Zlato pro Arburg!

Zlato pro Arburg!

Arburg obstál v náročném hodnocení odborníků Ecovadis a získal Zlatou medaili. Odborníci udělili Arburgu 73 bodů a zařadili jej mezi pět procent průmyslových společností, které jsou nejlépe hodnocené z hlediska trvalé udržitelnosti prostřednictvím jejich politik, opatření a výsledků.

Ecovadis je uznávaná platforma pro hodnocení aktivit globálních společností z hlediska trvalé udržitelnosti. Kromě dopadu na životní prostředí a plnění veřejných zakázek se přihlíží také na etiku a dodržování pracovních a lidských práv. Žebříček Ecovadis se opírá o data získaná od více než 100 000 společností. V roce 2023 byl bodový systém ještě zpřísněn, kritéria pro získání předního umístění jsou nyní ještě náročnější. O to více společnost Arburg těší, že její aktivity na poli trvalé udržitelnosti v souvislosti s projektem "arburgGREENworld" byly oceněny Zlatou medailí.

"Arburg vychází z tradic malé rodinné firmy. Rodina a region, ve kterém působíme, jsou součástí příběhu naší značky. To ostatně vystihuje náš slogan ‚Wir sind da‘ (Jsme tu pro vás)," popisuje postoj výrobce vstřikovacích strojů s mezinárodní působností Gerhard Böhm, výkonný ředitel prodeje společnosti Arburg. "Usilujeme nejen o technologickou dokonalost, ale také o citlivý přístup k životnímu prostředí a k naplnění zájmů všech zainteresovaných stran."

Program „arburgGREENworld“ coby odpověď na environmentální a sociální otázky

Ekologické přístupy byly vždy zakotveny v korporátní DNA společnosti Arburg, což se odráží v zásadním rozhodnutí vyrábět centrálně s krátkými, flexibilními a transparentními dodavatelskými řetězci. 72 % dodávek pochází z Německa, z toho 66 % z Bádenska-Württemberska. Letos Arburg uspořádal v Lossburgu oslavu u příležitosti 100 let rodinné firmy Hehl. Tato výroční akce byla jednak příležitostí poděkovat dlouholetým partnerům, kromě toho ovšem Arburg deklaroval, jak chce být transparentní a sociálně odpovědný ve formování svých dodavatelských řetězců.

Arburg získal zlatou medaili Ecovadis z hlediska trvalé udržitelnosti 

Hrdi na Zlatou medaili od společnosti Ecovadis: Gerhard Böhm, výkonný ředitel prodeje společnosti Arburg, a Samira Uharek, manažerka udržitelného rozvoje společnosti Arburg

 

Od roku 2019 Arburg rozvíjí svůj program „arburgGREENworld“, který nabízí řešení v oblastech efektivního využití zdrojů, oběhového hospodářství a dalších environmentálních a sociálních otázek. „Naším cílem je mít stále na paměti, jak můžeme jako společnost jednat šetrněji ke klimatu, sociálně a odpovědně,“ uvádí Samira Uharek, která je ve společnosti Arburg manažerkou trvale udržitelného rozvoje. Že Arburg bere vážně všechna tři témata, to ukazuje i fakt, že Arburg v soutěži Ecovadis získal vysoká hodnocení v kategoriích „Etika“, „Udržitelné zadávání zakázek“ a „Životní prostředí“. I to mělo vliv na zisk Zlaté medaile. 

Arburg se vymezuje proti "greenwashingu"

Hledání trvale udržitelných řešení je jedna věc, greenwashing je věc druhá. Arburg se jasně distancuje od hledání neefektivních řešení jen pro falešné budování obrazu "zelené" společnosti. Arburg si stanovuje vlastní vysoké cíle například z hlediska snižování emisí skleníkových plynů. V tomto desetiletí je plán snížit emise CO2 až o 42 %, tedy v roce 2030 bude Arburg generovat až o polovinu méně tohoto skleníkového plynu ve srovnání s rokem 2021. Dále Arburg usiluje o snížení nepřímých emisí vyplývajících z výroby získané energie. Největší výzvou je změnit adekvátně provozní fázi stroje, která generuje až 95 % emisí CO2 z celého procesu, a to nikoli na úkor celkové efektivity práce strojů. Arburg přichází s plánem "Action Plan Energy" pro vyvíjení účinných, udržitelných a energeticky optimalizovaných výrobních procesů.

Arburg považuje svoji Zlatou medaili za potvrzení toho, že se firma vydala správným směrem. Arburg tedy vítá Evropským parlamentem nově navržené CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), které zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv o dopadech společnosti na životní prostředí, lidská práva, sociální standardy a rizika související s udržitelností. Na tato nová pravidla je společnost Arburg už nyní připravena.

  • autor:
  • ARBURG spol. s r.o.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Vstřikovací stroje, vstřikolisy, příslušenství pro plasty, dvoukomponentní vstřikování, automatizace výroby, aditivní výroba, dopravníky pro surovinu, periferie, robotické systémy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník