• Úvod
 • Odborné články
 • Strojírenský veletrh v Nitře 2013 - stabilní zázemí pro úspěšnou komunikaci odborníků

Strojírenský veletrh v Nitře 2013 - stabilní zázemí pro úspěšnou komunikaci odborníků

Strojírenský veletrh v Nitře 2013 - stabilní zázemí pro úspěšnou komunikaci odborníků

Jubilejní nitranský mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat na výstavišti Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 patří k nejvýznamnějším nejen v SR, ale i v rámci zemí střední a východní Evropy. Splňuje kritéria mezinárodnosti, stanovená celosvětovou Unií mezinárodních veletrhů se sídlem v Paříži. Každoročně se koná s cílem vytvořit prostor pro komunikaci mezi dodavateli a odběrateli, s cílem být účinnou platformou pro porovnávání se s konkurencí, průzkum trhu, získávání nových kontaktů a upevňování stávajících obchodních vztahů.

Produktové členenie veľtrhu zahŕňa najmä všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a automatizáciu. Niektoré produktové skupiny sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING - 19. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií, pre zváranie, CAST-EX - 19. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 17. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 13. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie. V rámci veľtrhu bude prebiehať aj kontraktačná výstava výrobkov elektrických prvkov a zariadení ELECTRON.

V tomto roku sa uskutoční 1. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania TECHFÓRUM 2013. Na školách vznikajú technické riešenia s vysokou inovačnou iskrou mladých ľudí, ktoré sú v mnohých prípadoch porovnateľné so svetovým trendom. Vo väčšine prípadov však zostávajú „skryté“ len v diplomových či doktorandských prácach, alebo v iných výstupoch v univerzitných archívoch. Práve prezentácia prác na veľtrhu by mohla týmto riešeniam pomôcť uplatniť sa v praxi. Účasť prisľúbila väčšina fakúlt univerzít a vysokých škôl technického zamerania na Slovensku. Záštitu nad celou akciou prevzal minister školstva Slovenskej republiky.

 

MSV 
  

Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Dôležitým cieľom a úprimnou snahou je pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej súťaži. Veľtrh tak má šancu dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia. Účasť k dnešnému dňu viac ako 350 vystavovateľov a spoluvystavovateľov z celej Európy i zámoria je pre organizátorov opäť vyjadrením veľkej dôvery. Veľtrh  podporili aj odborní partneri Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka Trnava, Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka Trnava a ďalší. Záštitu nad veľtrhom prevzal Minister hospodárstva Slovenskej republiky.

Chceme prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, pretože vplyv priemyslu na celkovú prosperitu je veľmi veľký. V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie osobitný dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií. Ide vlastne o zabezpečenie rozvoja pri znižovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby“, uviedol Ing. Jozef Jenis, projektový manažér veľtrhu.

 

MSV 
  

K trvalo udržateľnému rozvoju prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov. „Sme presvedčený o tom, že aj v roku 2013 sa predstavia vystavovatelia s nadpriemernou „inovačnou iskrou“ a ich sofistikované produkty budú inšpiráciou pre všetkých“, uvádza Ing. Jenis.

Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i viaceré ocenenia. Významnou súťažou je „Inovatívny čin roka 2012“. ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. Pripravená je tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené výrobky. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 21. mája. Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je i bohatý odborný program, ktorého súčasťou je i Medzinárodný strojársky kooperačný deň, ktorý pripravila agentúra SARIO.

 

MSV 
  

Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby plastov, automatizácie i stavebnej a manipulačnej mechanizácie, či celý rad benefitov pre odborných návštevníkov sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia. Preto si prehliadku strojárskeho priemyslu na výstavisku Agrokomplex určite nenechajte ujsť. Rozhodne sa je na čo tešiť.

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
www.agrokomplex.sk 

 • autor:
 • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.


Mohlo by vás také zajímat


 • Výroba automobilů v Česku v prvním pololetí 2023 rostla

  Výroba automobilů v Česku v prvním pololetí 2023 rostla

  V první polovině roku 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 738 454 osobních vozidel, tedy o 21,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Čtrnáctiprocentní nárůst zaznamenal i samotný měsíc červen, ve kterém z linek tuzemských výrobců sjelo celkem 142 874 osobních...

 • Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

  Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

  Více než 45 účastníků z 37 organizací se zúčastnilo dne 22.6.2023 v hotelu Mikádo v Nitře zasedání Valného shromáždění SPK a semináře „Když plastový odpad není odpad“. Na zasedání valné hromady SPK se zúčastnilo 23 členských firem s možností řádného...

 • Trend růstu výroby vozidel pokračuje

  Trend růstu výroby vozidel pokračuje

  V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 595 580 osobních vozidel. To je o téměř čtvrtinu více než ve stejném období minulého roku. Růstovou tendenci potvrdil i samotný měsíc květen, kdy produkce vzrostla o 9 %. Tento trend se projevuje také v segmentu elektrických vozidel, kterých...


 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník