Optimalizace spotřeby energie od firmy ENGEL

Optimalizace spotřeby energie od firmy ENGEL

Neustále rostoucí ceny energií a poptávka po udržitelných zdrojích často způsobuje, že výrobní systémy, které jsou používány po mnoho let, vypadají ještě starší. Nové řešení úpravy zařízení od společnosti ENGEL, ecodriveR, se vyznačuje cenovou dostupností a je možné ho instalovat bez mimořádných nároků. Dokáže redukovat energetickou náročnost až do 50%, čímž výrazně zvyšuje efektivitu nákladů.


Spoločnosť ENGEL je už mnohé roky lídrom na trhu s konceptmi energeticky účinných pohonov. ENGEL už od uvedenia servo-hydraulického systému ecodrive v roku 2008 posúva hranice energetickej účinnosti akýchkoľvek vstrekovacích lisov, vrátane hydraulických modelov. Pozostáva zo servomotora a konštantného čerpadla, pričom toto riešenie pohonu okrem iných výhod šetrí veľké množstvo energie. Táto energia by v prípade vstrekovacieho lisu bez pohonu ecodrive bola najmä pri voľnobežnej prevádzke spotrebovaná, pričom tvorí veľký podiel z celkovej energetickej spotreby stroja.

Nízke náklady, excelentná účinnosť

EcodriveR znamená, že systémy hydraulických vstrekovacích lisov s asynchrónnymi motormi a elektro-hydraulickými variabilnými čerpadlami (EHV) je možné ovládať presne podľa potreby systému. Tento stav je dosiahnutý prostredníctvom inštalácie frekvenčného meniča, ktorý nastavuje otáčky pohonu čerpadla podľa výkonových požiadaviek systému. ecodriveR je sústava vybavená jednoduchým rozhraním v riadení stroja. Wolfgang Degwerth, vedúci Divízie zákazníckych služieb, ENGEL AUSTRIA, povedal: „Keďže hydraulický systém stroja zostáva aj po inštalácii tohto systému nezmenený, ecodriveR nám umožňuje prispôsobiť staršie vstrekovacie lisy potrebám moderných výrobných spoločností v relatívne krátkom čase a s nízkymi nákladmi. Prvé inštalácie preukázali, v závislosti od konkrétnej aplikácie, že systém dokáže znížiť energiu spotrebovanú strojom takmer o 50 % bez ovplyvnenia prevádzkovej životnosti stroja, kvality dielov alebo opakovateľnosti.“


Menej energie, tepla a hluku

Princíp systému spočíva v skutočnosti, že pohon vstrekovacích lisov s nainštalovaným systémom ecodriveR je aktívny výhradne pri pohybe stroja, napríklad pri otváraní a zatváraní formy, dávkovaní a vstrekovaní. Počas fázy dotlaku po vstrekovaní a dávkovaní je rýchlosť znížená a počas chladenia je pohon uvedený do úplnej nečinnosti a má nulovú spotrebu.

Okrem toho dochádza k výraznému zníženiu energetických úrovní pohonu, pričom ecodrive a ecodriveR ponúkajú aj ďalšie výhody. Napríklad, výrazné zníženie celkového objemu uvoľneného tepla ako vedľajšieho produktu. Za normálnych okolností je nadbytočná energia konvertovaná na teplo a emitovaná do okolitého priestoru a hydraulického oleja. Oba tieto efekty sú pri použití ecodrive a ecodriveR takmer úplne eliminované, čo výrazne znižuje chladiacu kapacitu a zvyšuje prevádzkovú životnosť hydraulického oleja. Ergonomickou výhodou týchto dvoch systémov je redukcia emisií hluku, ku ktorej dochádza následkom zníženia priemerných rýchlostí motora.


Nižší dopad na životné prostredie

Potenciál úspory závisí od rozličných faktorov. Veľkosť stroja a pracovný cyklus majú v tomto prípade kritický význam. Ak sú napríklad technické diely POM s veľkosťou dávky 109 g a pracovným cyklom 78,3 sekundy inštalované na vstrekovacom lise ENGEL Victory 330/125, ktorý bol energeticky optimalizovaný pomocou systému ecodriveR, dochádza k úspore 3,7 kWh energie každú hodinu, čo predstavuje o 46 % nižšiu spotrebu v porovnaní so strojom pred optimalizáciou. Zníženie spotreby energie pohonom o 3,2 kWh/h a skutočnosť, že chladiaci/filtračný motor spotrebuje o 0,5 kWh/h menej energie je v tomto prípade najvýznamnejšou výhodou. Ak je stroj v prevádzke 6000 hodín za rok, celkový objem spotrebovanej energie bude zredukovaný o 22 200 kWh, teda šesť ton oxidu uhličitého.  

EcodriveR je možné inštalovať na akýkoľvek vstrekovací lis ENGEL s tromi alebo menej asynchrónnymi motormi a elektro-hydraulickými variabilnými čerpadlami. V mnohých krajinách je takáto investícia dotovaná z verejných zdrojov.

Kontakty »

  • autor:
  • Mastex s.r.o.
  • MASTEX, spol. s r.o.

    MASTEX, spol. s r.o.

    Vstřikovací lisy ENGEL, Vstřikolisy, průmyslové roboty, automatizace výroby, periferní zařízení, periferie, dopravníkové systémy, manipulátory.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník