Zpracovatel plastů Ensinger se zaměřuje na obnovitelné zdroje a materiálové cykly

Zpracovatel plastů Ensinger se zaměřuje na obnovitelné zdroje a materiálové cykly

Při omezování dopadů změny klimatu hraje klíčovou roli výrobní odvětví - významně plastikářský průmysl. S ohledem na tuto skutečnost uznávají vlastníci a vedoucí tým skupiny Ensinger svou odpovědnost za omezení a postupné snižování emisí skleníkových plynů společnosti - v souladu s požadavky Pařížské dohody o změně klimatu.

Jeden z prvních kroků ohlášené strategie v oblasti klimatu, kterou nyní zpracovatel plastů zavádí, je získání komplexního celkového obrazu o celosvětových emisích skleníkových plynů (GHG). Na základě toho bude Ensinger - v průběhu aktuálního obchodního roku - rozhodovat o svých redukčních cílech. Vyrovnávání a stanovování cílů probíhá v souladu s mezinárodními normami. Záměrem je předložit redukční cíle iniciativě Science-Based Target Initiative, nezávislé organizaci pro cílené řízení činností, a nechat si je schválit. Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů odvozená z cílů se týkají především energetického managementu a materiálních zdrojů. Například je třeba postupně zvyšovat podíl nakupované a vlastní elektřiny pocházející z obnovitelných energií. Kromě toho bude do materiálového procesu recyklování integrováno stále více materiálů.

Rottenburg-Ergenzingenis 
Rottenburg-Ergenzingenis je domovem největšího závodu na vstřikování zo skupiny Ensinger Group. Opatření ke snížení emisí CO2 se primárně zaměřují na správu energie a materiální zdroje. Například je třeba postupně zvyšovat procento elektřiny získané z obnovitelných energií. Kromě toho bude do procesu recyklace integrováno více a více materiálů.  


Společnost Ensinger zde již provedla některé důležité práce, protože významný systém řízení energie a životního prostředí je již dávno zaveden. Ve spolupráci se společností ClimatePartner byla připravena bilance CO2 pokrývající dva roky. Procento elektřiny získané z obnovitelných zdrojů se neustále zvyšuje a v závodě Cham se v tomto obchodním roce provádí přechod na zelenou elektřinu, která splní celý požadavek na energii. Podobně se v poslední době významně zvýšil podíl recyklovaného materiálu použitého a připraveného v podniku.

Jako člen správní rady je Dr. Oliver Frey zodpovědný za rozvoj klimatické strategie ve společnosti Ensinger. "Jsme přesvědčeni, že za několik let bude možné celosvětově eliminovat přímo ovlivnitelné emise společnosti." Naším cílem je řídit společnost klimaticky neutrálním způsobem, pokud je to možné, aniž by bylo nutné používat externí offsetová schémata, “říká Dr. Oliver Frey.

  • autor:
  • Ensinger s.r.o.
  • Ensinger s.r.o.

    Ensinger s.r.o.

    Technické plasty, plastové polotovary, tyče, trubky a desky, tryskání a CNC obrábění plastů, vstřikování plastů, plastové výlisky.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník