• Úvod
  • Odborné články
  • Schoeller Allibert: Emise z plastového odpadu představují závažný celosvětový problém

Schoeller Allibert: Emise z plastového odpadu představují závažný celosvětový problém

Schoeller Allibert: Emise z plastového odpadu představují závažný celosvětový problém

Výroba chemikálií a plastů představuje přibližně 7 % celosvětových emisí skleníkových plynů a těžba ropy pro výrobu plastů představuje až 8 % celosvětové spotřeby ropy. Navíc téměř polovina všech vyrobených plastů je použita pouze jednou, než je vyhozena, a pouze 9 % je recyklováno. Zbývající plast zahlcuje naše jezera, skládky a oceány nebo produkuje škodlivé znečištění při jeho spalování.

Tento systém, kdy se neustále vyrábí a vyhazuje nový plast, je neudržitelný. To je důvod, proč se společnost Schoeller Allibert v Net Zero Week (1.-7. července) zavázala udělat vše, co je v jejích silách, aby pomohla snížit emise z plastů.

Naše plastové vratné přepravní obaly (RTP) jsou navrženy tak, aby byly příliš dobré na to, aby se jimi plýtvalo. To především znamená, že místo toho, aby se po každém použití vyhodil, je Schoeller Allibert RTP určen k opakovanému použití: v průměru až 250krát. S každým dalším použitím se zabraňuje vstupu nového plastu do dodavatelského řetězce, což znamená, že z dlouhodobého hlediska tento model pomáhá předcházet vzniku plastového odpadu.

Studie ukazují, že potenciál prevence vzniku odpadu u RTP je přibližně 4:1. Každá tuna RTP použitá v logistice tak vyřadí z oběhu čtyři tuny odpadu. V porovnání s jinými materiály běžně používanými pro jednorázové obaly, jako je dřevo nebo lepenka, produkují opakovaně použitelné plastové přepravky po dobu své životnosti o 5 %, resp. 88 % méně emisí.

Pojem "hierarchie nakládání s odpady" se používá již téměř 50 let. Tento model hodnotí nejlepší metody snižování množství odpadu a nakládání s ním a zároveň upřednostňuje zachování zdrojů. Na vrchol pyramidy je umístěno předcházení vzniku odpadu a jeho snižování, následované opětovným použitím, protože opětovné použití materiálů znamená jejich udržení v provozu co nejdéle, než budou recyklovány, což snižuje spotřebu energie a zdrojů.

Opětovné použití je obecně výhodnější než recyklace, protože recyklační programy jsou závislé na tom, zda existují systémy sběru a zda jsou snadno použitelné. Bohužel tomu tak vždy není, protože podle Britské federace pro plasty se v Británii recykluje pouze 49 % plastových obalů. Veškeré sebrané materiály musí být převezeny do recyklačních zařízení, kde se při jejich přetváření na nové výrobky spotřebovává energie a voda.

Naproti tomu RTP společnosti Schoeller Allibert zůstává v provozu vždy pět až patnáct let, než je třeba jej znovu zpracovat, což je mnohem efektivnější využití přírodních zdrojů.

Recyklace má stále zásadní význam pro zajištění udržitelného zdroje surovin pro průmyslová odvětví, která jsou na plastech závislá. Výzkumy ukazují, že recyklací plastů se ušetří 30 až 80 % emisí uhlíku, které vznikají při použití primárních materiálů, a pokud by se recyklovaly všechny plasty, mohli bychom každý rok ušetřit 30 až 150 milionů tun CO2.

Všechny obaly Schoeller Allibert jsou navrženy tak, aby byly plně recyklovatelné a obsahovaly nejméně 30 % recyklovaného plastu, přičemž toto číslo je často vyšší - zejména u naší řady CirculineNavíc se snažíme našim zákazníkům recyklaci plastových RTP co nejvíce usnadnit. Od pomoci se sledováním majetku pomocí systému SmartLink, který zajišťuje nalezení starých přepravek a jejich opětovné využití, až po náš program zpětného odkupu, který zajišťuje využití obalů s ukončenou životností k recyklaci, se snažíme zjednodušit proces recyklace všude, kde je to možné. V několika našich továrnách jsou k dispozici drtiče, které dokáží staré přepravky rozložit na plastové hobliny, které se přímo používají pro výrobu nových RTP.

Víme však, že můžeme udělat víc. Proto do roku 2035 snížíme emise v rozsahu 1, 2 a 3 o 30 % oproti výchozímu roku 2020 a do roku 2050 zcela uzavřeme plastový cyklus tím, že se staneme plně cirkulárními.

Net Zero Week 2023 upozorňuje na jeden z nejdůležitějších problémů, kterým moderní podniky čelí. Doufáme, že naše ambiciózní opatření v oblasti plastového odpadu inspiruje a povzbudí ostatní, aby zintenzivnili své aktivity a pomohli nám společně pokročit k udržitelnější budoucnosti.

  • autor:
  • Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník