Tepelně-izolační deky

Tepelně-izolační deky

Tyto tepelně-izolační deky vykazují oproti podobným výrobkům na trhu 3x vyšší úspory elektrické energie (úspory až 60%). Cena tepelně-izolační deky je od 480 € / m2. Návratnost investice do izolačních dek je již od 3 měsíců (podle typu stroje a výroby).

Pri výrobe plastových výrobkov na vstrekolisoch sa pracovné časti strojov (komory, valce) temperujú na potrebnú teplotu nutnú pre spracovanie konkrétneho materiálu. Pretože sa jedná predovšetkým o nepretržité prevádzky,  tvoria náklady na elektrickú energiu potrebnú k temperácii stroja podstatnú časť finančných nákladov na výrobu. Na zníženie nákladov spotreby elektrickej energie na týchto strojoch ponúkame inštaláciu tepelno-izolačných diek TI 350, ktoré izolujú pracovné časti strojov a podstatne znižujú množstvo spotrebovanej elektrické energie potrebnej na vyhrievanie komôr či valcov vyhrievacími pásmi. 
  • Úspora elektrickej energie môže byť až 60% oproti nezaizolovanému stavu (podľa typu stroja a výroby). 
  • Zvýšenie životnosti výhrevných pásov, pretože sa zníži počet vykurovacích cyklov pri výrobe. 
  • Zníženie povrchovej teploty zaizolovanej časti stroja, čím sa zlepšuje pracovné prostredie (hlavne v letných mesiacoch). Následným efektom, ktorý taktiež usporí finančné náklady je, že nie je nutné ochladzovať pracovné prostredie v tomto období. 
  • Zníženie prašnosti pracovného ovzdušia a emisie CO2 vďaka izolácií na stroji. 
  • Výhodná cena - niekoľkokrát nižšia oproti podobným výrobkom na trhu (od 480€/m2). 
Termo-snímky teploty na vstrekovacom stroji pred a po inštalácií izolačných diek:  
 
Použiteľnosť tepelno-izolačných diek TI 350 je najčastejšie v plastikárskom priemysle (na vstrekovacích lisoch, hlavách, filtroch apod.), v energetike, tepelnom hospodárstve, kotolniach, výmenníkových staniciach a všade tam, kde sú rozvádzané teplo nosné média a je žiaduce zabrániť tepelným stratám.
Inštalácia tepelno-izolačných diek TI 350: 

 
Výrobca: BOCO Pardubice machines, s.r.o., Čepí 1, CZ - 533 32 Pardubice
Tel.: +420 466 797 011, Fax: +420 466 797 012,
  • autor:
  • BOCO Pardubice machines, s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník