Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2014

Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2014

V rámci 2. roku udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhla pracovní stáž žáků školy - maturantů třídy 4.A, ve dnech 15.10.2013, 14.1.,25.2. a 11.3.2014 na perfektně zařízeném a neustále se rozvíjejícím pracovišti ÚVI a na pracovišti Technologického parku UTB ve Zlíně za asistence vyučujících lektorů Ing. Michala Staňka, PhD, ing. Vladimíra Šumbery, Ing. Vojtěcha Šenkyříka, Ing. Sedláčka, PhD a učitele ing. Radomila Hanulíka v celkovém rozsahu 12 hodin.

Žáci si mohli vyzkoušet především vybrané tvářecí a tvarovací techniky a technologie a podíleli se na zkoumání a řešení zatékavosti plastů při vstřikování na stroji Arburg 420, který samostatně obsluhovali a ovládali pomocí ICT v systému Celogica. Část výuky probíhala na novém pracovišti nově vybudovaného Vědeckotechnického parku ICT při FAI.

Přínosem bylo načerpání nových poznatků při práci na termotvarovacím vakuovém stroji, na kterém si zhotovili kopie dle použitých forem. Velký obdiv sklidily tvářecí přístroje šetřící životní prostředí na principu technologií Rapid prototyping a Reverzního inženýrství při ukázce zhotovení a snímání 3D modelů výrobků.

3D modely plastových výrobků 
   Obr. 1 


Maturanti využili nabízené pomoci ředitelky ÚVI prof. Ing. Bereniky Hausnerové, PhD a dle svých vytvořených programů si nechali zhotovit modely výrobků na těchto zařízeních pro jejich absolventskou práci (praktická maturita) viz obr. 1. Během předvádění, obsluze a používání veškeré techniky se žáci individuálně střídali a bylo jim představeno i studium na této univerzitě v oboru Procesního inženýrství a Inženýrství polymerů. Jedna podzimní stáž byla věnována i ukázce a vybavení Technologického parku při UTB ve Zlíně Nad Ovčírnou, kde jim veškeré zařízení s předvedením některých ukázek používání provedl Ing. Sedláček PhD.

 

Osvědčení 
   Obr. 2 


Žáci ze svého pobytu vypracují protokoly a doloží tak provedené úkoly písemným a grafickým rozborem s vyhodnocením celé stáže. Každý z žáků obdržel osvědčení o absolvování této stáže, viz obr. 2, které může být pro něj přínosné při volbě studia právě na této univerzitě.

SPŠP - COP »

  • autor:
  • SPŠ Polytechnická, Zlín
  • SPŠP-COP

    SPŠP-COP

    Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník