporučujeme českým firmám důkladně si prověřovat čínské firmy, se kterými chtějí zahájit spolupráci. Jedním z kroků je vyžádání si business licence a ověření informací na ní uvedených.

Do konce roku 2012 bylo dle údajů čínského statistického úřadu v Číně zaregistrováno 8 286 654 podniků (z toho téměř 80 % je v držení soukromých rukou, 3,4 % ve státním vlastnictví). Registrace podnikatelského subjektu v ČLR se provádí na State Administration of Industry and Commerce of the P.R.C. (SAIC »), resp. na jeho místních pobočkách. Tato instituce vydává „Business Licence“ a každá firma v Číně ji musí mít. Z této licence se lze dozvědět základní informace o svém potenciálním čínském partnerovi (např. jméno firmy, adresu, registrační číslo, zákonného zástupce, základní kapitál, typ společnosti, předmět podnikání, datum založení, zda firma prošla každoroční inspekcí atd.). Ověřit si existenci partnera lze na webové stránce SAIC » dle registračního čísla firmy, jména společnosti či jména zákonného zástupce (najdete na business licence).

Od 1. 10. 2014 bude v platnosti nový předpis, který stanovuje další požadavky, jež firmy v Číně v rámci své registrace musí splnit, resp. každoročně předložit úřadu SAIC. Cílem tohoto nového předpisu je mimo jiné zlepšit přístup veřejnosti k informacím o firmách působících v Číně.

Předpis obsahuje například následující ustanovení:

 • Společnosti musí do 30. 6. následujícího roku uložit u SAIC své roční výsledky. Roční zpráva musí zahrnovat oficiální adresu společnosti, odchozí investice, provoz stav firmy (zda funguje či je např. v insolvenci), účetní závěrku a další;
 • Jednotlivé společnosti jsou zodpovědné za přesnost a zákonnost informací;
 • SAIC bude provádět náhodné přezkumy zpráv;
 • Zřídí se systém, který bude shromažďovat stížnosti či zprávy k těmto informacím;
 • SAIC bude zveřejňovat seznam firem, které nebudou ukládat tyto roční zprávy anebo vynechají či zfalšují informace v nich obsažené. Takové společnosti budou klasifikovány, že fungují nestandardně (abnormally);
 • Společnosti, které budou takto klasifikovány po 3 roky, budou považovány za vážné porušovatele zákona a seznam těchto firem bude opět zveřejněn. Zákonní zástupci těchto společností (jediné osoby, které mohou za společnosti podepisovat smlouvy) nebudou moci po 3 roky vykonávat tuto činnost;
 • Společnosti mohou být vyňaty ze seznamu "abnormálních" firem, pokud důvody pro jejich zahrnutí přestaly platit po 3 roky od dne, kdy byly na seznam uvedeny. To samé bude platit i pro seznam těch, co vážně porušují zákon.

Nové požadavky lze považovat za vítaný krok, který pomůže v prověřování solidnosti firem. Evropské firmy (včetně českých) se bohužel velice často dostávají do kontaktu s neseriózními čínskými firmami. Takovéto případy již byly popsány v mnoha médiích a varování jsou zveřejněna například na stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Pekingu (v sekci Obchod a ekonomika). Proto doporučujeme českým firmám důkladně si prověřovat čínské firmy, se kterými chtějí zahájit spolupráci. Jedním z kroků (ale ne jediným!) je vyžádání si business licence a ověření informací na ní uvedených.

S ověřením čínského partnera Vám mohou pomoci zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu, Šanghaji a Chengdu, (kontakty »). Neváhejte se na jejich zástupce obrátit.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu.

 • autor:
 • CzechTrade


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník