• Úvod
  • Odborné články
  • Společnost Luger představuje dávkování plastů v souladu se standardy průmyslu 4.0

Společnost Luger představuje dávkování plastů v souladu se standardy průmyslu 4.0

Společnost Luger představuje dávkování plastů v souladu se standardy průmyslu 4.0

Procesní řízení extruzních systémů s průběžnou automatizací všech jednotlivých komponentů stojí zcela v popředí výzkumné agendy IPEC (institut pro polymerovou extruzi a směsi) na JKU (Univerzita Johanna Keplera) v Linci na Dunaji. Potřebné řídicí algoritmy jsou vyvíjeny společně s průmyslovými partnery a dalšími instituty JKU z oborů mechatroniky a informatiky.

Vývojovou platformou je devítivrstvé extruzní zařízení v průmyslovém měřítku. Jedním z vývojových partnerů je i firma motan. Cílem partnerství je vývoj řídicího systému s jednoduchou obsluhou, ve kterém spolu všechny jednotlivé komponenty komunikují podle standardů průmyslu 4.0 a automaticky se navzájem přizpůsobují.

Navzdory aktuálním rozsáhlým možnostem senzoriky a měřicí techniky, zpracování dat a regulační techniky je nalezení optimálního provozního stavu extruzního zařízení pro obsluhu stále náročným úkolem. Tento úkol je náročný zejména v případě, kdy je třeba v závislosti na základním stroji měnit rovněž provozní stavy tak rozdílných zařízení infrastruktury, jako jsou chladicí, resp. temperovací přístroje nebo zařízení pro dopravu a dávkování materiálu. Především když se často mění produkty pod časovým tlakem.

A zde přicházejí ke slovu badatelé, technici a studenti institutu pro polymerovou extruzi a směsi Univerzity Johanna Keplera v Linci na Dunaji. Univerzitní profesor Jürgen Miethlinger říká: „Naší vizí je automaticky optimalizovaný kompletní systém, který při změně výroby přenáší veškeré komponenty zařízení do nového provozního stavu a následně se během provozu navzájem přizpůsobuje a optimalizuje. Předpokladem je dodržování maximálně přesného obrazu výrobní reality. K tomuto účelu shromažďujeme měřicí signály v milisekundovém rytmu ze všech komponent zařízení. Naši odborníci na velká data strukturalizují data, která představují digitální realitu teoretických fyzikálních procesů. Na konci projektu získáme kompletní digitální obraz celkového systému včetně všech zařízení infrastruktury. Naším cílem je provozování digitálního reálného stroje jako simulátoru procesů a ve vysoké míře jeho doplnění o schopnost samostatného učení. Nové provozní stavy tak bude možné již předem simulovat a optimalizovat ve všech detailech, jakož i řídicí algoritmy pro běžící provoz.

Dlouhé časy výměny produktů a přípravné fáze se tak stanou minulostí, což usnadní flexibilní využívání extruzních systémů. Důležitým předpokladem úspěchu výzkumného záměru je, zda se nám podaří provozní procesy zařízení infrastruktury plně integrovat do postupu základního systému.“

Optimální kompletní proces je tvořen optimálními dílčími procesy

Dílčím projektem velkého celku je prozkoumání gravimetrického dávkování minimálních i maximálních množství. Význam tohoto dílčího hlediska dokládá např. specifikace sedmivrstvé fólie s bariérou o tloušťce 1 mm. Její střední vrstva z kvalitního bariérového materiálu má tloušťku pouhých 50 pm (= 5 procent podílu materiálu). Na ní jsou uloženy dvě adhezní vrstvy o tloušťce 25 pm (= po 2,5 procenta) a dvě vrstvy strukturního materiálu o tloušťce 350 pm, např. recyklovaný materiál (= po 35 procentech) a jedna krycí vrstva o tloušťce 100 pm (po 10 procentech).

Pro konstantní tloušťku vrstvy je podstatnou procesní veličinou konstantnost dávkování dopravy materiálu. Technickým východiskem uzavření partnerské smlouvy s IPEC/JKU byla skutečnost, že zařízení motan byla schopna splnit příslušné očekávání badatelů JKU. V dalším kroku bude partnerství přeneseno rovněž na budoucí továrnu ve výstavbě v univerzitním areálu – továrnu LIT. Od roku 2019 zde bude provozována extruze a vstřikování na úrovni průmyslu 4.0.

LUGER spol. s.r.o. 
  

Pro vývoj automaticky optimalizovaných algoritmů institut pro polymerovou extruzi a směsi Univerzity Johanna Keplera v Linci (na Dunaji) investoval do koextruzního zařízení s 5 extrudéry jako zkušebními nosiči.

LUGER spol. s.r.o. 
  

Zařízení pro dopravu materiálu v koextruzním systému pocházejí bez výjimky od firmy motan – od dopravního zařízení přes sušení materiálu až po gravimetrické přístroje pro přesné dávkování a barvení.

LUGER spol. s.r.o. 
  

Partneři projektu: Horst Bar, projektový vedoucí rakouského zastoupení motan-colortronic Luger, Carola Wirth, Marketing motan-colortronic, Prof. Dr. Jürgen Miethlinger, vedoucí JKU institutu pro polymerovou extruzi a směsi (IPEC), Dipl.-Ing. Elias Mayrhofer, systémový vedoucí IPEC, Thomas Kranzl, systémový technik IPEC, Thomas Luger, vedoucí rakouského zastoupení motan-colortronic

 

  • autor:
  • LUGER spol. s.r.o.
  • LUGER spol. s r.o.

    LUGER spol. s r.o.

    Periferní zařízení pro plastikářský průmysl, temperační zařízení, drtiče plastů, dopravníky plastů, separátory kovových částí, vstřikolisy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník