Výtlačný plastometr Model MP1200

Výtlačný plastometr Model MP1200

Společnost Tinius Olsen vám s hrdostí představuje svůj nejnovější přírůstek do řady zkušebních strojů pro zkoušky polymerů, výtlačný plastometr model MP1200. Model MP1200 nabízí nejnovější technologie pro měření toku taveniny a umožňuje operátorům rychle a snadno nastavit a provádět zkoušky toku taveniny: v souladu s ASTM D1238, ISO 1133-1 & -2, a dalšími mezinárodními a průmyslovými předpisy.

MP1200 je k dispozici ve dvou odlišných verzích, manuální verze (model MP1200) a motorizovaná verze (model MP1200M). Manuální MP1200 přichází se vším, co potřebujete (kromě závaží a laboratorní váhy) k provedení měření dle ASTM D1238 Postup A (manuální ořez) gravimetrický hmotnostní index toku taveniny (MFR). Zkušební zatížení se aplikují ručně.

MP1200 může být dodatečně vybaven volitelnými funkcemi a příslušenstvím, včetně nástrojů pro ISO 1133 a programovatelným snímačem přemístění pístu (zkráceně PPDT), pro zkoušky v souladu s postupy B a C (ASTM D1238), nebo pro měření objemového indexu toku taveniny (neboli MVR) a výpočty hustoty taveniny. Další volitelné položky jsou manuální a automatický ořez vzorku. Použití tohoto příslušenství vede, při zkouškách některých materiálů, k omezení vlivu lidského faktoru na měření a tím ke zvýšení přesnosti a opakovatelnosti výsledků měření.

MP1200M je vybaven motorizovaným zařízením pro manipulaci se závažím (WLD), které dále automatizuje zkušební postup. WLD bezpečně a automaticky aplikuje zkušební závaží na píst v časových intervalech zvolených uživatelem v průběhu zkoušky. Je také k dispozici s PPDT a příslušenstvím pro ořez vzorku, stejně jako s příslušenstvím pro stanovení poměru indexu toků (FRR) dle ASTM D1238 Postup D pro polyetylén. Dále je možné přístroj vybavit pneumatickým příslušenstvím pro vytlačení plastu a vyčištění přístroje po zkoušce.

Výtlačný plastometer Model MP1200
   Obr.: Model MP1200M (motorizovaný) zobrazen s programovatelným snímačem přemístění pístu a automatickým ořezem.


Obě verze jsou vybaveny nově navrženou pecí, která nyní používá tří-zónový ohřívák pro nepřekonanou kontrolu teploty (+/- 0.1°C od zadané teploty) podél celé zkušební oblasti, splňující nové požadavky uvedené v ISO 1133-2. Pec je dále vybavena táhlem pro rychlé uvolnění a vyjmutí zkušební kapiláry před samotným čištěním přístroje.

MP1200 je vybaven uživatelsky přívětivým barevným dotykovým LCD displejem. Operátoři mohou konfigurovat nastavení dostupné pro zařízení a uživatelské nastavení programu (jazyk, jednotky, alarmy, atd.). Jednotlivé zkušební protokoly lze nastavit a uložit pro rychlé vyvolání. Při programování zkoušek, mají operátoři možnost výběru, který identifikátor vzorku si přejí použít z předinstalovaného seznamu nebo mohou vytvořit vlastní identifikátory. Mohou rovněž vybrat, které zkušební výsledky si přejí uvést do protokolu. Výsledky zkoušky jsou zobrazeny automaticky na jejím konci a mohou být uloženy nebo vytištěny tiskárnou připojenou k MP1200 USB portem. Pro více sofistikovaný sběr dat pracuje MP1200 se softwarem Tinius Olsen Horizon. Horizon může uložit neomezené množství nastavení zkušebních postupů a výsledků pro jejich pozdější vyvolání. Operátor také může generovat zkušební protokoly a SPC regulační grafy.


Klíčové znaky:

• Tří-zónový ohřívák

• Dotykové ovládání

• Rychlé uvolnění zkušební kapiláry

• Výkonný software pro ovládání přístroje a analýzu dat

• Připojení přes USB

• Kuželový design zkušebního závaží


Volitelné příslušenství:

Poměr indexu toků (FRR)

Přidáním tohoto FRR přípravku umožňuje určit poměr toku mezi dvě nebo tři různé zkušební zatížení na jedno naplnění materiálem.

Ořezávací nástroje

Jsou k dispozici dva typy ořezávacích nástrojů – manuální ořez, nebo motorizovaný ořez. Manuální ořez (vlevo nahoře) je vybaven klikou, kterou operátor otáčí, když je vyzván; motorizovaný ořez (nahoře vpravo) automaticky ořízne extrudát v intervalech zadaných uživatelem.

Pneumatické čištění a vytlačení

K dispozici buď jako příslušenství pouze pro vytlačení zbývajícího materiálu nebo příslušenství pro vytlačení a následné vyčištění přístroje. Toto příslušenství ve spojení s motorizovanou plošinou pro manipulaci se závažím umožňuje více automatizovaný provoz přístroje MP1200M.

Víc informací v příloze.


www.anamet.cz

  • autor:
  • Anamet s.r.o.
  • Anamet s.r.o.

    Anamet s.r.o.

    Měřicí systémy, laboratorní přístroje, měření, výzkumná pracoviště, automatizace výroby, prototypování, simulace, analýzy.

Soubory ke staženíMohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník