Rhytemper od ONI Temperiertechnik Rhytemper

Rhytemper od ONI Temperiertechnik Rhytemper

Temperovaci systém pro použiti pri vstřikovaní plastu, extruzi a tlakovém lití.

Patentovaný temperovací systém Rhytemper je založen na praktické aplikaci principu impulzní vícezónové temperace. To znamená, že všechna tepelná energie obsažená ve výlisku po vstřiku zajistí provozní teplotu formy. Nadbytečné teplo je odvedeno v chladících cyklech formy prostřednictvím přesných dávek temperovacího média (chladící impulzy). Výsledkem je konstantní teplota formy.

Temperovací zařízení Rhytemper mohou pracovat jak s teplotním čidlem přímo ve formě, tak s teplotním čidlem umístěným ve zpětné větvi, tzn. měří médium právě opouštějící formu. Temperovací systém Rhytemper nepracuje s dodatečným zdrojem energie, využívá maximálně teplo vznikající při procesu vstřikování přímo ve formě. Pro nahřívání formy se maximálně využije energie obsažená ve výlisku.

Pro zákazníka poté prakticky znamená nezanedbatelné nákladové úspory oproti provozu klasických temperovacích zařízení.

Zařízení je navrženo a svými vlastnostmi plně přizpůsobeno procesu vstřikování plastů s následujícími vlastnostmi: důkladná kontrola náběhové fáze, kontrola cyklu a dějů ve formě, technologicky příznivý chladící čas v každém cyklu, zastavení chlazení v případě, že je forma otevřena nebo v případě prostoje stroje apod.

oni 
  

Výhody použití zařízení RHYTEMPER®

Zkrácení doby cyklu v průměru o 18%.
Zřetelné produktivní zvýšení procesní stability při vstřikování plastů prostřednictvím okamžité regulace poruchových příčin.
Splnění vysokých nároků na kvalitu bez dodatečných nákladů při současném snižování zmetkovitosti.
Minimální provozní náklady, zařízení pracuje s minimálními nároky na údržbu.
Jedno zařízení nezávisle reguluje teplotu v příslušném počtu temperovacích zón.
Minimální prostorové nároky (možnost instalace přímo na vstřikovací stroj).
 
 
 
 

  • autor:
  • KUBOUŠEK s.r.o.
  • KUBOUŠEK s.r.o.

    KUBOUŠEK s.r.o.

    Měřicí přístroje, vstřikovací stroje, temperační zařízení, pásové dopravníky, chladicí systémy, mlýny a granulátory, horké vtoky, dávkovače, drtiče plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník