Společnost Kia připravuje studenty pro praxi

Společnost Kia připravuje studenty pro praxi

Společnost Kia pomáhá zvyšovat úroveň praktické výuky studentů vybraných středních odborných škol ze Zlínského kraje již od školního roku 2007/2008. I ve školním roce 2014/2015 umožnil 73 studentům provádět ve svých výrobních provozech odbornou praxi

Na začiatku školského roka 2014/2015 spoločnosť Kia Motors Slovakia opätovne otvorila svoje brány pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. V tomto školskom roku nastúpilo na odbornú prax do výrobného závodu v Tepličke nad Váhom 73 študentov zo stredných škôl s technickým zameraním. Svoje teoretické vedomosti prehlbujú predovšetkým v motorárni, montážnej hale, ako aj na oddeleniach údržby a kvality. Spoločnosť Kia Motors Slovakia zároveň študentom ponúka možnosť zapojiť sa do štipendijného programu, ktorý môžu absolvovať stredoškoláci i vysokoškoláci. V súčasnosti v závode v rámci štipendijného programu pracujú 4 stredoškolskí a 3 vysokoškolskí študenti. Spoločnosť Kia ponúka študentom vo svojich prevádzkach taktiež absolvovanie stáže.

Svoje dojmy z odbornej praxe v spoločnosti Kia vyjadril aj Lukáš Máček, študent Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste: „Mám príležitosť si teoretické poznatky zo školy vyskúšať v praxi výrobného podniku. Je to lepšie, ako keby sme boli len na školských dielňach, pretože tam človek nemá možnosť vidieť proces výroby a nové technológie, s ktorými sa na praxi učíme pracovať. Prax mi tak dáva možnosť lepšie sa do budúcnosti pripraviť na výkon môjho povolania a tiež po škole získam možnosť okamžite sa zamestnať. Ako pre študenta je pre mňa zaujímavá aj možnosť finančne si privyrobiť v práci, ktorá ma zaujíma a baví.“
 

Kia 
  

Viliam Knapec, majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorý je zároveň Lukášovým majstrom, dodáva: „Som rád, že sa spoločnosť vážne začala zaoberať odbornou prípravou mladých ľudí a že sú to hlavne zamestnávatelia, ktorí pochopili, že ak si začnú pripravovať mladých odborníkov už v posledných ročníkoch na škole, získajú kvalifikovaných pracovníkov hneď na začiatku ich pracovnej kariéry. Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste spolupracuje so závodom Kia Motors Slovakia už niekoľko rokov a naša spolupráca je už na takej úrovni, že naši študenti priamo vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti v Gbeľanoch absolvujú maturitné aj záverečné skúšky za účasti zástupcu firmy. To, že majú študenti možnosť praxovať v spoločnosti Kia Motors Slovakia je výhodou pre obe strany. Závod má príležitosť vybrať si do budúcna tých najlepších.“

„Pokladáme za veľmi dôležité, aby študenti technických odborov mali možnosť pracovať s najmodernejšími technológiami a svoje vedomosti nadobudnuté v škole si tak mohli overiť a zužitkovať v praxi. Odborný výcvik absolvovaný v našom závode tak pre nich predstavuje jedinečnú príležitosť,“ povedala Žaneta Luptovcová, špecialistka oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia so strednými odbornými školami a univerzitami spolupracuje už od roku 2005. Závod pomáha školám a univerzitám zvyšovať úroveň praktickej výučby a prípravy študentov pre prax viacerými spôsobmi. Spoločnosť Kia doposiaľ školám darovala 99 vozidiel, 69 motorov, 79 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov na vzdelávacie účely. Pre študentov škôl s technickým zameraním závod pravidelne organizuje prehliadky závodu. V roku 2014 výrobné haly navštívilo už viac ako 2 600 študentov v sprievode svojich pedagógov. Závod Kia so študentmi spolupracuje aj pri písaní bakalárskych a diplomových prác.

Viac informácií o štipendijnom programe možno nájsť na webovej stránke:

Štipendijný program pre študentov vysokých škôl
Štipendijný program pre študentov stredných škôl

 • autor:
 • Eva Kľačanová


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník