Společnost ENGEL představuje nový uživatelský portál a aplikaci

Společnost ENGEL představuje nový uživatelský portál a aplikaci

Výrobce vstřikovacích lisů a expert na automatizaci společnost ENGEL dokáže s novým ENGEL e-connect zpracovat požadavky a zajistit objednávky náhradních dílů ještě jednodušší a rychlejší. ENGEL představil nový uživatelský portál poprvé na veletrhu NPE 2015 v Orlandu. Nová aplikace otevírá dveře do světa ENGEL a zároveň do strojového parku kdykoliv a kdekoliv.

Buďte prvý v poradí kedykoľvek počas dňa: s novým užívateľským portálom ENGEL skrátil svoju cestu k zákazníkom, odstránil otravné čakanie a zredukoval administratívne bremeno pre zákazníkov, akým je napr. objednávanie náhradných dielov. S ENGEL e-connect teraz môžete požiadať o cenové ponuky a zadávať objednávky on-line kedykoľvek. Výhodou je, že nemusíte nevyhnutne vedieť presné označenie náhradných dielov. Všetky stroje a výrobné bunky, ktoré ENGEL doručil na príslušné spoločnosti, sú zdokumentované spolu so zodpovedajúcimi zoznamami jednotlivých dielov. Obsahujú animované modely mnohých komponentov v 3D, takže diel, ktorý má byť nahradený, môže byť rýchlo a ľahko nájdený, a to iba kliknutím. On-line katalóg navyše obsahuje aktuálne ceny dielov a rovnako tak aj informácie o dostupnosti. Ak sú nejaké otázky, k dispozícii je viacero nástrojov pre komunikáciu, ako napr. textové a video moduly a elektronická tabuľa.

Prehľad o procese výroby za každých okolností

Umiestnenie servisných požiadaviek s ENGEL e-connect portálom je také jednoduché, ako objednávka náhradných dielov. Ihneď, ako je objednávka umiestnená užívateľom, je automaticky odoslaná na príslušný servisný tím a jej spracovanie prebehne bez omeškania. Služby poskytujú servisní technici s prístupom do kompletnej servisnej histórie závodu, čo urýchľuje hľadanie riešenia problému. Akonáhle je predložený, môžu spracovatelia sledovať stav svojich požiadaviek.

Odoslanie požiadavky pomocou aplikácie v mobile

Nová zákaznícka aplikácia, ktorá tiež nesie názov ENGEL e-connect, umožňuje odosielať servisné požiadavky z akéhokoľvek miesta, a to priamo zo smartfónu. V prípade, že sú vstrekovacie lisy, roboty a systémové riešenia prepojené cez sieť, aplikácia poskytuje úplný prehľad o strojovom parku za každých okolností. Stav stroja, zoznam alarmov, výrobný objem, doba cyklu a ostatné prevádzkové údaje sú v reálnom čase prenášané do mobilu. V prípade neplánovaného prestroja alebo poruchy môže osoba zodpovedná za proces okamžite začať nápravné opatrenia prostredníctvom aplikácie bez toho, aby bola nutne fyzicky prítomná na mieste. Aplikácia je k dispozícii v nemčine a angličtine pre iOS a Android.

   Obr. Zoznamy všetkých dielov stojov, robotov a systémov sú zdokumentované v systéme a môžu byť dostupné prostredníctvom zákazníckeho portálu ENGEL e-connect. S pomocou 3D modelov sú náhradné diely veľmi ľahko a rýchlo nájdené.


„V priebehu celého životného cyklu musia zariadenia na spracovanie plastov spĺňať neustále sa zvyšujúce nároky na výkon, efektivitu a flexibilitu. Vo svetle tohto trendu sa servis a podpora stávajú stále významnejšími,“ hovorí Wolfgang Degwerth, viceprezident divízie zákazníckych služieb ENGEL AUSTRIA. „Je preto prirodzené, že ENGEL je tiež inovatívny v oblasti poskytovania služieb, vyvíja nové produkty a tým vychádza v ústrety svojim zákazníkom.

Kontakt »

www.engelglobal.com

  • autor:
  • Mastex s.r.o., foto: ENGEL
  • MASTEX, spol. s r.o.

    MASTEX, spol. s r.o.

    Vstřikovací lisy ENGEL, Vstřikolisy, průmyslové roboty, automatizace výroby, periferní zařízení, periferie, dopravníkové systémy, manipulátory.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník