EMS-GRIVORY nabízí alternativní materiály k PA12

EMS-GRIVORY nabízí alternativní materiály k PA12

Celosvětový nedostatek polyamidu 12 nutí vývojáře stále více přemýšlet nad použitím jiných konstrukčních materiálů. EMS-GRIVORY specializující se na výrobu technických konstrukčních polyamidů se v posledních letech této problematice intenzivně věnoval a po úspěšném vývoji dodává materiály PA610, PA612, PA1010 a PA1012, které svými vlastnostmi většinu náročných požadavků splňují a dokonce v častých případech i převyšují.

POLYAMID 12

Polyamid 12  se řadí mezi nejméně navlhavé polyamidy s dlouhým makromolekulárním řetězcem. Díky velmi nízké absorpci vlhkosti (0,7 % při 50 % relativní vlhkosti prostředí) vykazuje excelentní rozměrovou stabilitu součástí a stabilitu mechanických vlastností i ve vlhkých provozních prostředích. S hustotou 1,01 g.cm-3, vysokou rázovou odolností a výbornou chemickou odolností, zejména korozí pod napětím, patří mezi PA velmi často používaných na extruzní výrobu hadic k rozvodům tekutin (např. AdBlue pro SCR katalyzátory) nebo pneumatických a palivových systémů v automobilovém průmyslu.

PA12 je vyráběn polymerací monomeru Lauro-lactam, tzv. Lactam 12. Monomer vyrábí pouze pár výrobců na světě s omezenými výrobními kapacitami, které v současné době nejsou schopny stávající vysoké poptávky z trhu uspokojit.


ALTERNATIVY

Konstrukčními materiály rovněž částečně krystalické s dlouhými řetězci makromolekul a výbornou chemickou odolností, které by mohly PA12 ve většině aplikací zastoupit, jsou PA610 (Grilamid 2S), PA612 (Grilamid 2D), PA1010 (Grilamid 1S) a PA1012 (Grilamid 1D).  

Obr. 1 Komparace absorpce vlhkostí polyamidů 
Obr. 1 Komparace absorpce vlhkostí polyamidů 


Tyto typy polyamidů vykazují oproti klasickým PA6 a PA66 nižší hustotu a stále výrazně nízkou absorpci vlhkosti (obr. 1), proto jsou vhodné pro aplikace vyžadující rozměrovou stabilitu. Značným benefitem oproti PA12 jsou vyšší teploty tavení (obr. 2), díky kterým je lze použít na aplikace pracujících za vyšších provozních teplot.

Obr. 2 Komparace teplot tavení polyamidů 
Obr. 2 Komparace teplot tavení polyamidů 


Vyšší jsou také mechanické vlastnosti, zejména E-modul pružnosti v tahu (obr. 3), tudíž  plastové výstřiky k dosažení srovnatelné tuhosti lze konstruovat s nižšími tloušťkami stěn a jejich vyztužujících žeber a ušetřit tak na celkové hmotnosti strojních součástí. Dále vyšší provozní tlaky a teploty umožňují například širší použití v automobilovém průmyslu.

Obr. 3 Komparace E-modulů polyamidů 
Obr. 3 Komparace E-modulů polyamidů 


GRILAMID 1S a 2S

Materiály této řady, PA1010 a PA610, patří mezí tzv. Green Line polyamidy, které na rozdíl od některých biopolymerů nepodléhají biodegradaci. Díky obsahu až 99 % bio uhlíku rostlinného původu výrazně přispívají k redukci emisí CO2 a jsou plně recyklovatelné.

Obr. 4 Aplikace PA1010 lůžko smart hodinek 
Obr. 4 Aplikace PA1010 lůžko smart hodinek 


Velmi nízká absorpce vlhkosti PA1010 vyztuženého skelnými vlákny umožňuje použití například na lůžko smart hodinek (obr. 4) vyžadující vysokou rozměrovou stabilitu. Tento materiál je dále využíván v technologii LDS (Laser Direct Structuring), umožňující selektivní pokovení k vytvoření integrovaných obvodů pro přístrojové desky (obr. 5), např. mobily, GPS, hodinky, kamery, přehrávače nebo senzory. Uplatnění také nachází v elektrotechnickém průmyslu při potahování optických kabelů jako vnější vrstva v zelené nebo oranžové barvě.

Obr. 5 PA1010 Integrované obvody LDS (LPKF GmbH) 
Obr. 5 PA1010 Integrované obvody LDS (LPKF GmbH) 


PA610 je například použit jako náhrada PA12 ve voze Ford na tlakové hadice a konektory řídícího modulu (obr. 6), které mohou být navíc vystaveny krátkodobé provozní teplotě až 160°C.

Obr. 6 PA610 tlakové hadice řídícího modulu (Ford) 
Obr. 6 PA610 tlakové hadice řídícího modulu (Ford) 


GRILAMID 1D a 2D

Polyamid prakticky srovnatelný s PA12 v hustotě, teplotě použitelnosti, absorpci vlhkosti nebo pevnosti v tahu je PA1012.
Druhou variantou této řady je PA612 s dobrou odolností vůči hydrolýze a výrazně vyšší tuhostí než PA12. Vyvinut byl pro technologii vstřikování, kde vyztužené typy obsahují 23 až 50 % skelných vláken s tuhostí až 15,5 GPa v suchém stavu. Extruzní vyvinuté typy mají za sebou již úspěšné testy dle norem DIN 73378 a ISO 7628 stanovující požadavky na hadice rozvodů tekutin v automobilovém průmyslu. Navíc dokonce umožňují oproti PA12 použití pro dieselové aplikace pracujících nad 125 °C.


DISTRIBUCE MATERIÁLŮ v ČR a SR

V České republice zajišťuje veškeré technické a obchodní služby firma CZFP s.r.o., A member of the Omya Group s působností na trhu přes 20 let se sídlem v Praze, kde je i hlavní SHOWROOM. Ve Slovenské republice distribuci zajišťuje firma FPSK, s.r.o., A member of the Omya Group, v Bratislavě. Databáze se základním portfoliem materiálů je na adrese www.emschem.cz/ke-stazeni.

  • autor:
  • CZFP s.r.o., A member of the Omya Group
  • Omya CZ s.r.o.

    Omya CZ s.r.o.

    Konstrukční plasty, tavná lepidla, průmyslová chemie, polymery EMS-CHEMIE AG., Aditiva plastů, barviva plastů, přísady, termoplasty.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník