Otevření laboratoře bezpečnostního výzkumu na STU v Bratislavě

Otevření laboratoře bezpečnostního výzkumu na STU v Bratislavě

Fakulta chemické a potravinářské technologie STU je zapojena do zajímavého projektu v rámci strukturálních fondů - Centra excelence bezpečnostního výzkumu. Nositelem projektu je Akademie policejního sboru SR a odpovědný řešitel za naši fakultu je doc. Ing. L. Štibrányi, CSc .. Centrum je zaměřené na výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany společnosti, v rámci výzkumu č.. 23 - Bezpečnostní služby, s hlavním důrazem na ochranu obyvatelstva před terorismem, používáním omamných, psychotropních, návykových a zakázaných látek, jakož i jejich prekurzorů, jakož i na výzkum v oblasti ochrany dokladů a cenin před paděláním a vývoj prostředků pro práci na místě trestného činu , s akcentem na zvýšení citlivosti metod k identifikaci stop a osob.

Špecifické ciele projektu sú komplexný výskum a vývoj v oblasti detekcie, identifikácie zakázaných a potenciálnych návykových omamných látok, ich prekurzorov a iných zneužívaných zlúčenín, výskum a vývoj nových techník v oblasti ochranných prvkov. Kolektív pracovníkov na FCHPT sa venuje výskumu a vývoju nových techník zisťovania a analýzu energetických látok v súvislosti s možnými teroristickými útokmi a výskumu a vývoju nových techník v oblasti identifikácie a detekcie stôp a osôb. 

V apríli tohto roku sa na FCHPT uskutočnilo za prítomnosti rektora STU, prof. Redhammera, dekana FCHPT, prof. Šajbidora a všetkých prodekanov fakulty slávnostné otvorenie laboratória bezpečnostného výskumu, ktoré bolo zriadené z prostriedkov projektu. Ako informoval prítomných doc. Štibrányi, vytvorenie laboratória neprebehlo bez komplikácií o čom svedčí aj fakt, že úspešnému verejnému obstarávaniu prístrojov laboratória predchádzali neúspešné, ktoré trvali skoro tri roky. Prístrojové vybavenie umožní výskum v oblasti bezpečnosti, ako je napr. identifikácia výbušnín na základe povýbuchových splodín, identifikácia drog v rôznych zmesiach a výskum v oblasti prístrojovej analýzy pachových stôp.

Pán rektor vo svojom príhovore zaželal pracovníkom laboratória úspech vo výskume v tomto zaujímavom odbore a vyjadril presvedčenie, že tento odbor by bol určite zaujímavý aj pre študentov. Pán dekan poďakoval doc. Štibrányimu za jeho osobný vklad do budovania laboratória pričom zdôraznil, že úspech tohto laboratória do veľkej miery závisí od úzkej spolupráce s Akadémiou policajného zboru a druhým partnerom projektu Kriminalistickým ústavom policajného zboru Ministerstva vnútra SR.

www.fchpt.stuba.sk

  • autor:
  • M. Hutňan, foto: R. Hergovits

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník