EFSA schválila nový recyklační proces Schoeller Allibert

EFSA schválila nový recyklační proces Schoeller Allibert

Schoeller Allibert s hrdostí oznamuje, že jeho speciální recyklační proces, zavedený ve třech zemích - ve Španělsku, Německu a Holandsku, byl certifikován EFSA (European Food Safety Authority) pro recyklaci starých obalů na potraviny pro výrobu nových obalů na přepravu čerstvých potravin. Po důkladné prohlídce je materiál umletý na vločky, sušený a následně přepravován ke zpracování do vstřikovacích lisů.

Potravinové reťazce môžu teraz uskladňovať svoje staré obaly a posunúť ich na recyklovanie na výrobu nových, vysoko kvalitných potravinárskych obalov, a to vďaka akreditovaniu recyklačného procesu Európskeho úradu Schoeller Allibert (EFSA) pre bezpečnosť potravín.

Schoeller Allibert je jedným z prvých výrobcov RTP so schválením EFSA, ktoré zahŕňa recykláciu a opätovné vstrekovanie vo svojich pobočkách v Murcii ( Španielsko)  Monheime ( Nemecko) a Hardenbergu (Holandsko). Akreditovaný proces, ktorý zahŕňa recykláciu prepraviek z potravinárskeho polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) a polypropylénu (PP) na nové obaly pre styk s potravinami, bol vyvinutý s cieľom pomôcť maloobchodníkom uspokojiť prísne ciele udržateľnosti.

  Obr.: Výroba nových prepraviek z recyklovaných obalov


Tradične by boli staré alebo poškodené plastové nádoby recyklované pre ďalšie použitie, ale nemohli by znovu vstúpiť do potravinového reťazca ako plast certifikovaný pre priamy styk s čerstvými potravinami, ako je ovocie a zelenina, mäso, ryby alebo pečivo.

Ludo Gielen, výkonný riediteľ Schoeller Allibert pre inovácie a marketing, vysvetľuje tento proces: „Keď treba nahradiť staré alebo poškodené plastové prepravky, je možné poslať ich na recykláciu do jednej z našich troch pobočiek, ktoré schválila EFSA. Za predpokladu, že boli používané v distribučnom systéme, kde je možné sledovať ich pôvod, môžeme recyklovať použitý HDPE a PP materiál a vyrobiť nové prepravky na prepravu čerstvých surovín v potravinárskom priemysle.

www.schoellerallibert.com/sk

  • autor:
  • Schoeller Allibert s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník