Stepanek3D: Co je Topologická optimalizace?

Stepanek3D: Co je Topologická optimalizace?

Ve zkratce je to metoda pro návrh nejvhodnějšího geometrického tvaru tělesa nebo sestavy při známých okrajových podmínkách. V praxi její využitím dokážeme navrhnout tvar výrobku se značnou úsporou objemu a tedy i hmotnosti.

Výrobky, ktoré sú takto “optimálne odľahčené” majú obvykle tvar, ktorý je konvečnými metódami výrobami ťažko vyrobiteľný alebo ekonomicky neefektívny. Preto vo veľa prípadoch je vhodnou metódou výroby práve aditívna výroba (3D tlač).

Pre spustenie výpočtu topologickej optimalizácie (metódou konečných prvkov – MKP) je potrebné mať už hrubý 3D návrh tvaru telesa, ktoré sa bude optimalizovať.

Ďalej je potrebné poznať okrajové podmienky:

1. odobratie potrebných stupňov voľnosti v priestore,
2. veľkosť a smer pôsobenia síl a momentov,
3. priradenie materiálových vlastností.

Keď už máme všetky tieto okrajové podmienky správne definované, ešte je nemenej dôležité nastaviť spôsob výpočtu, resp. ciele tejto optimalizácie. Výsledkom výpočtu je teda ideálny tvar telesa alebo zostavy, ktorý spĺňa súčasne mechanické a pevnostné predpoklady a zároveň je maximálne odľahčený (s určitým koeficientom bezpečnosti).

Topologická optimalizácia - Stepanek3D 
  


Táto metóda je obzvlášť vhodná pre optimalizáciu dielov pre letecký a automobilový priemysel, kde sa hmotnostná úspora dielov dlhodobo prejaví na úspore paliva. 
V ďalších oblastiach sa začína čoraz viac používať, avšak vzhľadom na ekonomický a časový charakter aditívnej výroby (aditívna výroba je časovo náročnejšia v porovnaní s konvečnými metódami výroby) sa zatiaľ výraznejšie nepresadila.

S pokrokom technologického procesu aditívnej výroby a znižovania cien materiálu sa v nasledujúcich rokoch očakáva jej rastúca tendencia postupne do všetkých oblastí priemyslu.

Viac informácií o ponúkaných službách topologickej optimalizácie nájdete na našej stránke Topologická optimalizácia.

Existuje aj alternatívna výpočtová metóda, tzv. generatívny dizajn.

Podobne ako metóda topologickej optimalizácie, jedná sa metódu pre výpočet najvhodnejšieho geometrického tvaru telesa alebo zostavy pri známych okrajových podmienkach. Oproti topologickej optimalizácií je rozdiel v tom, že objem sa v priestore postupne tvorí a iteruje, pričom pri topologickej optimalizácií sa len odoberá už z existujúceho a vopred zadefinovaného objemu.

Viac informácií o ponúkaných službách generatívneho dizajnu nájdete na našej stránke Generatívny dizajn.

Viac článkov o 3D tlači nájdete na stránke www.stepanek3d.sk

  • autor:
  • 3D Tlač - Stepanek3D, zdroj titulnej fotografie: Autodesk PowerMill, zdroj fotografie v článku: padtinc.com
  • 3D Tlač - Stepanek3D

    3D Tlač - Stepanek3D

    3D skenování, 3D tisk, úprava 3D modelů, atypy z plastů, zakázková výroba, malosériová výroba, výroba prototypů z plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník