2 miliardy nápojových obalů sebraných Slováky od spuštění systému

2 miliardy nápojových obalů sebraných Slováky od spuštění systému

Slováci jsou lídry v oblasti zálohování nápojových obalů. Od spuštění zálohového systému byly vybrány téměř dvě miliardy obalů. Konkrétně se jedná o více než 1,8 miliardy obalů, z nichž 57 procent tvoří plastové lahve a 43 procent nápojové plechovky.

 Pozitívny postoj k zálohovaniu

„Tieto čísla sú dôkazom toho, že Slováci sa za rekordný čas necelých dvoch rokov od spustenia systému dokázali dostať na úroveň krajín, ktoré už zálohujú desiatky rokov. Miera návratnosti plastových fliaš a plechoviek od nápojov, ktorá je aktuálne podľa dát v tomto roku na úrovni 93 percent, už teraz napĺňa zákonnú hranicu, ktorá mala byť dosiahnutá v roku 2025,“ informoval riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.

V tomto roku sa podarilo vyzbierať už takmer miliardu obalov. V slovenskej populácii prevláda pozitívny postoj k zálohovaniu. Výsledky nedávneho prieskumu, ktorý Správca zálohového systému pravidelne realizuje s prieskumnou agentúrou 2muse, ukázali, že 97 percent obyvateľov Slovenska pozná systém zálohovania a osvojilo si jeho koncept.
Finančná motivácia je vyššia u mladých

Slováci a Slovenky sa výrazne hlásia k podpore tejto environmentálnej iniciatívy, čo svedčí o ich ochote podieľať sa na zlepšovaní životného prostredia. Podľa prieskumu má až 94 percent percent obyvateľov osobnú skúsenosť so zálohovaním. Hlavnou motiváciou k zálohovaniu, ktorú respondenti uvádzali v prieskume je, okrem financií, zníženie odpadu voľne pohodeného v prírode a zvýšenie miery recyklácie obalov.

Viac ako 60 percent opýtaných vidí za zavedením zálohového systému najmä snahu o ochranu životného prostredia. Finančná motivácia je výraznejšia hlavne v mladšej časti populácie do 35 rokov.

Udržateľná budúcnosť

„S rastúcim povedomím o environmentálnych výzvach sa zdá, že zálohovanie obalov bude hrať naďalej kľúčovú úlohu v snahách o udržateľnejšiu budúcnosť. Slovensko tak chráni nielen svoju prírodu od voľne pohodeného odpadu, ale aj prispieva k ochrane prírodných zdrojov,“ skonštatoval Áč.

Výhľad do budúcnosti podľa neho zároveň ukazuje, že zálohovanie a environmentálna udržateľnosť môžu byť kľúčovými prvkami, ktoré formujú slovenskú spoločnosť v nasledujúcich rokoch.

„Je nevyhnutné, aby sa rôzne zainteresované strany spojili a pracovali spoločne na dosiahnutí udržateľnejších a ekologicky prijateľnejších riešení,“ dodal Áč.

Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR.

Systém zálohovania začal na Slovensku fungovať 1. januára 2022. Zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „Zálohované“. Do systému je zaregistrovaných viac ako 3 200 odberných miest.

  • autor:
  • sita.sk


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník