• Úvod
 • Odborné články
 • Nový ERP systém pro zpracovatele plastů od společnosti Baader Computer, spol. s r.o.

Nový ERP systém pro zpracovatele plastů od společnosti Baader Computer, spol. s r.o.

Nový ERP systém pro zpracovatele plastů od společnosti Baader Computer, spol. s r.o.

Poly.ERP: Podpora všech kritických podnikových procesů integrována v jednom systému

Skupina Polymer-Chemie čelila v polovině roku 2008 zásadnímu rozhodnutí. Musí být zaveden nový systém k řízení dosavadních firemních procesů. Ačkoli dosavadní software vyvinutý ve vlastních kapacitách uspokojivě pokrýval moduly "řízení zásob", "produkci" a "řízení kvality", v průběhu času se začalo ukazovat, že v rámci vlastního vývoje již nestačí plnit požadavky pro rostoucí a stále více diverzifikovanou firemní skupinu.

baader_1Výsledky analýzy provedené externími konzultanty bylo možné uhodnout předem: "Zaveďte standardní ERP systém!". Konzultanti v rámci analýzy rovněž vypracovali scénář nasazení včetně hrubého odhadu nákladů, nicméně obchodní vedení společnosti Polymer rozhodnutí odložilo po vyslechnutí negativních zkušeností spřátelených společností v branži s komentáři jako "významné překročení rozpočtu" a "zavedení standardních procesů, které nebyly vhodné pro naši branži" a “vše vedlo k ještě jednomu zamyšlení”.


Další procesní analýza objednaná skupinou Polymer si dala za cíl odpovědět na otázky jako:

baader_2-     Které specifické operativní postupy této branže musí systém pragmaticky řešit?

-     Jak vybrané ERP systémy podporují tyto procesy?

-     Zvýší zavedení nových procesů k efektivnímu zvládnutí pracovních úkolů?

Výsledky této analýzy byly překvapivé! Místo standardního ERP systému by bylo zapotřebí tří až čtyř účelových aplikací, které by efektivně pokrývaly příslušné obchodní procesy v souladu s potřebami průmyslu. A tyto systémy by musely vzájemně úzce spolupracovat přes svá datová rozhraní.

Komplexní standardní ERP systém, který by pokrýval klíčové procesy výroby kompandů v konzistentní, úplné a pro daný průmysl specifické formě, nebyl na trhu.

 


Výrobce kompandů plastů si objednává vývoj specifického řešení

baader_3V této situaci se obchodní management Polymer Group rozhodl k neobvyklému kroku. Bylo jím přistoupit k vývoji specializovaného řešení, které by bylo schopno standardizovat obchodní procesy všech společností skupiny a přesto je zobrazit specificky pro tuto branži. Pokyn při zadání prací zněl: "Navrhněte řešení co nejvíce standardní, individuálně přizpůsobené našim požadavkům v nezbytně nutné míře!" Od samého počátku tohoto projektu se společnost Kirchhoff Datensysteme Software zaměřila na vývoj ERP systému specifického pro daný obor. Mimo jiné to znamenalo, že všechny provozní firemní procesy musely být důsledně popsány v jednotné databázi, aby všechna oddělení společnosti mohla úzce spolupracovat.


Tři hlavní okolnosti přispěly k úspěchu tohoto náročného projektu:

baader_41. Základem pro návrh ERP systému se stal software vyvinutý inhouse

Moduly aplikace vyvinuté vlastními silami s velkým podílem know-how vedoucího IT oddělení o výrobních procesech, byly silným základem a poskytly robustní rámec pro procesní a funkční analýzu.

2. Vysoká míra zapojení odborných pracovníků

Procesní a funkční model byl vyvinut díky již existujícím rozdílovým analýzám a úzké spolupráci s příslušnými odborníky z provozu.

3. Šíře požadavků Polymer Group

Polymer Group se skládá ze sedmi nezávislých společností. I když se všichni členové skupiny jednotně zabývají výrobou polymerů, každá společnost má svá vlastní procesní specifika. Ta jsou dána předmětem podnikání nebo založena na historickém vývoji, případně na základě osobních rozhodnutí managementu.

Od samého počátku projektu existoval v prvé řadě velký tlak na uspokojení obchodních potřeb členů skupiny Polymer a související oborově specifické požadavky na standardizaci procesů v novém ERP systému.

"Řešení co nejvíce standardní, individuálně přizpůsobené našim požadavkům v nezbytně nutné míře!"

 

Zavedení systému Poly.ERP modulárně

Nové řešení s názvem "Poly.ERP" bylo založeno na modulárním principu. První moduly byly zavedeny v dceřiné společnosti Polymer Group - PVC v srpnu 2010. Ve stejné době byla zavedena řada zásadních změn v pracovních procesech:


Řízení zásob na základě kontejnerů

Správa zásob pomocí mobilních datových terminálů byla zavedena současně s Poly.ERP. Pomocí tohoto systému je každý kontejner označen čárovým kódem při příjmu a během spotřeby zboží, od výroby zboží v kontejneru až do jeho odeslání zákazníkovi. Tímto způsobem je možné skenerem sledovat kontejner a jeho obsah po celou dobu životního cyklu. Jednoduché, uživatelsky přívětivé funkce skenování byly navrženy tak, aby je mohli snadno používat zaměstnanci ve výrobě a logistice.


Plánování výroby s vazbou na objednávky

Řízení výroby je přímo spojeno se systémem objednávek, takže plánování výroby může probíhat v souladu s datem dodání zakázky v objednávkovém modulu. A to vše bez administrativy a oběhu zbytečných dokumentů. Aplikace rovněž bere v úvahu pro daný průmysl specifické druhy objednávek, jako například zakázková výroba nebo jednorázová objednávka, a výrobně-technické speciality, jako je blendování a uvedení nových granulátů na trh.


Kontrola výrobních procesů skenerem

baader_5Bez ohledu na to, zda se jedná o sledování dávek, spotřebu surovin, poptávku po materiálu nebo výrobu hotových produktů, všechny výrobní procesy jsou přímo zaznamenávány pomocí skeneru a jsou okamžitě k dispozici pro nahlédnutí v Poly.ERP.

Všechny moduly systému byly vyvinuty jeden po druhém a postupně zavedeny do užití Polymer Group. Celý ERP systém byl vyvinut během téměř pětiletého období, který pokrývá všechny provozní procesy výrobce kompaundů.

Kromě běžných podnikových procesů spočívající ve výrobě na bázi receptur, byla implementována i speciální řešení pokrývající ostatní potřeby výroby.


EDI integrace

Implementován byl modul EDI (Electronic Data Interchange) pro napojení informačních systémů externích dodavatelů. Rozhraní je intenzivně využíváno pro elektronickou výměnu dat a napojení logistického centra na Poly.ERP. Díky této konfiguraci lze například uskutečnit elektronickou výměnu dokumentů mezi dceřinou společností Polyblend a významným zákazníkem.


Integrace ruské dceřiné společnosti

Zavedení Poly.ERP do ruské pobočky skupiny Polymer "OOO Tula Polymer" vyžadovalo do systému zavést několik procesů specifických pro danou zemi. Bylo přitom velmi užitečné, že softwarová architektura Poly.ERP byla navržena pro vícejazyčný obsah v rozsahu celého systému. Modifikace na přání zákazníka mohou být provedena jednoduše a okamžitě pomocí úprav dílčích parametrů systému.

 

Zaměření vývoje systému na výrobní praxi

Kromě rozvoje dílčích modulů a zvyšování využitelnosti se Polymer Group ve spolupráci s Kirchhoff Datensysteme Software (KDS) snaží o neustálou optimalizaci firemních procesů. Vedoucí pracovníci všech oddělení společně s vývojáři aplikace pracují na zvyšování efektivity, využitelnosti a ovladatelnosti pracovních procesů a souvisejících systémových funkcí. Výsledky této práce jsou pravidelně zahrnovány do nových verzí softwaru a díky tomu je neustále zlepšována organizace pracovních procesů společnosti.

Společnost Kirchhoff Datensysteme Software uvádí Poly.ERP na trh jako specializované řešení pro průmysl výroby kompaundů od počátku roku 2012. Cílem KDS je stát se lídrem trhu v oblasti ERP pro firmy vyrábějící kompaundy plastů. Tohoto cíle se KDS chystá dosáhnout prakticky orientovaným vývojem systému, který byl zahájen s Polymer Group. Každý nový zákazník pomáhá KDS dále rozšiřovat funkce stávajícího systému, což je proces, který je přínosem pro všechny zákazníky.

 

Profil společnosti Polymer-Group

baader_6

Polymer Group se sídlem v Bad Sobernheimu, Německo, původně Polymer-Chemie GmbH, nezávislá, byla založena jako soukromá rodinná společnost založená v roce 1973. Společnost vyrábí kompaundy, rafinuje a modifikuje polymery plastů. Polymer Group flexibilně a efektivně podporuje své zákazníky po celé Evropě pomocí inovativních a na míru šitých produktů nejvyšší kvality.

V dnešních dnech se Polymer Group skládá ze sedmi společností vyrábějících kompaundy plastů -  Polymer-Chemie, Polyblend, TechnoCompound, PolyMIM, Polymer-Chemie Rus, Sun Alloys Europe a Masterbatch Winter. 400 zaměstnanců přispělo v roce 2011 k dosažení objemu prodejů v hodnotě cca 150 milionů EUR.

 

Profil společnosti Polymer-Chemie

 

O společnosti Polymer-Chemie

Polymer-Chemie je nezávislá, soukromá společnost, která se považuje za spojení mezi výrobci surovin a zpracovateli plastů. Společnost Polymer-Chemie vyrábí, rafinuje a modifikuje kompaundy plastů, provádí vývojové práce dle požadavků zákazníka a neustále reaguje na měnící se požadavky trhu uváděním nových produktů. Vývoj inovativních produktů a nových receptur je jádrem kompetence Polymer-Chemie.


Přední dodavatel PE, PP a PVC kompaundů na německém trhu

Podnikatelské aktivity Polymer-Chemie jsou zaměřeny na kompaundaci PE, PP, PVC a technických plastů pro zákazníky v Německu a Evropě. Polymer-Chemie je jednou z předních společností vyrábějících kompaundy plastů v Německu. Je to společnost zvláště silná v segmentu kompaundace PVC a polyolefin plastů a to jak s vlastními produkty, tak i s produkty vyrobenými na zakázku.


Vývoj produktů na objednávku a technické poradenství

Polymer-Chemie využívá své dlouholeté zkušenosti ve využití receptur na přání zákazníka a v poskytování barevných kombinací pro všechny výrobní postupy. Zákazníci mohou těžit ze schopnosti rychlého definování technických požadavků, stejně jako z pružnosti a rychlosti při odběru vzorků, výrobě a dodávce produktu. Polymer-Chemie rovněž nabízí svým zákazníkům podporu a poradenské služby poskytované kvalifikovanými technickými inženýry při procesu zakládání nové sloučeniny přímo u zákazníka nebo technické optimalizaci výrobních procesů.

 

Profil Kirchhoff Datensysteme

Skupina Kirchhoff Datensysteme působí na trhu již více než 22 let jako softwarový developer a systémový integrátor. Zaměstnává více než 100 lidí v kancelářích v Erfurtu (centrála společnosti) a Mohuči (Wackernheimu), dále má vývojové centrum v Praze a dalších místech v České republice (Šumperk, Brno a České Budějovice).

Zpočátku se skupina zaměřila na rozvoj partnerství s velkými automobilkami. Během několika posledních let ale získala i zákazníky z celé řady dalších oborů.

Na počátku roku 2012 má skupina KDS pozici dodavatele ERP systému pro výrobce kompaundů polymerů a byla dobrý ohlas se svými produkty v tomto odvětví.

 

Kancelář Praha:

Baader Computer, spol. s r.o.

Thámova 11-13

186 00 Praha 8

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Kancelář Wackernheim:

Kirchhoff Datensysteme Software GmbH & Co. KG

Kleine Hohl 45

D–55263 Wackernheim

NĚMECKO

Kancelář Erfurt:

Kirchhoff Datensysteme Services GmbH & Co. KG

Vollbrachtstraße 17

D–99086 Erfurt

NĚMECKO

 

Internet:

bcpraha.com

software.kds-kg.de

polyerp.de

E-Mail:

info@bcpraha.com

software@kds-kg.de

info@polyerp.de

 

                              

 • autor:
 • Pavel Helia


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník