GRANITOL získal 2. místo za společenskou odpovědnost

GRANITOL získal 2. místo za společenskou odpovědnost

Naše společnost byla oceněna v soutěži o Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Umístili jsme se na krásném 2. místě v kategorii firem nad 250 zaměstnanců. Ocenění převzali ředitel společnosti GRANITOL Ing. Jaroslav Fibichr spolu s obchodním ředitelem Robertem Hamanem.

 „Získaného ocenění si velmi vážíme. Je výsledkem práce všech, kteří v naší firmě pracují a podílejí se na budování firemní kultury.“

„Společenská odpovědnost představuje cokoli, co prospívá lidem i přírodě a okolnímu světu najednou. Je to opak dříve prosazovaného přístupu, který životní prostředí chápal pouze jako zdroj k obohacení. Je to ale také vzájemná tolerance a respekt mezi lidmi, snaha o vzájemné soužití, které bude ku prospěchu všech. děkuji všem firmám i jednotlivcům, kteří společensky odpovědní jsou,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Granitol - cena Olomouckého kraje za spoločenskou odpovědnost 
  

Být společensky odpovědnou firmou by mělo být v zájmu každého podniku – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.

Více informací »

  • autor:
  • GRANITOL akciová společnost
  • GRANITOL akciová společnost

    GRANITOL akciová společnost

    LDPE a HDPE fólie, tašky, pytle, sáčky a vázací PP pásky, plastové sáčky, stretch folie, HDPE fólie, pásky PVC, samolepící pásky.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník