• Úvod
  • Odborné články
  • Strojírenský veľrh v Nitře 2012 - stabilní zázemí pro úspěšnou komunikaci odborníky

Strojírenský veľrh v Nitře 2012 - stabilní zázemí pro úspěšnou komunikaci odborníky

Strojírenský veľrh v Nitře 2012 - stabilní zázemí pro úspěšnou komunikaci odborníky

Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat na výstavišti Agrokomplex od 22. do 25. 5. 2012 v Nitre patří k nejvýznamnějším nejen v SR, ale i v rámci zemí střední a východní Evropy. Splňuje kritéria mezinárodnosti, stanovené celosvětovou Unií mezinárodních veletrhů se sídlem v Paříži.

Koná sa s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich obchodných vzťahov. Produktové členenie veľtrhu zahŕňa hlavne všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a automatizáciu. Niektoré produktové skupiny sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING - 18. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií, pre zváranie, CAST-EX - 18. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 16. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 12. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie.

V tomto roku je súčasťou veľtrhu aj tematická výstava STAVMECH-LOGITECH, ktorá sa koná v 3-ročnom cykle. Práve v tomto roku budú mať možnosť návštevníci oboznámiť sa s novinkami stavebnej a manipulačnej techniky. Účasť na tejto výstave prislúbila väčšina výrobcov a importérov v tejto oblasti.Každý účastník veľtrhu sa stane  aj v tomto roku súčasťou cieleného a koncentrovaného diania v jednom z najvýznamnejších odvetví nášho národného hospodárstva, ktoré sa nitrianske výstavisko už takmer 19 rokov usiluje neustále rozvíjať.


Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Predsavzali sme si, ako jeden z dôležitých cieľov, pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej súťaži. Veľtrh tak má šancu dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia. Predpokladaná účasť viac ako 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov zo SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Thaiwanu, Japonska, Talianska, Fínska a Švédska je pre nás opäť vyjadrením veľkej dôvery. Teším sa, že nás podporili aj odborní partneri Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, Slovenská zlievarenská spoločnosť, Poradný zbor pre mechanizáciu v stavebníctve a ďalší. Záštitu nad veľtrhom prevzal Minister hospodárstva Slovenskej republiky.


Chceme prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, pretože vplyv priemyslu na celkovú prosperitu je veľmi veľký. V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie osobitný dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií. Ide vlastne o zabezpečenie rozvoja pri znižovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby. K trvalo udržateľnému rozvoju prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov. Som presvedčený o tom, že aj v roku 2012 sa predstavia vystavovatelia s nadpriemernou „inovačnou iskrou" a ich sofistikované produkty budú inšpiráciou pre všetkých. Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i ocenenia „Inovatívny čin roka 2011". Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.


Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 6 exponátov a jedna expozícia. V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené výrobky. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 22. mája. Pre odborníkov sa pripravuje i odborný program. Agentúra SARIO pripravuje Medzinárodný strojársky kooperačný deň.


Pre posilnenie účasti odborných návštevníkov na veľtrhu sme pripravili celý rad benefitov ako sú napríklad bezplatné parkovanie pre odborných návštevníkov (firemná pozvánka) priamo pri registračnom centre, prostredníctvom direct -mailingovej a tele -marketingovej služby oslovenie  manažérov a riadiacich pracovníkov z oblastí strojárenstva a súvisiacich odborov, zvýšenú účinnosť propagácie veľtrhu formou bilboardov a televíznych šotov. Pre zdôraznenie odbornosti veľtrhu  a zvýšenie komfortu bude k dispozícii pre vystavovateľov a návštevníkov kongresové centrum a bussines centrum, ktoré budú umiestnené v pavilóne K.

                                                                               

  • autor:
  • Ing. Jozef Jenis


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník